Dea JangGeum

A Silla királyság ékköve

Kb. 3 éve játszanak hazánkban dél-koreai filmsorozatokat. Egyre népszerűbbek nemcsak azért a különös világért, amelyet bemutatnak. Nemcsak a pazar, színes, csillogó kosztümökért, látványos harci jelenetekért rajonganak a kedvelőik, hanem magukért a történetekért is. Mindegyiknek olyan mondani valója van, amely elgondolkodtatja az embert. Hála a Magyar Televíziónak, és Dr. Csoma Mózesnek, aki szívén viseli ezt az ügyet. A palota ékköve, A Silla királyság ékköve, A királyi ház titkai, vagy A korona hercege című sorozatok más-más szemszögből mutatják meg Korea történelmét. Szerintem párhuzamot lehetne vonni a magyar történelem és Korea történelme között, hiszen mindkét ország történelme tartalmaz számos, nehéz küzdelmet.

Tartalomjegyzék:

A film adatai
A történet
Mit nyert és mit veszített Tokmán királynőként?
Szereplők
Legendák, jóslatok, hiedelmek, jelképek a történetben
Hogy készült a film?
Idézetek
MBC DRAMA AWARD 2009 KITÜNTETÉSEK:
Könyv

 

A film adatai

A Silla királyság ékköve

Színes, dél-koreai filmsorozat, 60 perc, 2009
Rendező: Park Hong-gyoon, Kim Geun-hong
Rorgatókönyvíró: Kim Yeong-hyeon, Park Sang-yeon
Producer: Park Hong-gyun
Szereplő(k):
Lee Yo-won (Tokmán / Seondeok királynő)
Ahn Kil-kang (Jilsuk)
Eom Tae-woong (Kim Yusin)
Ko Hyeon-jeong (Misil)
Jeong Ho-bin (Munno)
Jo Min-ki (Jin-pyeong király)
Park Ye-jin (Csomjong hercegnő)
Nam-gil Kim (Bidam)
Seo Young-Hee (Szokhva)

Forrás:
port.hu
imdb (angol nyelvű)
sillakiralysag.lapunk

 

