Megtérés

Megtérés

 

A Biblia szerint Ádám és Éva bűnesete miatt minden ember romlott természettel születik, aminek következménye a bűnös életmód. A bűn gyökere a hitetlenség, az Isten Igéjétől és törvényétől való elfordulás.

Ebből meg kell térni. A megtérés a gondolkodásmód megváltoztatása.

A megtérés egy folyamat, mely a következőképpen foglalható össze:

1.      Bűnbánat, amely belső akarati döntésre épül, és Isten szerinti megszomorodás a bűn miatt.

2.      Megalázkodás Isten előtt, amelyben a megtérő elismeri bűnösségét.

3.      Jézus Krisztus engesztelő áldoztának személyes elfogadása és az ő nevének segítségül hívása.

4.      A bűnök őszinte, töredelmes szívű megvallása.

5.      Elszakadás a bűnös cselekedetektől és életmódtól, ezek elhagyása.

6.      Helyettük pedig Jézus Krisztus tanításának követése a mindennnapokban, a Szentlélek ereje által.

Tehát ismerd el alázattal, hogy Isten előtt egy bűnös elveszett ember vagy. Fordulj hit által az Úr Jézushoz!

 

A megtérés gyümölcse a megigazulás, ami azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztus igazságát a megtértnek tulajdonítja, aki felszabadul a végső kárhoztató ítélet, valamint a bűn, és a bűntudat érzése alól, és hiszi, hogy Jézus Krisztus által örök életet nyert.

 

– „Ha tehát kimondod és elismered, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megmenekülsz”. Róm 10,9

– „mindenki megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét” Róm 10,13

– „…Higgy az Úr Jézusban, és megmenekülsz…” ApCsel 16,31

– „A bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál. Isten kegyelmének ajándéka ellenben az örök élet, ezt pedig a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban kaphatjuk meg.” Róm 6,23

– „Így azután, senki sem ítéli el azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek.” Róm 8,1

– „Miért? Mert a Krisztus Jézusban az Élet Szellemének törvénye felszabadított a bűn törvénye alól, amely a halálba vezet.” Róm 8,2

– „… Jézus újra beszélni kezdett, és így szólt az emberekhez: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, soha nem él sötétségben, mert az a világosság lesz benne, amely életet ad.”” Jn 8,12

– „Mert úgy szerette Isten az embereket, hogy egyetlen Fiát adta, hogy aki hisz a Fiúban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3,16

– „Jézus azonban ezt mondta: „Én vagyok a Feltámadás és az Élet. Aki hisz bennem, akkor is él, ha meghalt.”” Jn 11,25

 

*Hinni kell, és ki kell mondani:*  Igen, Uram Jézus. Hiszem, hogy te vagy a Krisztus, Isten Fia, akinek el kellett jönnie erre a világra.

– „Isten, aki minden reménység forrása, egészen csordultig töltsön be titeket örömmel és békességgel – a benne való hitetek által – S így a Szent Szellem ereje által a reménységetek is túláradóan bőséges legyen!” Róm 15,13

 

Megtérő ima

 

Drága Úr Jézus Krisztus meghalódtam szavad és válaszolni akarok a hívásodra, Igent mondok Jézusnak! Igent mondok a megváltásnak! De nemet mondok a bűnnek és a Sátánnak! Megbánom a bűneimet, kezedbe adom az életem! Teljes szívvel hiszem, és szavakkal is kimondom, hogy Isten gyermeke vagyok! Hogy Jézus Krisztus az én megváltom, és ettől újjá születtem! Hiszek ebben, el is fogadom és hálás vagyok érte. Jézus nevében ÁMEN!

 

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy van lehetőségem rendezni az életemet Veled. Köszönöm, hogy Jézus Krisztus, a te Fiad, aki valóságos Isten és valóságos ember eljött értem erre a földre, meghalt az én bűneimért és feltámadt azért, hogy új életem legyen. Kérlek bocsásd meg, hogy eddig Nélküled éltem az életem, megtérek ma ebből. Kérlek bocsásd meg bűneimet, tisztítsd meg szívemet ezektől és add Szentlelkedet nekem, hogy megismerhessem akaratodat és azok szerint tudjak élni a Te dicsőségedre napról-napra, az Úr Jézus nevében kérlek, Ámen.

 

Fogad el őszinte hittel, hogy most már Isten gyermeke vagy, és ettől a pillanattól fogva utad a mennybe vezet.

 

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Megt%C3%A9r%C3%A9s

– Biblia

http://biblia.jezusert.com/

 

 

Kellemes napot!

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Elhívatásom, hogy minden embernek a lehető legjobb információt szolgáltassam.

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.