a

Antik

Antik

Az antik hivatalosan latin eredetű szó, a régi művészet és kultúra, a régi tárgyak megjelölésére használnak.

Ha meghallom ezt a szót: antik, akkor valami régiségre gondolok. És Önök?

Az antik jelzőhöz különböző szavak társulhatnak mint pl. antik nevelés, antik óra, ékszer, bútor, könyv stb. De milyen az antik stílus? Természetesen régies. Jártak már antikvitásban, vagy netán antikváriumban? Mindegyik kifejezés a régi korokat idézi. De mitől számít valami antiknak, réginek? Ami nem mai, az mind antik? De nézzük sorban.

Antik nevelés

A családi nevelés ma is a legfontosabb, hiszen a gyermek legelső és legfontosabb, legmeghatározóbb közege a család. Nem mindegy, hogy milyen neveltségi szinttel érkezik egy gyerek a közösségbe (óvoda, iskola). Nem mindegy, milyen értékeket tart fontosnak a család, amelyből a közösségi nevelés kiindulhat. Esetleg kompenzálni kell bizonyos értékhiányokat?

A nevelés testi, szellemi, és erkölcsi célzatú lehet. Függ az adott kor embereszményétől.

A görög korban a költészet segített az eszményi emberkép kialakításában. (pl. Homérosz eposzai, stb.) Az arisztokrácia ideálja a hírnévre törekvés volt. De ha mindig a legjobbak szeretnénk lenni, az viszályt szít a versengéssel. Később a gondos családfővé válás is egy ilyen ideális tulajdonság lett a harcban helyt állás, a dicsőség elérése mellett.

A lányok nevelése az anya feladata volt. Ő adta át azt, amit egy háztartás vezetéséhez tudni kell, illetve olyan tulajdonságok, mint a türelem, kedvesség, szerénység, alkalmazkodás, gyermeknevelés stb. Erkölcsi magatartásban az önismeret, a célok megvalósítása, tisztelet embertársak iránt, igazságosság stb. volt a legfontosabb.

iskola

A spártai embereszmény az erős, edzett, fegyelmezett, magas fájdalomtűrő képességű, helytállás a harcban. A gyengének meg kellett halnia. Természetesen tudniuk kellett írni, olvasni, zenélni.

A klasszikus görög korban a műveltség megszerzése volt a legfontosabb, majd némi katonai kiképzésnek kellett eleget tenni. Az írás és olvasás mellett a zene nevelő hatását nagyon preferálták. A zene gyönyörködtet, megnyugtat. Ha valakinek hiányzott a zenei neveltsége, úgy tartották, hogy később az erkölcsi fejlődésében hiány fog megmutatkozni. A testi nevelés az erőnléthez és a test széppé formálásához szükséges. Két alapvető sportág, a futás és a birkózás volt az alap. Később a dráma- és komédiaíróknak köszönhetően a Dionüszosz-ünnepek bemutatóin a színházi kultúra/nevelés is egyre fontosabbá vált.

Az antik filozófia megjelenésével számos filozófus osztotta meg nézeteit egymással, majd hagyták az utókorra.  Kr. E. VI.-V. században beszélhetünk az ún. preszókratikus korszakról. Ebben a korban jelentős Arisztotelesz és tanítványainak munkássága. Arisztotelesz pedagógiai elveiről az Etika és Politika című műveiben ír. A hellenisztikus korban a megtanulandó tudományok között az irodalomtudomány, a retorika, filozófia. Platon, görög filozófus egyedülálló nevelési rendszert hozott létre. Szerinte az ember akkor harmonikus egész, ha teste, szelleme, lelke összhangban van egymással.

A római korban a nevelés alapvető, elsődleges színtere a család volt. A házban neveltették a gyerekeket a rabszolga gyerekekkel egy tanítóval, vagy gyermekfelügyelőkkel. Ez volt az első, szervezett, csoportos oktatás. Törvénygyűjteményekből tanulták a legfontosabb erényeket, erkölcsi normákat.  A római iskolarendszer a görög tökéletes mása volt. Az elemi iskolában végezték az alapoktatást. A fiúk politikai nevelését a Fórum végezte, majd később a katonai nevelés vált fontossá. Később kialakult és elterjedt az iskolarendszer, ahol nyelvi (latin, görög nyelvtudás, grammatika, retorika, dialektika), tudományos (aritmetika, geometria, asztronómia, zeneelmélet), szilárd erkölcsi tartással kellett rendelkezni, ami a szó és a tett egységét jelentette. A római pedagógia kiemelkedő elméleti és gyakorlati egyénisége Quintilianus volt. Fontosnak tartotta az édesanya nevelő hatását gyermekére, majd kiemelte az iskolai oktatás súlyát. A büntetési módszerek közül tiltja a testi fenyítést. Más módszereket javasol, ha a gyerek nem engedelmeskedik.

