Zalakaros

Zalakaros Zala megye délnyugati részén, Keszthely és Nagykanizsa között elterülő üdülőváros. A Zalakarosi kistérség központja, a Magyar Fürdővárosok Szövetségének tagja.

 

Tartalomjegyzék:

Történet

Látnivalói

Szállások

Forások

 

Története

A település első említése 1254-ből származik Korus néven. Ekkor a faluban földdel rendelkező, magyar ajkú várszolgák éltek, majd IV. Béla király felesége idegen telepeseket hozott ide.

1256- ban az esztergomi érsek által tartott zsinaton a karosi plébánosok tanúskodtak a zalavári apát mellett: az oklevél szerint Karos a zalavári apátság tizedfizető helyei közé tartozott, és a karosi plébánia fölött az apát főpásztori jogokat gyakorolt. 1276-ban IV. (Kun) László király Karost a veszprémi egyháznak adta kárpótlásul , vásártartási, valamint vámszedési kiváltságaival együtt, 1355-ben azonban Karost, Komárt és Galambokot ismét a király kezén találjuk. I. (Nagy) Lajos 1355-ben az óbudai káptalannak adományozta oda Karost, Komárral, Galambokkal és Szentpéterrel együtt, ettől fogva 1566-ig Karos egyházi birtok lett. A királyi ajándékozással indult meg az a folyamat, mely során a karosi térség a szomszédos Somogy megyéhez kerül át. Karos újabb birtokosa az óbudai prépostság és társas káptalan lett. Különböző dokumentumok tudósítanak 1376-ból és 1393-ból a Karos és Merenye közötti határperekről.

Temploma 1430-ban épült meg  az akkor már valószínűleg Somogy megye részét képező településen. A török idők komoly terheket róttak a falura, mivel mind a törökök, mind a Kanizsa várában szolgáló végvári katonák fosztogatták az itt élők terményeit. Ennek következtében lakossága szinte teljes mértékben eltűnt.

Karos telekszámairól, birtokviszonyairól az adóösszeírásokból nyerhetünk képet  az 1536. évi a Somogy megyében fekvő falut Török Bálint birtokának mondja, ahol 26 portát írtak össze. Az 1544-ben kelt jegyzék szerint Karoson telekszám- és lakosságnövekedés figyelhető meg, valószínűleg a török elől menekülő lakosság ideiglenes letelepedése következtében. A 16. század közepén a megnagyobbodott falu mezővárosi kiváltságot kapott, amely vásártartási és szolgáltatási jogokat biztosított az óbudai prépostság birtokában lévő, jobbágyállapotú lakosság számára. Karos a török birodalom idején 1566-tól, Szigetvár elestétől 1664-ig a kiskomári vár védőszárnyai alá került. A hódoltsági adóztatás lényegében kettős adózás terhét rótta a határvidékek lakosságára: egyrészt fizetett a végvári katonaságnak, másrészt a törökök is megadóztatták . Az 1565-66-os jegyzék szerint Karos 5 házzal adózott,öt évvel később  ez a szám 12 házra nőtt. 1580-ra Karos szinte teljesen elnéptelenedik: a falut teljesen elpusztítottnak találták. Kiskomárom mezőváros 1597. évi birtokösszeírása szerint Karos falu újra éledezni kezd: a telkek száma 16. A törökök 1600  őszén elfoglalják Kanizsa várát,emiatt Karos az új védelmi vonal peremére került. A 17. század első harmadában a falu többször elnéptelenedett, egy 1640. évi irat szerint 50 Ft adót fizetett, tehát ismét benépesülhetett. 1651-ben a kanizsai várban lévő törökök megtámadták a kiskomári végházat, a várost, a majort és a környező falvakat felégették. 1653-ból van újabb adat Karosról: a falu tizedjövedelmei a zalavári apátságé voltak. A végvári harcok idején Karos egyrészt a török betörésektől, másrészt a fizetetlen magyar katonaság fosztogatásaitól is szenvedett.

Erre az időszakra esik a reformáció magyarországi térhódítása: a nyugat-dunántúli határvidéken Komár lett a protestantizmus legerősebb bástyája, ennek következtében a karosiak is áttértek az új hitre.

1664 januárjában kezdetét veszi Zrínyi Miklós téli hadjárata , áprilisban pedig megindul Kanizsa ostroma, amely júniusban megszakad és visszavonulást rendel el a bécsi udvar. A török seregek stratégiai védelmi okokból bevették és felrobbantották az Új-Zrínyi várt és Kiskomárom várát. A harcok során a környező várak török kézre kerültek, a védelmi vonal tehát gyakorlatilag megsemmisült, így az egykori kiskomári vár oltalmában lévő helységek – köztük Karos is – török fennhatóság alá kerültek.

