Csekk

Csekk

csekk

Csekk

Köznapi nyelven:

  • készpénz lehet vele helyettesíteni, bankban be lehet váltani
  • postai készpénz befizetésre szolgáló nyomtatvány

Jogilag:

Jogszabályban meghatározott tartalommal rendelkező, hitelviszonyt  megtestesítő papír, amely elsősorban vállalkozások egymás közötti fizetésnek , fizetéseinek intézésére szolgál.

A  tartalmi követelményei:

  •  az elnevezés az okirat szövegében éspedig az okirat kiállításának nyelvén;
  • a határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás;
  • a fizetésre kötelezett neve (címzett);
  • a fizetési hely megjelölése;
  • a csekk kiállítási napjának és helyének megjelölése;
  • a kibocsátó aláírása.

Az az okirat, amelyből az előbbi részben megjelölt kellékek valamelyike nem található,  az nem csekk, kivéve a következő pontokban foglalt eseteket:

Külön megjelölés nélkül a címzett neve mellett feltüntetett helyet kell fizetési helynek tekinteni. Ha a címzett neve mellett több hely van jelölve, a csekk az elsőnek megjelölt helyen fizetendő.

Ha  a kiállítás helye nincs jelölve, a csekket úgy kell tekinteni, mintha a kibocsátó neve mellett megjelölt helyen állították volna ki.

A címzettje olyan bank, amelynél a kibocsátónak követelése áll fenn; a kibocsátás alapja olyan kifejezett vagy hallgatólagos állapodás, amely szerint a kibocsátó jogosult a követeléssel csekk útján rendelkezni. Ha azonban a csekk ezeknek az előírásoknak nem felel meg, ez az okiratnak,  érvényességét nem érinti.

 Szólhat:

  • megnevezett személyre, vagy
  • bemutatóra.

A megnevezett személyre szóló , ha rajta vagy a bemutatónak vagy ezzel azonos értelmű kifejezés szerepel, bemutatóra szóló csekknek kell tekinteni.

Az olyan csekk, amelyen a kedvezményezett nincs jelölve, bemutatóra szóló csekknek tekintendő.

Ha a fizetendő összeg betűkkel és számokkal is le van írva, eltérés esetében a betűkkel kiírt összeget kell érvényesnek tekinteni.

Az olyan csekk, amelyen az összeg betűkkel vagy számokkal többször is szerepel, eltérés esetében a legkisebb összeg erejéig érvényes.

Ha a rajta feltüntetett kiállítási nap előtt mutatják be, azt a bemutatás napján kell fizetni. A csekket fizetés végett nyolc napon belül kell bemutatni, ha az ugyanabban az országban fizetendő, ahol kibocsátották. Ha a csekk más országban fizetendő, mint ahol kibocsátották, azt húsz, illetve hetven napon belül kell bemutatni, aszerint, hogy a kibocsátás és a fizetés helye ugyanazon a földrészen, vagy különböző földrészeken van. A fent említett határidők attól a naptól számítanak, amely a csekken mint kiállítási nap található. Ha a csekk olyan helyen fizetendő, ahol a naptári időszámítás eltérő, mint a kiállítás helyén, a kiállítás napját a fizetés helyének időszámítása szerint kell a megfelelő napra átszámítani.

Bank áthúzással megjelölt csekket csak valamelyik ügyfelétől, vagy másik banktól kaphat. Ilyen csekket bank csak a nevezettek számlájára szedhet be.

A kibocsátó vagy a birtokos megtilthatja a csekknek készpénzben történő kifizetését úgy, hogy a csekk előlapjára átlós irányban ráírja ezeket a szavakat: elszámolásra vagy azonos értelmű kifejezést.

Ilyen esetben a címzett a  csak könyvelés útján számolhatja el (jóváírás, átutalás, kiegyenlítés). A könyvelés útján történt elszámolás fizetésnek számít.

 

További információk az altémákban:

http://www.posta.hu/penzugyi_szolgaltatasok/penzkuldes_belfoldre/keszpenzatutalasi_megbizas_sarga_

http://www.posta.hu/szerencsesuti

http://palyazatok.org/tag/palyazatok-nyugdijasoknak/

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/10922922A451BA59C1257AF000401DC7

https://www.befizetes.hu/

https://www.otpbank.hu/direktdemo/hu/befizetes?structureId=UTALASOK_BEFIZETES

http://www.cib.hu/internetbank/befizetes?isFlashCompliant=true&session_id=Cl5G7QcUivqzhFUQejsdrv4b&flashVersion=1&b=64&w=1600&h=900

https://www.fogaz.hu/nyitooldal/ugyfelszolgalat/hasznosTudnivalok/fizetesiKat/

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

"Nincs azzal semmi baj, ha egy géniusz a fiatalságot nyűgözi le. Sokkal inkább azzal van baj, akit fiatalsága ellenére nem tud egy géniusz lenyűgözni."

Julian Barnes

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.