Himnusz

Magyarország himnusza

Magyarország himnuszát Kölcsey Ferenc írta 1823-ban.  Eredeti címe “Hymnus a’ Magyar nép zivataros századaiból”

Tartalomjegyzék:
A nemzeti himnusz története
A himnusz szerkezete
A himnusz megzenésítése
A Himnusz eredeti kéziratos szövege
A Himnusz jelenleg hivatalos szövege
Az új magyar himnusz
A Himnusz letöltése

A nemzeti himnusz története

A nemzeti himnuszok elődjei azok a fennkölt hangú egyházi énekek és versek voltak, amik a XVI. századtól templomokban énekeltek Európa-szerte.  Így alakultak ki nagyobb közösségekben a néphimnusz, jobb esetben a nemzet himnusza, Magyarország himnusza.
Magyarországon a XVIII. században két vallásos ének is elterjedt néphimnuszként. sokan ismerték, tartalmát átérezték valamint egyetértettek vele.  Énekeskönyvekben is megtalálható volt “Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga” és a “Boldogasszony anyánk” kezdetű ének, a fohászokat amik egyaránt fontosak együtt tudták énekelni.
Magyarország himnusza a XIX. századtól hivatalos alkalmakkor az osztrák császár himnusz csendült fel mint az országot jelképező közösségi dal. Ebben az időben már gyakran hangozott el a Rákóczi-nóta (melyet a hatóságok többször is betiltottak) vagy a Rákóczi-induló is, mint a magyarság kifejezője.

 

A himnusz szerkezete

Magyarország himnuszának időszerkezetét a bűn határozza meg. Két idősík különíthető el: a bűn előtti múlt és a bűn utáni idő sík. A bűn előtti kor a dicsőséges múlt kora, a bűn utáni kor a bűnhődés folyamatának kora, mely a régmúlttól egészen a jelenig tart, s ez az idő sokkal hosszabb mint az előző.

A vers kompozíciós aránytalansága ebből fakad.  Magyarország himnusza keretes szerkezetű vers. A két keretversszak közötti hat szakaszból kettő taglalja a dicsőség korszakait (honfoglalás, államalapítás, Mátyás kora), s négy versszak a bűnhődés korszakait. A mennyiségi különbség alátámasztja a kérést mely istenhez szól , könyörgés jogosságát, másrészt feszültségteremtő szerepű: azt a lehetőséget is felvillantja, hogy a bűnhődésnek sosem lesz vége. Mindez azért különös megoldás, mert a szimmetria elve a motívumok szintjén („Kárpát szent bérce” – „Bércre hág és völgybe száll; „vad török sáncára” – „Ozmán vad népe”) érvényesül a második-hatodik és a harmadik-ötödik versszakban. Ez esetben a 4. strófa a szimmetrikus, melyben a bűn-motívum megjelenik. Az aszimmetriát a 7. szakasz, a jelenkor(!) állapotának ábrázolása eredményezi.

A himnusz megzenésítése

Erkel Ferenc 1844-ben nyerte meg a nemzeti dal megzenésítésére előírt pályázatot. A budapesti Nemzeti Színház mutatta be először a Hymnuszt (1844), de csak 1903-ban vált az ország törvényileg is elfogadott himnuszává.

 

A Himnusz eredeti kéziratos szövege

 

Magyarország Kéziratos Himnusza    Magyarország Himnusza

Magyarország Kéziratos Himnusza

Hymnus
a’ Magyar nép zivataros századaiból
Isten áld meg a’ Magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors a’ kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e’ nép
A’ múltat ‘s jövendőt!
Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!
Őseinket felhozád
Karpat szent bérczére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
‘S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.
Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú ‘s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
‘S lángtenger felette.
Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad Török sáncára,
‘S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.
Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
‘S ah, szabadság nem virul
A’ holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!
Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
‘S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló Mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd Töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.
Szánd meg Isten a’ Magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Balsors a’ kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e’ nép
A múltat ‘s jövendőt!

 

A Himnusz jelenleg hivatalos szövege

 

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.
Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.
Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.
Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!
Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.
Vár állott, most kőhalom,
Kedv és öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendőt!

Az új magyar himnusz

A MOB felkérésére készített új magyar himnusz (B dúr).
Közreműködik Somogyváry Ákos karnagy-művészeti vezető és a MÁV Szimfonikus Zenekar.

A Himnusz letöltése

 

Összegzés: 5 kérdés-5 válasz:

1. Ki zenésítette meg a Himnuszt?  Erkel Ferenc.
2. Mikortól hivatalos a Himnusz? 1903.
3. Ki írta a Himnuszt? Kölcsey Ferenc.
4. Milyen szerkezetű a Himnusz és mit jelent ez a kifejezés? Keretes szerkezetű, jelentése: Az első és az utolsó versszak nagyban megegyezik, Istentől kér segítséget , tehát kérést fejt ki az első versszakban az utolsóban ezt megismételi.
5. Melyik szervezet felkérésére készítették el az új “gyorsabb” Himnuszt? MOB.

 

Forrás: 
kép : hirado.cms.mtv.hu
egyéb:nemzetijelkepek  Szép Irodalom (10)

A szerkesztő ajánlja, olvasd el te is:

Lakitelek
Ady Endre

Reméljük, hogy tudtunk segíteni!
Kellemes napot!
fk-tudas.hu szerkesztősége
Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.