Ima

Ima

Ima

Kapcsolatkeresés, kommunikáció Istennel.

Tartalomjegyzék

A vallásról

Legnagyobb vallások a világon

Buddhizmus

Kereszténység

Zsidó vallás

Iszlám

Mi lehet még ima?

A vallásról

Az emberiség vallása is sokszínű. Az imádkozók Istennel keresnek kapcsolatot szavakkal, énekkel, fennhangon vagy csendben, tánccal, vagy bármilyen mozdulattal/gesztussal. Az ima lehet egyéni, illetve közösségi, spontán vagy szervezett. A szóbeli imádkozás lehet kötött szövegű pl. Miatyánk, Üdvözlégy, Kádis stb.), vagy spontán szövegű.

A természeti népek rituális tánccal, mozdulatokkal keresik a kapcsolatot a felső hatalommal. A transzcendentális világhoz kapcsolódás eszközeiként jöttek létre a bálványimádás kellékei a különböző, istent megjelenítő tárgyak (totemoszlop, szobor, stb.), valamint a sámántáncok, ritmikus dobszóval kísért tánc stb.

A buddhizmust a csöndes meditáció, az imamalom forgatása jellemzi. Az iszlám hívei a Korán előírásai szerint cselekszenek. A zsidó vallásban az imádságot kísérő rituális ruházatnak, tárgyaknak is van jelentősége. A keresztyén vallásban az ima egyszerű testtartással jellemezhető: lehajtott fej, összekulcsolt kéz.

Legnagyobb vallások a világon

A legnagyobb világvallások közé tartozik a buddhizmus, a kereszténység, az iszlám, a zsidó vallás. Az ortodox vallásnak is számos követője van. A szócikkben igyekszem bemutatni a nagy világvallások közül négyet.

Buddhizmus

Olyan filozófiai, gyakorlat-alapú világnézet, amelyet számos országban gyakorolnak. Ebből következik, hogy számos irányzata van.

Eredete: a 6. században, Indiában alakult ki, Buddha tanításain alapszik. Azt tanítja, hogy az embernek meg kell szabadulnia a szenvedéstől azért, hogy a nirvána állapotát elérje, s ezáltal ki tud lépni az újjászületés és szenvedés örök fogságából. Ehhez végig kell menni  a 8 nemes ösvényen. Ezek a következők: helyes szemlélet, szándék, beszéd, cselekvés, életmód, erőfeszítés, éberség, elmélyedés.  Tudatában kell lenni annak, hogy van szenvedés, melynek oka van, de van vége és ehhez végig kell menni a szenvedés útján.

A buddhizmus elterjedését a világon itt lehet megtekinteni:
hu.wikipedia.org

A tibeti buddhizmus szerint a “buddhaság” olyan állapot, amely felszabadulást, a mindentudástól való megszabadulás állapotát jelenti. Különböző iskolái vannak. A buddhista szerzetesek szerényen, anyagiaktól mentes környezetben, ol. kolostorokban élnek, napjukat imával töltik.

Egy ősi buddhista imát itt olvashatnak:

szepi.hu

Őszentsége, a Dalai láma, a legmagasabb rangú tanító a tibeti Potala Palotában él.

hu.wikipedia.org

Potala Palota

Potala Palota

További információk:

ima.lap.huhu.wikipedia.orgrostae-books.combuddhizmus.lap.huhu.wikipedia.orgdharma.hupranashop.hu

Kereszténység

Napjainkban a legelterjedtebb vallás a világon. A katolikus, a református, az evangélikus, protestáns, ortodox, anglikán egyház tanításai az egész világon megtalálhatók. Számos misszió is segíti az embereket, hogy lelki vigaszt nyújtson, illetve a testi szükségletek kielégítése érdekében akár ingyenkonyhákkal is segítik.

A kereszténység olyan egyistenhívő vallás, amelynek középpontjában a a názáreti Jézus élete és tanításai állnak. Ennek alapja a Biblia, amely két részből áll: Ószövetség (a zsidó nép életéről, szokásairól, törvényeiről szól) és az Újszövetség (Jézus élete, tanításai, az ítélet napja jövendölései találhatók meg benne).