Történet

Csinhüng király álma, hogy nagy és erős királyságot hozzon létre.
„Királynak lenni olyan, mint egy tigrissel küzdeni. Számtalan nehéz helyzet van, amiben helyt kell állni.” A jó királynak a megfelelő embereket kell megtalálnia, akik hisznek benne, s segítik. Csinhüng király szerint a nép szívét kell elnyerni ahhoz, hogy elnyerje a világot, és a kor nagy ura legyen. Így emlékezni fognak rá.
A történet elején Csinhüng király tollba mondja Misilnek a végrendeletét: Pekcsong, az unokája legyen az uralkodó. Üldzse legyen az államelnök. Fiának, és Misilnek kolostorba kell vonulnia. Misil mindent megígér. (Munno nagymester közben szertartást mutat be a hegyen, miközben az ott lévő kőtábla meghasad.) A király tudja, hogy Misil nem fogja betartani az ígéretét, így megbízza Szolvon hvarangot, hogy ölje meg a nőt. Hívatja Pekcsongot, akinek odaadja a tőrét, a szojobdót, amivel nemcsak magát, de Sillát is meg kell védenie.
A király utolsó szavai: Álmodd meg a lehetetlent! Vagyis Silla egyedüli ura legyen a földnek, hogy életben maradjon a birodalom. Mivel Korea annak idején több kisebb királyságból állt, csak úgy lehetett megtartani a területet, ha megvédik, illetve terjeszkednek.
A király meghal, mielőtt beadhatná neki Misil a mérget. A kis herceg szem- és fültanúja lesz ennek, így örök életére rettegésben él. Szolvon – aki Misil szerelme – segítségével a pecsétőrző több évre nagy hatalomra tesz szert. Amikor a király meghal, Misil eltünteti a végrendeletet, mert uralkodónő akar lenni a király fiának oldalán. Ráveszi a király fiát, fogadja el királynénak. Több évig Csinhüng király fia uralkodik, Misil az ágyasa lesz a hatalomért. Születik egy fiuk, akit végül Misil elhagy, mivel nem veszi feleségül a király. Ezután bosszút esküszik és letaszítja a trónról, mivel közzéteszi az eredeti végrendeletet. Pekcsong herceg megnőtt, bábja lesz az udvarnak, nem érdekli semmi. Rá akarják venni, hogy Misilt vegye feleségül, de ő ellenáll. A szerelme és felesége, Maya hercegnő – akit Munno megment – később ikreket szül. Az ikerszülés baljóslatú a királyi udvarban, mert a jóslat szerint megszűnik a fiúági örökösödés. Ikerlányok születnek, s ez nem maradhat titokban. Ezt titokban kell tartani a király szerint. Az egyik hercegnőt Szohva szolgálóra bízzák – nekiadva Csinhüng tőrét, a szojobdót-, míg a másik az udvarban maradhat. Szohva elmenekül a kislánnyal, akit lányaként nevel majd fel. Életük örök menekülés, mivel Misil utánuk küldi Csilsuk hvarangot, aki nem adja fel a keresést. Majdnem sikerül megölni a kislányt a szolgálóval együtt, de sikerül elmenekülniük Munno segítségével. Attól kezdve Misil élete azzal telik, hogy megtalálja és elpusztítsa „ellenségét”.
Közben ikertestvére, Csonmjong hercegnő felnő, férjhez megy, de férje egy csatában meghal. Misiltől mindenki retteg az udvarban. A családja tagjai töltik be az összes tisztséget az udvarban, látszólag Pekcsong uralkodik. A hvarangok között állandó versengés folyik, melyik alakulat a legrátermettebb, legügyesebb.
Tokmán hercegnő is felnő, a Takla-Makán sivatagban élnek anyjával, Szohvával. Szerencsétlenségükre megismerkedik Csilsukkal, aki rájön, hogy Tokmán az a lány, akit keres. Megint menekülniük kell: Szohva eltűnik a futóhomokban, Tokmán a szojobdónak köszönhetően megmenekül. Elhatározza, hogy Sillába megy megkeresni Munnót, akit az apjának hisz. El is jut oda, majd a hvarangok közé áll fiúként. Kemény kiképzést kap Kim Jusin vezetése alatt. Harcolni küldik őket, ahol helyt áll, de megsebesül. Jusin felfedezi, hogy nem fiú, hanem nő, de titokban tartja Tokmán kilétét. Örök barátság, illetve szerelem alakul ki közöttük. Tokmán azt teszi, amit ükapja, Csinhüng király: a megfelelő embereket gyűjti maga köré. Kim Jusin, Alcson, Csonmjong és a fia, Kim Csuncsu, és egy ideig Bidam is a támogatója lesz. Kivívja tiszteletüket, s leszámol Misillel, aki végül feladja, s öngyilkosságba menekül. Így Tokmán lesz Silla 27. uralkodója, az 1. női uralkodó Koreában. Bölcs uralkodása felvirágoztatja Sillát. Ükapja végakaratának ő a beteljesítője: egyesíti a koreai királyságokat. Pekcse, Silla, Kogurjo egyesítésén dolgozik élete végéig. Lefekteti egy fejlett királyság alapjait úgy, hogy ezért feladja női mivoltát, feladja a szerelmet, a magánéletet.

A Szondok királynőt körülvevő fontos/hűséges/megfelelő emberek (video)

 

Mit nyert és mit veszített Tokmán királynőként?

Tokmán, aki Szondokként lett uralkodónő nemcsak a nőiségét veszítette el Silláért.

1. A Misillel folytatott harcban elveszíti testvérét, Csonmjongot, aki véletlen áldozat lesz. Eredetileg Tokmán a célpont, de Misil emberei eltévesztik, s a testvérét ölik meg helyette.
2. Elveszíti szerelmét, Kim Jusint, aki megérti Tokmán céljait: a királyság egész embert kíván. De hadvezérként mindig mellette áll.
3. Beleszeret Bidámba, akiről kiderül, hogy Misil és nagyapja fia, akit Munno nevelt fel. Őt is elveszíti, mivel Bidámot ellene befolyásolták. Ellenfelek, ellenségek lettek a trónért folytatott harcban. (Bidám, miután megismerte származását, elhitte, hogy őt illeti meg a trón.) Sajnos meg kellett halnia. Erről szól ez a forgatási jelenet és a film utolsó része.

Így készült az utolsó jelenet Bidam bukásáról (videó)

4. Elveszíti Munnot, akivel nem is találkozik kisbaba kora óta. A film szerint megöli 1 Misilhez pártolt ember, s Bidám karjai közt hal meg. Később a nép körében már legendává emelkedik alakja.

