Angyal

A Biblia szerint az angyalok Isten küldöttei, akik mindig velünk vannak és segítenek minket.

 

Tartalomjegyzék:

Az angyalok eredete és jellemzői
Angyali rendek
Kapcsolatfelvétel az angyalokkal
Mikor melyik angyalt hívjuk?

 

 

Az angyalok eredete és jellemzői

angyal

angyal

Az angyalok nemcsak a keresztény, hanem az iszlám, a zoroasztriánus és a zsidó vallásban is feltűnnek.

Az emberekhez hasonlóan személyiséggel rendelkeznek, de örökké létező, természetfeletti lények. A kereszténység szerint nincs nemük, a zsidók viszont úgy tartják, hogy hímneműek.

Feladatuk Isten dicsőítése, terveinek és ígéreteinek megvalósítása, üzeneteinek továbbítása az emberek felé, s azok megsegítése, védelme. Héber, arám és görög megnevezésük is hírnököt, küldöttet jelent.

Általánosan számunkra láthatatlanok, de képesek a maguk formájában, esetleg ember, tűz vagy szél alakban megjelenni a földi létben, amire a Biblia is sok példát hoz.

Életterük főképp a menny és az ég, de a Föld mélyében és felszínén is élnek.

 

Az úgynevezett földangyalok köztünk élnek, elsőre ránézésre ugyanolyanok lehetnek, mint a többi ember (testet öltött angyalok), kedvesek, bizalomgerjesztők, ám jobban megismerve furcsán viselkedhetnek, elvarázsoltak, mintha valahonnan máshonnan cseppentek volna közénk (csillagemberek). Akadnak olyanok, akik manós, koboldos vonásokat hordoznak magukon (testet öltött elementálok), de mágusok, boszorkányok leszármazottai is köztünk élnek (bölcs lelkek). Ha egy ismerősünk nagyon megváltozik például egy súlyos baleset után, lehet, hogy előző lelke meghalt és egy újjal él tovább (lélekváltók).

Viselkedésükben, hivatásukban mindig a segítség, a tanítás, a fejlesztés kerül előtérbe. Sokszor maguk sincsenek tisztában égi mivoltukkal, amely belső feszültséget szül, ez megnyilvánulhat például túlsúlyban, szenvedélybetegségben, konfliktusokban.

 

Az angyalok többsége jó, de vannak gonoszak is. A bukott angyalok a mennyből száműzöttek, akik fellázadtak Isten ellen. Vezetőjük a Sátán, azaz Lucifer, aki a Teremtő hatalmába akart férkőzni, ezért letaszították az Alvilágba.

 

Számuk százmillió felett lehet. A katolikusok kilenc rendet különböztetnek meg, melyet három hierarchiába sorolnak. Istenhez az I. hierarchia áll legközelebb, ők a szeráfok, kerubok és trónusok. Az uralmak, erősségek és hatalmasságok alkotják a II. hierarchiát, akik közvetítő szerepet töltenek be az I. és III. kar között. Utóbbiak a fejedelemségek, az arkangyalok és az őrzőangyalok, akik a legközelebb állnak az emberekhez.

 

Angyali rendek

 

Szeráfok

szeráfok

szeráfok

A szeráfok az angyalok csúcsán állnak, az Isten iránti szeretetet képviselik. Szentségének közvetlen őrzői, trónja körül repkednek, afféle testőrök. Elsődleges feladatuk a Teremtő imádata, a Szent! Szent! Szent! énekkel dicsőítik. Összesen négyen vannak.

A szó a száref igéből ered, melynek jelentése tüzes, égő, lángoló, mely a szeretetet jelképezi. Hat szárnyuk van, ebből kettő-kettő a fejükön, derekukon és lábukon.

 

Kerubok

A héber eredetű kerub szó az akkád karabu, azaz áldani kifejezéssel függ össze.

Ezékiel látomása szerint szüntelenül forgó kerekeken álló négyszárnyú, négyarcú (ember, bika, oroszlán, sas) lények, akiknek minden irányban van szemük. Az ősi Kelet istenei és alakjai sok hasonlóságot mutatnak velük.