A keresztények hite szerint Jézus a próféciák által megjövendölt Messiás, aki megszabadítja az emberiséget bűneitől. “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma 3:16) Mivel Jézust megfeszítették, ezáltal megváltotta az embereket a bűneiktől. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármit megtehetünk az életünkben. A rendszeres, ima, az istentiszteletekre, közösségbe járás nagyon fontos. De ezt mindenki maga döntse el.

A keresztény világ legismertebb  imája a Miatyánk, az Úr imádsága, valamint az Üdvözlégy. Szövegeiket itt olvashatják, némelyiket többféle nyelven is:

További információk:

hu.wikipedia.orgnagyboldogasszony.lapunk.huhu.wikipedia.orghu.wikipedia.org

jézus a kereszten

Jézus a kereszttel

Zsidó vallás

Judaizmus, vagyis az izraelita vallás eredete a Bibliai Ószövetségben található. Isten szövetséget kötött Mózes népével, melyben ígéretet tett arra, hogy elvezeti őket Kánaánba, az ígéret földjére. Alapja az egyistenhit, valamint a Tóra, amely az isteni törvények megtartása. Írott és szóbeli részből áll. A judaizmus az élet minden területére kiterjed, szigorú szokásrendszerrel, törvényekkel, mely kiterjed az emberi viselkedés minden területére. A zsidó vallásnak is van többféle irányzata.

A zsidóság imája a héber nyelvű Kádis, melyet itt olvashatnak: hu.wikipedia.org

zsinagóga.ima

zsinagóga.ima

Iszlám

A Föld világvallásainak egyike. Nem egyszerűen vallás, hanem civilizáció is, hiszen híveit közös kultúra, szokások, szabályok, vallási előírások, jogok, s ezeknek való engedelmeskedés köti össze.

Alapja az Allahban való hit. Két forrásból vezeti le tanait: az egyik a Korán, másik a Szunna.

A Korán kizárólag Mohamed próféta által kinyilatkoztatott szövegeket tartalmaz. A Szunna az isteni útmutatást kezeli, melyet az iszlám vallásjog alapjaként kezel. A Szunna a Korán utalásain kívül elsősorban a Mohamed életére vonatkozó hagyományokra, az ún. hadíszokra épül. A hadísz Mohamed mondásait, tetteit tartalmazza.

Az iszlám hitnek 6 alaptétele van: egyistenhit, próféták és szentek, kinyilatkoztatott könyvek, angyalok és dzsinnek, végső nap. Öt pillére a hitvallás, ima, adakozás, böjt, mekkai zarándoklat. Természetesen az iszlámnak is vannak irányzatai. Az iszlám ima és a hozzátartozó szertartásokról itt olvashatnak:

magyariszlam.hu

Az iszlám terjedéséről itt láthatnak térképet:

hu.wikipedia.org

hu.wikipedia.org

Mekka.ima

Mekka.ima

Mi lehet még ima?

Több helyen betűszóként is találkozhatunk az IMA szóval. Most néhány következzék:

– International Military Antiques: Nemzetközi Katonai Régiségek boltja.

ima-usa.com

– Institute form Mathematics and its Applications: A Matematika és Alkalmazásai Egyetemi Intézet

ima.umn.edu

– International Mineralogical Association: Nemzetközi Ásványtani Szövetség

ima-mineralogy.org

– Indianapolis Muzeum of Arts: Indianapolis Szépművészeti Múzeum

imamuseum.org

– Institut of Modern Art: Modern Művészetek Egyeteme

ima.org.au

A lista nem teljes, de napjaink állandóan változó világában ez természetes.

5 kérdés, 5 válasz:
1. Miért imádkozunk? – Hogy kapcsolatot találjunk Istennel.

2. Milyen nagy világvallások vannak? – buddhizmus, kereszténység, iszlám, zsidó

3. Hol él ma Őfelsége, a Dalai Láma? – Tibet, Potala Palota

4. Milyen ágai vannak a keresztény vallásnak? – katolikus, református, evangélikus stb.

5. Mit jelent az IMA betűszó? – Több intézmény nevének rövidítése, pl. Indianapolis, Szépművészeti Múzeum stb.

A szerkesztő ajánlja, olvasd el te is:

SS

Skorpió

Symbian

Alföld

Flow

Reméljük,  tudtunk segíteni.

További  szép napot kíván az fk-tudás szerkesztősége !

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Nem az okos, aki sokat beszél. (orosz közmondás)
A tudás hatalom. (Sir Francis Bacon)

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.