5. Alcson hvarangot megnyeri a királyságnak. Egyik legjobb embere lesz Kim Jusin mellett. Mindketten segítik Tokmán országépítő munkáját. A film végén megosztja betegségének titkát Alcsonnal, sőt kinevezi kormányzónak.
6. Maga mellé állítja apját, aki miután kiderül elveszettnek hitt lánya kiléte, teljes erejével támogatja lányát a királynői cím megszerzésében. Apja is beteg, s halála nem érinti túl nagy veszteségként Tokmánt.
7. Anyja is melléáll. Bár őt egész élete végéig furdalja a lelkiismerete, hogy hagyta lányát elszakítani magától. Férje halála után kolostorba vonul, ott él élete végéig.
8. Elnyeri Misil elismerését, bár az nem nyilvánítja ki sohasem. Amikor kiderül Tokmán igazi kiléte, apja és anyja nyilvánosan elismerik lányukat, s beismerik gyarló tettüket a hatalomért, Misil nyilvánosan is megpróbálja a lányt megölni, de nem sikerül. A szojobdo megmenti ismét. Misil öngyilkossága elismerése annak, hogy Tokmán jobb uralkodó lesz, mint ő. Az ő kora lejárt, másra van szüksége Sillának.

62./befejező rész:

 

Szereplők

Lee Yo-won/ azaz Tokmán hercegnő/Quen Son Dok

Silla 27. és 1. uralkodónője i.sz. 632-647 között uralkodott. Szerencsétlen sorsa ellenére nagyon jó stratéga válik belőle, aki alkalmas egy ország összefogására. Születésekor apja kimenekíti az országból, hogy bábhatalmát megtarthassa. Anyjának Szohva szolgálót tekinti, akivel elszakadnak egymástól, de később újra találkoznak. Ikertestvérével az első találkozáskor utálják egymást, majd szoros kapcsolat alakul ki közöttük testvére haláláig. Támogatja nővére fiát, maga mellé veszi tanácsadónak. Kim Csuncsu segít Tokmánnak a koreai királyságokat egyesíteni. Később jó uralkodó válik majd a fiúból. Nem öncélú politikát folytat Tokmán. Világosan átlátja, hogy Silla csak úgy menekülhet meg, ha a többi királysággal összefogja. Ezért hódító politikát folytat Silla érdekében. Számos csata résztvevője a hvarangokkal, míg királynő nem lesz belőle. Igazságérzete sok helyzetből kimenti. Ismeri az udvar minden titkát, de igyekszik még az ellenségei felé is bizalommal fordulni. Ezt mutatja az is, hogy Misil halála után nem végezteti ki a férjét, Misil bátyját és fiait, hanem tanácsadóként alkalmazza őket. Bidámot kész férjének elfogadni, holott tudja, hogy Misil fia. Jó uralkodó, aki a megfelelő emberekkel dolgozik egy ország felvirágoztatásáért. Feladja a szerelmet e cél elérése érdekében. Magányosságát hű emberei enyhítik. Betegségét titkolja, csak Alcsonnal osztja meg.

Kim Nam Gil/Bidam

huhubidam

Misil és Csinhüng király fiának, Dzsindzsinek gyermeke. Misil kútba dobja, amiért nem lehet királynő. Munno nagymester menti meg és neveli fel. Már kisfiú korában is kitűnik számos negatív emberi tulajdonságával. Pl. egy egész falut képes megmérgezni, mert rosszat tettek. Persze Munno erőszakosan akarja jó útra téríteni, sok fegyelmezéssel, szóbeli és testi fenyítéssel. Bidam igyekszik megfelelni mesterének, igyekszik bebizonyítani, hogy megváltozott, de mestere nem látja meg ezt, csak a végén, amikor karjaiban hal meg. Bidam elsajátítja mestere összes titkos harci fogását, s kivívja ezzel a tiszteletét. Miután elveszíti a mestert, Tokmánt hozza útjába a sors. Megmenti, beleszeret, és érzései viszonzásra találnak. Ki is hirdetik a házasságukat, de végül nem lesz belőle semmi. Ellenfelek lesznek. Bidam megbocsát Misilnek is. Sajnos befolyásolhatóságát, illetve bizalmatlanságát, hitetlenségét kihasználják, s Tokmán ellen fordítják. A végén minden kiderül, de akkor már késő. El kell buknia. A minden áron szeretetre vágyó fiú elbukik. Misil testvére a végén elmodja neki: Csak ő okozta a saját vesztét, nem más. Nem bízott meg senkiben, ezért azt sem vette észre, hogy benne is bíztak. Tokmán előtt hal meg Jusin kezétől.
Kim Nam Gil úgy igyekezett megformálni Bidám figuráját, hogy az érdekes legyen. Komikumban is bővelkedő alakítása egy rajzfilmfigurának köszönhető, melyről mintázta színészi alakítását. A kezdetben faragatlan figura emberivé válik előttünk a film során. A következő video a színész sokoldalúságát bizonyítja. Jótékonyság, népszerűség, színészet, éneklés. A film egyik betétdalát – a videóban hallható, és látható -, ő énekelte el.

