Őr

Ma már mindenhol szükség van védelemre, a biztonság fenntartására, ezért rengeteg őrző foglalkozással találkozhatunk.

Tartalomjegyzék:

Biztonsági őr
Rendőr
Polgárőr
Büntetés-végrehajtási őr
Erdőőr
Természetvédelmi őr
Vadőr
Mezőőr
Gátőr
Halőr
Őr község

 

 

Biztonsági őr

 

Biztonsági őr

Biztonsági őr

Vagyontárgyakra, ingatlanokra, az ott tevékenykedő személyek biztonságára ügyel.

A mai világban, amikor annyi a bűncselekmény, nagy szükség van rájuk.

 

Fontosabb feladatai közé tartozik valamilyen létesítmény vagy terület védelme, ki-és beléptetés, a belső rend felülvigyázása, jármű és más ingóságok védelme, pénz-és értékszállítás, illetve azok kísérése, rendezvények biztosítása, személyek (közjogi méltóságok, üzletemberek, magánszemélyek) testi épségének és szabadságának védelme, illetve az azokra irányuló fenyegetések, támadások felderítése, elhárítása, ellenszegülés esetén testi erő alkalmazása és a hatóságnak való átadás. Folyamatosan figyelnie kell a környezetre, az emberekre, a biztonsági jelzőrendszerekre. Elég egy kósza pillanat, és máris megtörténhet a baj.

 

Nem minősül hatóságnak, nem rendelkezik hatósági jogkörrel, ezért például nem kötelezhet másokat arra, hogy igazolják magukat, vagy nem motozhat meg, és általánosságban semmilyen személyi szabadságot korlátozó intézkedést nem alkalmazhat.

Feladata ellátásához gumibotot, gázsprayt, lő-, gáz- és riasztófegyvert tarthat magánál (fegyvervizsga szükséges), de ezeket kizárólag végszükség esetén alkalmazhatja. További munkaeszköze lehet a kézi adó-vevő és a rádiótelefon.

Felelősségteljes munkájához nagyfokú figyelemre, fegyelemre, határozottságra, jó fizikai erőnlétre és problémamegoldó képességre, koncentrációra, terhelhetőségre, higgadtságra, valamint széles körű elméleti és gyakorlati felkészültségre van szükség.

Kizáró tényező a gyenge fizikum, a látás- és halláshiba, a rossz pszichikai állapot és az epilepszia.

 

Általában formaruhát kell viselnie, melyet a legtöbb esetben a munkahely biztosít számára.

 

Képzések:

Tanfolyam

Tanfolyamok

Őrtanoda

Pro-Sec Kft.

Testőrmester Gold Kft

Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központ

 

A jelentkezés feltétele minimum általános iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, állandó belföldi lakóhely és betöltött 18. életév.

A szakképzés során a tanulók jogi, személyi- és vagyonőri, valamint önvédelmi ismereteket sajátítanak el. A vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokból áll.

Tananyag

 

Elhelyezkedési esélyeik jók, munkát vállalhatnak például bankokban, hivatalokban, irodákban, gyárakban, telephelyeken, áruházakban, üzletekben.

Munkájukból adódóan életükben folyamatosan jelen van a stressz és a veszély.

 

Álláshirdetések:

Állás

Vagyonőr Újság

Jobmonitor

Expressz

apród

 

A Security cégek leírásai EZEN az oldalon érhetők el.

 

Rendőr

 

Rendőrök

Rendőrök

A rendőröket is besorolhatjuk ebbe a kategóriába. Többek között a közbiztonságot és a belső rendet védik, valamint betartatják a törvényeket és bizonyos szabályokat, illetve ezek megszegőivel szemben eljárást indítanak.

Védelmező és kényszerítő erővel felruházott emberek, akik erőszakot is alkalmazhatnak, de csak a legvégső esetben.

 

Képzés:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Szegedi Rendészeti Szakközépiskola

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola

 

Polgárőr

 

Polgárőrök

Polgárőrök

A közrend és a közbiztonság fenntartását segítik, részt vesznek a határőrizetben, a környezet-és természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében, illetve kezelésében és a bűnmegelőzésben. Növelik a közbiztonság érzését.

Önként vállalják tevékenységüket, melyért fizetést nem kapnak, azonban folyamatos képzéseken is részt kell venniük.

Hatósági jogkörük nincs, nem alkalmazhatnak kényszerítő eszközt, ahogyan a közbiztonságra veszélyes eszközt, fegyvert sem tarthatnak maguknál, csak gázsprayt, azt is csak jogos védelmi helyzetben használhatják.