1686-ban Buda visszaszerzésével megkezdődött az ország török uralom alóli felszabadítása. Kanizsa 1690-ben nyitotta meg kapuit szabad elvonulás fejében a magyar csapatok előtt. Karos minden idők legnagyobb pusztítását éppen a kanizsai ostromzár időszakában élte át: a felvonuló katonai erők a vár hatékony kiéheztetése érdekében elhatározták a környék lakott településeinek elpusztítását. Az 1690. évi úrbéri összeírás szerint Karos puszta falu, melyet a kanizsai blokád égetett fel. A várostromot követően a földesúr, az esztergomi káptalan azonnal hozzáfogott a szisztematikus újjátelepítéshez: a mezővárosi szerződés Karoshoz 51 házhelyet rendel.

Az 1696-os összeírás Karost újra Zala részeként  említi, a falut a budai prépostság birtokai közé sorolja.

A 18. században mint mezővárost említik a települést, amely  csak a környező mocsarak 19. század végi, elsősorban a Déli Vasút megépítéséhez köthető lecsapolását követően indulhatott kisebb fejlődésnek. Az 1920-as években kapcsolódott be a közlekedésbe helyközi autóbusz járatokkal. Ekkortájt épült meg a helyi postahivatal is. A második világháborút követően megindult a kitelepedés, melynek elsődleges iránya a nagyban iparosodó Nagykanizsa lett.

1962-ben termálvizet találtak a településen,  1965-ben megnyílt a gyógyfürdő, melyet fennállása óta több  mint 20 millió pihenni, gyógyulni vágyó ember keresett fel. 1969-70-ben készültek el  a település és az üdülőterület fejlesztését és rendezését szolgáló tervek  (ZALATERV – Kiss Tamás). A fürdőnek köszönhetően indult be az idegenforgalom. A Zalakarosi Üdülőterület-fejlesztési Bizottság hatékony irányításával szervezett fejlesztés, gyors fejlődés indult meg. Zalakaros 1984-ben kapott nagyközségi rangot. 1987-ben új óvoda, illetve gázvezeték-hálózat, majd 1990-ben új iskola létesült. Zalakaros a rendszerváltás után is jelentős idegenforgalmi központ maradt, ám a térségben megjelenő újabb gyógyfürdők komoly konkurenciát jelenthetnek a 1997-ben városi rangot kapott településnek.

A település a németországi Puchheim városával 1991-ben, az ausztriai Asperhofennel 1995-ben, Budapesttel 2004-ben,a lengyelországi Olesnoval 2008-ban kötött együttműködési megállapodást. A település állandó lakosságának lélekszáma 2009-ben elérte a 2100 főt.

Zalakaros városi rangjának megfelelően vállal szerepet a térség előtt álló feladatok megoldásában is. A Zalakarosi Polgármesteri Hivatal kiemelt körzetközponti feladatot tölt be az okmányiroda (19 település), építéshatóság (9 település), gyámhivatal és szociális működési engedélyezés (8 település) tekintetében.

Az együttműködés területei a hatósági feladatokon túl kiterjednek az egészségügyi, a szociális, az oktatási és a sport tevékenységre. Céljuk az, hogy a környező települések összefogásával biztosítsák a térség folyamatos fejlődését.

Rövid programajánló

 

Látnivalók

Kányavári sziget

Kányavári sziget

 

Zalakaros gyógyfürdő

Gyógyfürdő

 

Állatsimogato fenyvespuszta

Csömödéri erdei vasút

Csömödér erdei kisvasút

Csömödér erdei kisvasút

 

Diás sziget

Diás-sziget Matula kunyhó

Diás-sziget Matula kunyhó

 

Zalakarosi szállások

Hotelek

aphrodite venus hotel

hotel villa natura

napfény hotel

hotel karos spa

aquatherm hotel

hunguest hotel freya

hotel forrás zalakaros

art hotel

fürdő vendégház

Apartmanok

apartman Mercédesz

Rózsa vendégház

Akácfa apartmanház

Katica apartmanház

Mária apartmanház

Haus Ildi

amurato apartmanház

Panziók

Friskó panzió és étterem

Aranyszarvas panzió

Szent Orbán Panzió és Borozó

Koma Panzió

Karos Boni Termál Panzió

Castrum Welnes Panzió és Termálfürdő

 

Kép forrás

www.felsofokon.hu

www.zalakaros.hu/latnivalok

 

Forrás:

hu.wikipedia.org/wiki/Zalakaroswww.zalakaros.hu/

www.zalakaros.hu/turizmus

www.utazzitthon.hu

www.programturizmus.hul

Reméljük tudtunk segíteni.

Szép napot!

fk-tudas.hu

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.