 

Eom Tae-woong/Kim Jusin

Szülei régi előkelő család tagjai, akiknek méltó utódja szeretne lenni. Gyermekkorától tagja, majd vezetője lesz a hvarangok Sárkányvirág alakulatának. Állhatatossága, sajátosan kemény edzésmódszere, kitartása, jó helyzetfelismerő képessége, áldozatvállalása méltóvá teszi arra, hogy Tokmán bizalmasa legyen. Titokban tartja Tokmán női mivoltát, hogy megvédhesse. Majd ő lesz az első, aki hűséges embere lesz az uralkodás segítőjeként. Minden helyzetben képes áldozatot hozni, megalázkodni még akkor is, amikor úgy tűnik, neki van igaza. Kivárja a megfelelő pillanatot, s akkor megmutatja emberi nagyságát, kivívja ezzel emberei, s más nemesek elismerését. Jó hadvezérré válik, aki éles esze, jó megfigyelőképessége által katonáival le tudja győzni a pekcsei sereget. Sikerül Tokmán álmát beteljesíteni: egyesíteni a koreai királyságokat. Titokban tovább szereti Tokmánt, de barátságuk örök életű lesz. Ő az erkölcs mintaképe a filmben.

 

Kon Hyeon-yeong/Misil

Misil örökre elveszíti nagy szerelmét, Szadahamot. Ezután csak a hatalom megszerzésének szenteli életét. Nem szent származású, így a trónra csak úgy kerülhet, ha a mindenkori királyokat szolgálja testével-lelkével. Ő lesz a pecsétőrző, a hatalom mindentudója. Nem riad vissza a gyilkosságoktól sem. Vagy saját kezével öl, vagy másokkal gyilkoltat. Bosszúálló típus. Hogy céljait elérje elsősorban női bájait veti be, vagy erős akaratát erőszakolja rá másokra. Még elsőszülött fiát is eldobja. Végül sikerül férjhez mennie Szedzsonghoz, egy nemes úrhoz, aki szereti őt. Közös gyermekük Hadzsong, aki buta, hataloméhes, gondolkodás nélkül cselekvő, részeges ember lesz. Misil számos szertőt tart maga mellett a hatalomért. Szolvonnal is lesz egy közös gyermekük, Bodzsong. Ő bátor katona, ugyanakkor jó oldal, az ország ügye, valamint hataloméhes anyja között őrlődik. Egyébként a harcművészetek mestere a hvarangok között.
Misil hatalmát mások megfélemlítése által éri el. Ugyanakkor kiváltságokhoz juttatja a nemeseket, akik lekötelezettei lesznek, elnézik neki hatalomvágyát. Végül belátja, hogy hatalma leáldozott, öngyilkos lesz. Ezzel átadja Tokmánnak az uralkodást. Jó emberismerő, jól tud hatást gyakorolni másokra. Jó kiismeri az embereket, mindent tud róluk. A megfélemlítésen kívül nagyon kedvesnek is tud látszani, olyakor áldozatnak mutatja be magát.

Lee Seug-Hyo/ Alchon

A Mennyei Szárny alakulat vezetője. Nemesi családból származik, hasonló gondolkodású, mint Kim Jusin. Kiérdemli Tokmán bizalmát bátorságával, emberségével, alázatával, szolgálatkészségével. A film végén méltó arra, hogy kinevezzék kormányzónak. Neki és Jusinnak hagyja örökül a megkezdett munkát Tokmán, a királynő.

lee-seung-hyo

Hvarangok/”Virág lovagok”

Egy elit férfi alakulat Sillában, amely küzdött a királyságért a 10. században. Szép férfiak voltak, több szertartásuk szerepel a filmben. Pl. a film elején öngyilkosságot követnek el azért, mert nem ismerik el Dzsindzsit királynak. Kiváló harcosok voltak, jól értettek a nyilazáshoz, dárdadobáshoz, létramászáshoz, kardforgatáshoz, közelharchoz stb.