Minden magyar, büntetlen előéletű állampolgár végezheti ezt a tevékenységet, ehhez valamelyik polgárőri szervezetnél kell jelentkezni, ahol felvilágosítást kapunk a feladatokról, s nekünk is el kell mondanunk, hogy miért szeretnénk ezzel foglalkozni. Ezután következik a próbaidő, ha ezt sikeresen teljesítjük, megkaphatjuk az igazolványt.

 

Büntetés-végrehajtási őr

 

Börtönőr

Börtönőr

Például a börtönőr, a fegyőr, a fogdaőr, a rabőr, a kísérő őr.

 

Büntetés-végrehajtási intézetekben, azaz börtönökben, fogházban, fegyházban dolgoznak, ahol felügyelik és fenntartják a rendet, a fogvatartottak viselkedését kontrollálják és végrehajtatják velük feladataikat, betartatják a szabályokat, és nevelésükben is szerepet játszanak.

Megakadályozzák a biztonságot veszélyeztető cselekményeket, ha kell, kényszerítő eszközöket alkalmaznak, végszükség esetén akár fegyvert is.

 

A munka komoly fizikai és pszichikai igénybevétellel jár, fennáll a sérülésveszély, a nagy stresszterhelés pedig szorongáshoz vezethet.

 

Erdőőr

Erdőőr

Erdőőr

Erdőművelési, erdőhasználati, erdővédelmi, vadgazdálkodási feladatokat végez, emellett kezeli és karbantartja az adaptereket, motorfűrészeket, az erdészeti erő- és munkagépeket, valamint betartja a munkavédelem és az Erdészeti Bizottsági Szabályzatban foglaltakat.

 

Alapvető talajvizsgálatokat végez, talajmintákat gyűjt, a különböző fa- és cserjefajokat rügyük, levelük, fájuk, termésük, kérgük alapján csoportosítja.

Alkalmazza az erdővédelem gyógyszereit, a kórokozókat és kártevőket felismeri és elhárítja, az erdővédelmi eszközöket működteti és karbantartja.

Magtermesztéssel kapcsolatos feladatokat végez, az érett magokat begyűjti, tárolja. Tud szaporítóanyagot termeszteni, oltást és szemzést, talajmunkákat, kézi-gépi magvetést, talaj-előkészítést hajt végre. A csemetéket ápolja, kötegeli, kiemeli, csoportosítja, osztályozza.

Csoportosítja a vadászható és védett vadfajokat, a vadakat megeteti, ha szükséges, karbantartja az etetőket és leseket, egyéni és társas vadászatokban is részt vesz, gondoskodik a vadállomány védelméről.

Képzés

 

Természetvédelmi őr

 

A rábízott természetvédelmi területet felügyeli, a szabályokat és rendelkezéseket betartja és betartatja.

Ismernie és számon kell tartania a védett állat- és növényfajokat, a károsító veszélyforrásokat felderíti és elhárítja, táplálékhiányos időszakokban gondoskodik annak biztosításáról. A természetes élőhelyek állapotát megóvja, figyeli a védett fajokra veszélyes kártevők és ragadozók elszaporodását és állományváltozását. A területen szakmai idegenvezetést, oktató-nevelő munkát végez és figyeli a táborhelyeket a természetvédelmi, tűzvédelmi és biztonsági szabályok betartása szempontjából, hatósági intézkedéseket alkalmaz. A természetvédelmi szervek kezelésében lévő építmények fenntartásában is részt vesz, a védett területen gazdálkodó szervezetekkel, az érintett földhivatalokkal és önkormányzatokkal tartja a kapcsolatot, ahogyan adminisztratív tevékenységet is végez.

Tevékenységét a szabadban folytatja időjárástól függetlenül, ezért esőben, hóban, fagyban, tűző napsütésben is hosszas gyaloglást végez.

 

Vadőr

 

Vadőr

Vadőr

Ellenőrzi a vadászterületet, vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatokat lát el, vadgazdálkodási berendezéseket létesít és karbantartja azokat. Gondoskodik az élőhely fejlesztéséről is, és vadkárelhárítást végez, elrendeli a sérült, beteg, elhullott állatok elszállítását.

A vadásztól adatot, igazolást kérhet, jogosulatlan vadászat, illegális eszközhasználat esetén intézkedhet, szabálysértés, bűncselekmény gyanúja esetén az illetékes hatóságnál eljárást kell indítania.

 

Mezőőr

 

A termőföldeket, a terményeket, felszereléseket, eszközöket, haszonállatokat, földmérési jeleket és mezőgazdasági építményeket figyeli. Akik a mezőgazdaság vagy a tulajdonosok érdekeit sértik, veszélyeztetik, azokkal szemben el kell, hogy járjon.