Az angyalok legfelsőbb képviselői, közvetlenül Isten környezetében élnek, minden oldalról körbeveszik, őt kísérik, jelzik közeledtét és jelenlétét, s egyszersmind védelmi szerepet is betöltenek. A Paradicsomot és a Frigyládát őrzik a szeráfokkal együtt. Isten dicsőségének trón kocsiját alkotják, mely Isten dicsőségét hirdeti az égből a földre és fordítva.

 

Trónusok

A szeráfok és kerubok alatt álló trónusok vállán nyugszik az istenség minden hatalma, nevük is innen ered.

Sokszeműek, feladatuk az igazság kiderítése és szétosztása.

Az energiákat teremtik, összegyűjtik és közvetítik, s azt őrzőangyalokon keresztül juttatják az emberekhez.

A bolygók őrzői, Ofanimoknak is nevezik őket.

 

Uralmak

Az uralmak irányítják és tanácsokkal látják el az erősségeket és hatalmasságokat. A bölcsességet képviselik, bal kezükben Isten Pecsétjével, jobb kezükben arany pálcával ábrázolják őket.

 

Erősségek

A csodák és áldások lényei, a mozgások szellemei. Gyakran a ragyogó vagy fényes jelzővel látják el őket, mert hatalmas erővel sugárzik az Isteni fényt.

Jézus mennybemenetelénél két erősség is jelen volt.

 

Hatalmasságok

A születést, a halált és az újjászületést felügyelik. Az emberi lelket védik a gonosz lényektől, s azokon bosszút is állnak.

 

Fejedelemségek

Feladatuk a városok, nemzetek, népek, törzsek, uralkodók békéjét felügyelni.

 

Arkangyalok

Más néven főangyalok, melyekből a keresztény vallás hetet különböztet meg.

 

Mihály arkangyal

Mihály arkangyal

Mihály jelképe egy hatalmas kard, mely azt szimbolizálja, hogy minden gonoszt legyőz. A hűséges angyalok vezére volt, amikor a gonoszak fellázadtak Isten ellen, ő tiporta le Lucifert és a földre taszította. Ez is mutatja, hogy hűsége a Teremtő irányába megingathatatlan. A művészetben gyakran ábrázolják lábánál a legyőzött sátánnal is, vagy mérleggel, mint a jó és rossz eldöntőjét.

Hatalmasságára utal, hogy több helyet, templomot is elneveztek róla, vagy gondoljunk csak Szent Mihály havára.

 

Gábriel az angyali hírnök, aki a Bibliában Máriának Jézus fogantatását, Zakariásnak Keresztelő Szent János születését és jövendőbeli nagy tetteiket is hírül adta. Az iszlámban is nagy tisztelet övezi, a vallás szerint ő juttatta el a Koránt Mohamed prófétához.

Az Édenkert őrzőjének feje. Ádámot és Évát Gábriel üldözte ki a Paradicsomból. Az igazság és a remények angyalának is tartják.

A művészetben attribútumai a füstölő, a glóbusz, a hírnöki bot, a jogar, a kard, a kereszt, a könyvtekercs, a liliom, az olajág, a pálmaág.

 

Rafael arkangyal

Rafael arkangyal

Rafael az utazók és vándorlók támogatója. Ábrázolása is ennek megfelelően történik, szandálban, utazó köntössel a karján, és más utazó felszerelésekkel, esetleg hallal. Tóbiás könyvében annak utazótársa volt.

Neve a héber rapha (gyógyítani) és el (Isten) szavakból ered, melynek jelentése Isten gyógyít, így az egészség angyalának is nevezik.

 

Uriél nevének jelentése Isten Fénye, Isten Tüze, amely abból ered, hogy megszabadít a démonoktól, rávilágít a lényegre, és előre jelez bizonyos eseményeket, így a veszélyeket is (például a Bibliában Noét figyelmeztette a közelgő vészre). A kreativitás angyala is, és az egyik legokosabb arkangyal.