 

Ezen a linken érhető el az a videó, amely a film karaktereit mutatja be:
karakterek-a-silla-kiralysag-ekkove
Ez a link a szereplők közti kapcsolatrendszert ábrázolja:
flickr.com

 

 

Legendák, jóslatok, hiedelmek, jelképek a történetben

1. legenda
Megküzdeni a tigrissel: nehéz helyzeteken úrrá lenni.
Csinhüng király fiatal korában megküzdött egy tigrissel úgy, hogy amikor bekapta a karját, ő mélyebbre tolta a szájban a kését. Így elvágta a nyelőcsövét. Vagyis a szorongatott helyzetben képes volt megőrizni a hidegvérét.
2. legenda
Amíg a Göncölszekér 7. csillaga ketté nem válik, addig Misilnek nem lesz kihívója, legyőzője. Ha ez megtörténik, vagyis a 8. csillag létrejön, akkor Misil méltó ellenfelet kap. Akkor Misil kora is leáldozik.
3. legenda
Silla alapítói jelképeként hozták létre a hvarangok alakulatait. Ezek olyan katonák voltak, amelyek készek voltak feláldozniuk életüket az uralkodóért.
4. legenda
Szadaham szilvavirága valamiféle nagy kincs. Valójában egy gájai öröknaptár, amely a legpontosabban mutatja meg a hold-és napfogyatkozások időpontját, és minden természeti jelenséget. Ezt használja ki Misil, amikor hatalmát fenntartja. A nép mindent elhisz, amit a saját szemével lát.
1. jóslat
„Mikor ikerlányok születnek, az ember magva megszakad.” Vagyis nem születik többé fiúörökös a királyi udvarban.
2. jóslat/hiedelem
Ha a csillag lehull, akkor a királyság is megszűnik, illetve az uralkodó meg fog halni. A 60. részben, amikor a királyság kettészakad, Tokmán-Bidám „királysága”, akkor egy hullócsillag jelenik meg az égen, s a palotára hull. Ez a népnek azt jelenti, hogy Tokmán hatalma leáldozott, Bidámék pedig úgy kommunikálják, hogy az ő uralmunk jött el.
1. jelkép
A szétrepedt kő a hegyen a királyi ház megingását, a hatalom elvesztését jelképezi.
2. jelkép
Maya hercegnő elrablásakor Munno egy arany madarat lát berepülni a hintóba. Onnan tudja, hogy elrabolták Pekcsong feleségét.
3. jelkép
Az álmok nagy szerepet játszanak a filmben. Tokmán is álmot lát az 1. soraboli éjszakán. Egy ismeretlen, fehér ruhás nővel találkozik, aki szó nélkül megöleli. Később, a film végén kiderül, hogy saját maga volt az, immár királynőként. A fehér ruha a gyász színe az ázsiai népeknél. Ez kettős szerepű, mert jelentheti Tokmán halálát is. Jelentheti azt, hogy együtt érez a megérkező kislánnyal, akire nagy feladat vár. Ezt ki is mondják a film végén: ezentúl fájdalmas lesz az élete, mert magányos lesz, sokat kell küzdenie, elveszít hozzá közeli embereket stb.

Hogy készült a film?

Forgatási jelenetek:

 sillakiralysag.lapunk.hu

Idézetek

“Használom a Mennyet, de nem félek tőle. Tudom a világ kegyetlen, de nem hajlok meg előtte. Én uralkodok az emberek felett, de közben számítok is rájuk.”

“Két féleképpen győzheted le a félelmet: Vagy elszöksz, vagy felveszed a harcot.”

“Előző életeink végzete hozott ide, ezt az életet közösen éltük le minden akadályával együtt, vezessen akár az örömteli túlvilágra, akár poklok tüze közé, mi együtt maradunk.”