Hivatalos személynek számít, aki igazoltathat és hordhat magánál gázsprayt és sörétes vadászlőfegyvert, de csak előzetes figyelmeztetés után használhatja ezeket. Amennyiben területén károkozást észlel, a terület tulajdonosát kell értesítenie, az illetékes hatóságot pedig akkor, ha természetvédelmi károkozást tapasztal.

 

Gátőr

 

A vízfolyások medrét és hullámterét rendszeresen figyelemmel kísérik, tisztítják és karbantartják a vízrajzi létesítményeket, kezelik az árvízvédelmi töltésekbe épített zsilipeket, rendszeresen felülvizsgálják a rézsűburkolatokat, valamint gyakran végeznek őrjárást.

 

Halőr

 

Halőr

Halőr

Hivatalos személy, aki elkérheti a horgászjegyet, a területi engedélyt, a fogási naplót és a személyi igazolványt. Joga van megnézni a felszerelést, a kifogott halat (amit meg is mérhet), szabálysértés gyanúja esetén a horgász személyes dolgait és autóját is átnézhetik. Testi kényszert és könnygázt is alkalmazhat. Figyelnie kell a tilalmi idők és a méretek betartását, a védett halakat. A halőrnek a vagyon védelmén túl természetvédelmi feladatokat is el kell látnia (vízszennyezés, illegális vízkivitel, szemetelés, fakivágás).

 

Őr község

 

Az Észak-Alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, a Nyírség északkeleti részén fekszik. A hozzá legközelebbi város Mátészalka (10 km) és Vaja (4 km). A 49-es főúton közelíthető meg.

Területe 17,78 km2, lakossága pedig 1447 fő (2010-es adat), melynek 98%-a magyarnak, 2%-a pedig cigány nemzetiségűnek vallja magát. A népsűrűség 81,38 fő/km2.

Irányítószáma 4336, míg körzethívószáma a 44.

 

Községháza

Községháza

Első írásos emléke 1221-ből származik, de úgy gondolják, hogy már a 10. században is lakták.

Első ismert tulajdonosa a Dersi család volt, majd kisnemesek uralták. 1416-ban Luxemburgi Zsigmond odaadományozta Ónodi Czudar Benedeknek, majd a 16. században az Őry és a Komoróczy család birtokolta, amikor részben Szabolcs, illetve Szatmár vármegyéhez tartozott a falu. A 18. században ismét kisnemesek (Komoróczy, Kölcsey, Patay, Vay) birtoka volt.

Önálló nagyközséggé az 1940-es években vált, majd 1970-ben lett nagyközségi közös tanács társközsége, melynek székhelye Vaja volt, a társközségei pedig Nyírparasznya és Rohod voltak.

Nevének eredetére két feltételezés is létezik. Az egyik szerint onnan ered, hogy a települést az Őry család alapította, és a családról lett elnevezve. A másik szerint a település egykori lakosai gyepűőrök voltak, és határőrzési tevékenységüket őrzi nevében a település.

 

Református templom

Református templom

Látnivalója a Református templom, mely eredetileg román stílusú építmény, de átépítése után a késői barokk jegyeit hordozza magán.

 

A község honlapja

Térkép

 

5 kérdés, 5 válasz

 

K: Mire ügyel a biztonsági őr?

V: Vagyontárgyakra, ingatlanokra, az ott tevékenykedő személyek biztonságára.

 

K: Kik a büntetés-végrehajtási foglalkozásúak?

V: Börtön-, fegy-, fogda-, rab- és kísérő őrök.

 

K: Melyik megyénkben található Őr község?

V: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

 

K: Mekkora a területe?

V: 17,78 km2

 

K: Mely városok esnek legközelebb a községhez?

V: Mátészalka és vaja.

 

Forrás:

Wikipédia

epalya.hu

vagyonorujsag.hu

eletpalya.munka.hu

milegyek.hu

vadaszmester.hu

edukovizig.hu

haszonagrar.hu

gyakorikerdesek.hu

 

Kép forrás:

gccaz.edu

womosecurity.com.my

blogs.telefraph.co.uk

netpolgar.network.hu

telegraph.co.uk

wfindia.org

dailymail.co.uk

peca.hu

or.hu

 

Reméljük tudtunk segíteni.

Kellemes napot!

fk-tudas.hu szerkesztősége

 

A szerkesztő ajánlja, olvasd el az alábbi témákat is:

Múzeum

Security

Mester

Menet

ELO

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Advertisement

0 comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.