 

Sariél az útmutatás, de a halál angyalának is tartják, a lelkekért és a Mennyország rendjéért felel, valamint a bűnösök büntetéséről is ő gondoskodik.

 

Raguél felel az angyalok rendjéért, a közöttük lévő harmóniáért, gyakran emlegetik az igazságosság angyalaként is, helyes és pártatlan cselekedetre ösztönzi az embereket.

 

Ramiél lelkünk feltámasztásáért felel, a lelkek kísérését Sariél arkangyallal együtt teljesíti, de Ramiel csak a mennybe viszi a jó szellemeket.

 

Eredetileg Lucifer is arkangyal volt.

 

Őrzőangyalok

őrangyal

őrangyal

Ők állnak legközelebb az emberhez. Mindenki születésekor kap maga mellé egyet, aki egészen a halálig segít, óv minket. Ismerik előző életünket, jelenlegi életfeladatunkat, és ennek megfelelően terelgetnek minket.

 

Angyal nevek

Melyik angyal őrzi lépteidet?

 

 

 

 

Kapcsolatfelvétel az angyalokkal

 

Ahhoz, hogy kapcsolatot létesíthessünk velük, az első lépés, hogy hinni kell bennük. Legkönnyebb dolgunk akkor van, ha védőangyalunkkal szeretnénk felvenni a kapcsolatot, hiszen ő áll hozzánk legközelebb.

 

Először érdemes a teret megtisztítani füstölővel vagy aromalámpával.

Miután az angyalok Isten fénylényei, szeretik a fényt, ezért érdemes gyertyát (lehetőleg fehéret, de még jobb az angyal gyertya) gyújtani és úgy hívni őket. Ez történhet imával, de az is elegendő, ha saját szavainkkal fogalmazunk meg egy kedves hívó szöveget. Fontos a folyamatos koncentráció, ne engedjük, hogy gondolataink elkalandozzanak. Arra figyeljünk, hogy a túlzott akarással nem érhetünk el eredményt. Engedjük el magunkat és legyünk nyitottak. Az égi lények nem szeretik a zajt, ezért csendes, nyugodt környezetben, esetleg halk angyal zene mellett végezzük a rituálét, és magunk is csak suttogjunk.

 

Ha már találkoztunk angyalunkkal, akkor hívásában segíthet, ha hasonló színű ruhát veszünk fel, mint az aurája, de ilyen színű marokkövet is tarthatunk tenyerünkben, vagy az aurájának megfelelő ásványból készült karkötőt, angyal medált is viselhetünk. Az asztalra állított angyal szobrok is segíthetnek.

Angyalunkat szólítsuk háromszor nevén, így biztosan tudni fogja, hogy szükségünk van rá.

 

Amennyiben nem vagyunk biztosak abban, hogy az ő jelenlétét érezzük, kérjünk jelet. Ne mondjuk meg, milyet, csak egy egyértelmű, könnyen felismerhető jelzést.

Ha megjelenik (ez történhet csak hanggal, de akár láthatjuk is őt), nem úgy beszélgetünk vele, mint az emberekkel, ők gondolatokat sugallnak nekünk. Pozitív, kedves, szeretetteljes gondolatokat. Használhatunk angyalkártyákat is.

Mi magunk érezni fogjuk, mikor kell véget vetnünk a szertartásnak.

Amennyiben az angyal továbbáll, megvan rá az oka, de tudnunk kell, hogy sosem hagy minket magunkra teljesen.

Az angyalokkal való kapcsolatfelvétel átmelegíti szívünket, megnyugvást hoz ebben a rohanó világban. Aki ilyen élmény él át, le nem írható érzésekkel gazdagodik. Mindenkinek érdemes tennie egy próbát.

Angyalhívás meditáció

Segítség

 

Mikor melyik angyalt hívjuk?