Antik római iskola

Antik római iskola

További információk:

http://mek.oszk.hu

http://mmi.elte.hu

http://magyar-irodalom.elte.hu

http://magyar-irodalom.elte.hu

http://hu.wikipedia.org

http://janus.ttk.pte.hu

http://mtdaportal.extra.hu

Antik a művészettörténetben

Az ókori művészetek összessége nagy hatást gyakorolt Európa művészeteinek kialakulására. Az ókori művészet főleg az építészetben, irodalomban, a képzőművészetben, és a zenében érezteti hatását.

Építészet: az ókori görög templomok, lakóépületek klasszicista stílusa a dór, és a ion oszlopokról ismerhető fel. A római épületek már téglából készültek, s jellegzetes átriumos udvar köré épültek.

antik-görög templom

antik-görög templom

Irodalom: A három műnem, az epika, líra, dráma, valamint számos műfaj tanúskodik ókori behatásról. (eposz, epigramma, himnusz stb.)

Képzőművészet:

A görög szobrok a harmonikus, arányos emberi testet eszményítik. Magas színvonalú vázafestészet, illetve a korabeli tárgyak díszítése életképeket ábrázolnak.

antik váza

antik váza

A római császárokat ábrázoló szobrok érmék, domborművek élethűek, görög mintára készültek. Virágzott a mozaikművészet, melyek mitológiai jeleneteket, vagy természeti témákat ábrázolnak, s maradtak fenn az utókor számára.

antik mozaik

antik mozaik

További információk:

http://www.primabutor.hu

http://muvtor.btk.ppke.hu

Antikvár

antikvárium

antikvárium

A latin „antiqua” szóból ered, amelynek jelentése „régi”. Az antikvárium olyan kereskedés, amely régi vagy használt kiadványok, pl. könyvek, térképek, nyomtatványok, kéziratok, zeneművek vételét és eladását bonyolítja le. Az antikváriumban dolgozik az antikvárius. A régi könyvekkel való kereskedés nagy hozzáértést igényel, mivel meg kell tudni határozni a megjelenő kötetek, egyéb nyomtatványok eredetét, korát, stb. Minél régebbi egy kiadvány, minél kevesebb példány van belőle, annál értékesebb.

A használt kiadványok és kéziratokkal való kereskedés igénye a középkorra tehető, amikor megalakultak az első egyetemek. Itt rengeteg kéziratot, dokumentumot kellett tárolni, beszerezni a hallgatók tanulását segítve ezzel. Amikor a könyvnyomtatást feltalálták, lehetőség nyílt a ritka könyvek sokszorosítására is. A 18. századtól egyre többen gyűjtöttek régi könyveket.

Magyarországon az első antikváriumot Budán nyitotta meg Meissner Ferenc 1796-ban. Ivanics Zsigmondot – aki Pesten, Budán, és Bécsben is nyitott antikváriumot -, a 19. század nagy antikváriusa volt. Megemlíthetjük még Révai Leót, aki egyben könyvkiadó is volt. A 20. században több antik könyvkereskedés nyílt, s ez az „iparág” azóta is egyre népszerűbb. A régi könyveknek továbbra is nagy az értékük.

régi könyv

régi könyv

További információk:

http://www.antikva.hu

http://hu.wikipedia.org

http://antikvarium.lap.hu

http://www.konyvlap.hu

http://www.pannonbook.hu

Antik régiségek

A régi tárgyak, amelyek művészi értékkel bírnak, jelentik az antik régiségek körét, mely széles körben sokféle tárgyat jelent. Kezdve a festményektől, a bútorig, az ékszerektől az evőeszközökig, stb. Nagyon széles a paletta. De felvetődik a kérdés: Mi számít művészinek? Minek van művészi értéke? Ez hasonló ahhoz a kérdéshez, amit a szócikkem elején feltettem: Mi számít antiknak? Szóval mindenkinek az ízlésére és véleményére bízom.

További információk:

http://bizomanyi.lap.hu

http://www.antikregiseg.hu

http://www.antikonline.hu

http://www.pinterantik.hu

http://antikekszer.lap.hu

http://www2.szepmuveszeti.hu

Reméljük, tudtunk segíteni.

További szép napot kíván az fk-tudas.hu szerkesztősége!

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Nem az okos, aki sokat beszél. (orosz közmondás)
A tudás hatalom. (Sir Francis Bacon)

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.