 

MBC DRAMA AWARD 2009 KITÜNTETÉSEK:

„Daesang” (Nagydíj): Go Hyun-jung (Queen Seon-deok)
Az „Év Drámája”: Queen Seon-deok
A legkitűnőbb, ”Top Excellence” színésznő: Kim Nam-joo (Queen of Housewives),Lee Yo-won (Queen Seon-deok)
A legkitűnőbb, ”Top Excellence” színész: Uhm Tae-woong (Queen Seon-deok), Yoon Sang-hyun (Queen of Housewives)
Kitűnő színésznő: Lee Hye-young (Queen of Housewives), Go Na-eun (Assorted Gems)
Kitűnő színész: Kim Nam-gil (Queen Seon-deok), Choi Chul-ho (Queen of Housewives)
Új tehetség / színésznő: Seo Woo (Tamra the Island), Im Joo-eun (Hon)
Új tehetség / színész: Yoo Seung-ho (Queen Seon-deok), Lee Seung-hyo(Queen Seon-deok)
Legnépszerűbb színész: Lee Junki (Hero), Seo Woo (Tamra the Island)
Arany Játék Díj, miniszéria kategória: Kim Chang-hwan, Na Young-hee (Queen of Housewives)
Arany Játék Díj, drámasorozat: Kim Young-ok, Jung Hye-sun (Assorted Gems)
Arany Játék Díj, mellékszereplők: Ahn Gil-kang (Queen Seon-deok), Seo Young-hee (Queen Seon-deok)
Arany Játék Díj, Veterán színész: Jung Ae-ri (I Can’t Stop), Kang Nam-gil (Creating Destiny)
Legjobb páros díja: Kim Nam-gil, Lee Yo-won (Queen Seon-deok)
Legjobb gyermekszínész: Nam Ji-hyun (Queen Seon-deok), Lee Hyung-shik (Enjoy Life),
Jeon Min-seo (Job Well Done)
Életmű díj: író Park Jung-ran (I Love You, Don’t Cry), MBC direktor Choi Jae-ho,
baseball kommentátor Heo Gu-yeon
PD – díj: Shin Goo (Queen Seon-deok)
Családi díj: Enjoy Life
Az év forgatókönyvírója: Kim Young-hyun, Park Sang-hyun (Queen Seon-deok), Park Ji-eun (Queen of Housewives)
2009 MBC Drama Awards:   koreanmovie.com

 

Forrás:
catherinaboszi.eoldal.hu

 

A Silla Királyság Ékköve  forrás:www.szepkepek.eoldal.hu

A Silla Királyság Ékköve

 

Könyv

A televíziós sorozatból regény készült. Magyarországon Vad Virágok Könyvműhely kiadásában jelent meg.  Természetesen a sorozat szereplői díszítik a címlapot. Megvásárolható. Több könyvesboltban és Web áruházban is kapható különböző árakon.

Könyv 1. alexandra.hu

Könyv 1.

Link:

Könyv kiadóról

Összegzés:

1, Mikor készült a film?

válasz: 2009-ben.

2, Miről szól?

Válasz: Korea történelmébe ad bepillantást.

3, Láthatjuk a filmet?

válasz: Igen szinkronizálva, de le is tölthető.

4, Ki az a Tokmán?

Válasz: A királylány, kinek születésének nem nagyon örültek.

5, Olvashatom is?

válasz: Igen. Könyves boltokban kapható például Alexandra könyvesbolt kínálatában már megtaláljuk..

Szerkesztői ajánlások:

Oscar-díj

Hair

Disney

Reméljük tudtunk segíteni.
Kellemes napot!
fk-tudas.hu szerkesztősége

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Könyvek legjobb barátaim.

Advertisement

7 comments

  1. Egy kicsit bővebben lehetne a történetről, illetve magáról a főszereplő uralkodónőről megtudni? Köszönettel.

  2. Köszönöm szépen a hozzászólást. A linkekre kattintva a teljes történetet elolvashatod, de külön feltüntettem az epizódok szerinti tartalmak feltalálási helyét. A főszereplő I Jovon – ról bővebben megtalálható információkat is linken elhelyeztem az oldalon. Én úgy gondolkodtam, hogy nagy vonalakban írok, csak figyelem felkeltés és általános ismeret szerint. Mégpedig azért, mert ezt a filmet meg kell nézni! Érdemes! Nem akartam nagyon befolyásolni a nézőt, csak annyira, hogy érdekelje és személyes tapasztalatokat szerezzen. Akit érdekelnek a történelmi témájú filmek tudjanak róla, hogy ezt a filmet megéri megnézni. Most ha részletesen bemutatom a történetet, akkor a saját látásmódomban teszem és nem akarok senkit befolyásolni. Lehet, hogy rosszul gondoltam?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.