 

Chamuel angyal

Chamuel angyal

Hívjuk Chamuel segítségét, ha a nagyvilágban vagy otthonunkkal kapcsolatban történnek kedvezőtlen események, ha elvesztettünk egy számunkra fontos tárgyat, vagy védelemre, biztonságra van szükségünk.

Utóbbi esetben Michaelre is számíthatunk, ahogyan akkor is, ha egy tárgyat szeretnénk megjavítani, ha pénzügyi problémáink akadnak, vagy alvászavaraink vannak.

Zadkiel az emlékezést és a memóriát segítheti, ahogyan támogatásával orvosolhatjuk a bizalomhiányt, a személyes problémákat és jobb kedvre is derülhetünk.

Sandalfont is hívhatjuk utóbbi esetekben, de gyermeki kérdésekkel kapcsolatban is számíthatunk rá, akár terhességről, születésről, örökbefogadásról vagy nevelésről van szó. A spirituális fejlődést és a hitet is erősítheti.

Rafael támogathat, ha fejlődési nehézségeink vagy egészségügyi gondjaink vannak, de utazás során is segítségül hívhatjuk, ahogyan terhesség, születés, nevelés, súlyos betegség esetén is, de segítheti a haldoklás, a halál, a gyász feldolgozását, ahogyan Azrael is.

Számíthatunk Gábrielre a gyermekkel kapcsolatos kérdésekben, ha vitás helyzetbe kerültünk, esetleg a kommunikációval vagy a kreativitással vannak gondjaink. Utóbbi esetben Jofiel is segíthet.

Egészségügyi problémák esetén hívjuk Metatront, de támogathat a spirituális fejlődésben, a kommunikációban is.

Ariel  nem csak nézeteltérések, megoldatlan problémák esetén segít, de háziállatunk gondozásában és gyógyításában is.

Uriel angyal

Uriel angyal

Uriel a tanulás, vizsgák, interjúk során támogathat, de a növénytermesztésben, kertészkedésben is hasznát vehetjük.

Jeremiel segíthet tisztán látni, és lelki fejlődésen mehetünk keresztül, ahogyan Raziel támogatásával is.

Haniel a szerelem és a személyes kapcsolatok angyala, de tanulás, vizsgák, interjúk során is hívhatjuk őt.

 

Egyéb hasznos linkek

 

Angyalkészítés

Angyal sablonok

Angyalka rajzolásának menete

Papírból

Horgolás

Hímzés

Gyöngy

 

Filmek, könyvek

Öröknaptár

Könyvek

Filmek, sorozatok

Versek

Történetek, mesék

 

Képek, minták

Háttérképek

Tetoválás minták

 

Egyéb

Tanfolyam

Jelmez, kiegészítő

Vodafone Főállású Angyal

Sárga angyal autósegély szolgálat

Üzleti angyalok – a tőke megfelelő áramlásához

 

5 kérdés, 5 válasz

 

K: Mit jelent az angyal kifejezés más nyelveken?

V: Hírnök, küldött.

 

K: Melyek tartoznak az I. hierarchiába?

V: Kerubok, szeráfok, trónusok.

 

K: Melyek tartoznak a II. hierarchiába?

V: Uralmak, erősségek, hatalmasságok.

 

K: Melyek tartoznak a III. hierarchiába?

V: Fejedelemségek, arkangyalok, őrangyalok.

 

K: Kik az arkangyalok?

V: Mihály, Gábriel, Rafael, Uriél, Sariél, Raguél, Ramuél.

 

Forrás:

Katolikus lexikon

Wikipédia

Angyalforrás

Napkapu

osihvas.lapunk.hu

ezo.tv

Impulser magazin

Angyali társaság

Harmónia

 

Kép forrás:

my.opera.com

howarddavidjohnson.com

Wikipedia

interdenominationaldivineorder.com

realmagick.com

Wikipedia

Pinterest

 

Reméljük tudtunk segíteni.

Kellemes napot!

 

fk-tudas.hu szerkesztősége

 

A szerkesztő ajánlja, olvasd el az alábbi témákat is:

 

Renault

Műköröm

MSN

Monitor

Barcelona

 

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.