Mokk

Mokk

A Mokk, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara rövidítése.

Tartalomjegyzék

Mokk
Fizetési meghagyás
Közjegyző
BME

 

Mokk

Közjegyzői Kamara

A közjegyzői kar célja a jog vitán felül álló érvényre juttatása. Az ország egész területén biztonságosabb alternatívát kínál magán és vállalati ügyfeleinek, teljes körű jogi szolgáltatást nyújt a közjegyzői okiratba foglalt jognyilatkozatokkal és jogügyletekkel kapcsolatban. Tevékenységét a jogszabályban megállapított díjszabás alapján, függetlenül, pártatlanul és jogszerűen végzi el. 

A közjegyzői eljárás az ügyfelek jogainak érvényesítését tárgyilagosan, pártatlanul és a legteljesebb titoktartás mellett biztosítja. A közjegyző célja, hogy minden hatáskörébe tartozó ügyben lefolytatásában vagy tanácsadás esetén a jog vita nélküli érvényesülést segítse elő.

Szabott díjak

A közjegyzőt a jogszabályban megállapított díjazás illeti meg. A közjegyzői díjak az ügyértékből / pl. ingatlan értéke, vételár stb./ függenek. A közjegyzői díj mértéke az ügyérték emelkedésével csökken, minél magasabb, annál kisebb arányú az ehhez kapcsolódó közjegyzői díj.

Hagyatéki-  és más nem peres eljárások

“A hagyatéki eljárás a meghalt személy vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja. Az eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék és ehhez az érdekeltek a kellő jogi tájékoztatás megkapják.

A meghalt személy hagyatéki ügyeinek lefolytatására az elhunyt utolsó lakóhelye szerint illetékes közjegyző jogosult. A hagyatéki eljárásban megállapításra kerül az örökhagyó vagyona, a vagyont terhelő tartozások mértéke, továbbá az, hogy a vagyont mely örökösök, milyen arányban öröklik meg. Hagyatéki vagyon hiányában, ha az örökösöknek kizárólag az örökösi minőségük igazolására van szükségük, öröklési bizonyítvány kiállítására kerülhet sor.

Elveszett értékpapír

Ebben az eljárásban a közjegyző az elveszett vagy megsemmisült értékpapír, betétkönyv, stb. pótlásához nyújt segítséget. Az eljárást az értékpapírt vagy okiratot kiállító pénzintézetnél kell kezdeményezni. A pénzintézet által kiállított adatlap alapján a közjegyző hirdetményt bocsát ki, melyben felhívja az ismeretlen birtokost, hogy az értékpapírt a közjegyzőnél mutassa be. Ha a hirdetményi határidő alatt az értékpapírt nem mutatják be, a közjegyző azt megsemmisíti. Ezt követően kerül sor a pénzintézetnél a megsemmisített értékpapír vagy okirat pótlására.

Zálogjogi eljárás

Az ingó dolgokat és a vagyont terhelő zálogjog nyilvántartását a Magyar Országos Közjegyzői Kamara vezeti. A nyilvántartásba be kell jegyezni a zálogjog keletkezését, módosulását és megszűnését. A nyilvántartásba történő bejegyzés a közjegyző hatáskörébe tartozik. A zálogjogi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet és hitelesen tanúsítja az abban feltüntetett adatok, bejegyzett jogok és tények fennállását.

Közjegyzői okirat

A közjegyző egyik főfeladata bármely típusú szerződés vagy jognyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása. A közjegyző az általa készített okirat eredeti példányát megőrzi, arról hiteles kiadmányt és másolatot ad ki. A közjegyzői okiratnak különleges bizonyító ereje van arra nézve, hogy a nyilatkozatot az okiratban szereplő személy ott, akkor és oly módon tette meg, ahogy az okiratban szerepel. ezért a közjegyzői okirat alapján – peres eljárás nélkül – közvetlen bírósági végrehajtást lehet kérni.

Tanúsítványok

A közjegyzői törvény feljogosítja a közjegyzőt a jogilag jelentős tények tanúsítására. A közjegyző a ténytanúsítás során nem alakítója, hanem csak elbeszélője a megtörtént eseményeknek.

Hitelesítés

Ebben az eljárásban a közjegyző külön jegyzőkönyv felvétele nélkül, magán az okiraton helyezi el a záradékot, melyben tanúsítja a másolatnak az eredeti okirattal való egyezőségét; a fordítás helyességét; az aláírás vagy kézjegy valódiságát; az okirat felmutatásának időpontját. A közjegyző közhitelességű nyilvántartások (Pl. ingatlan- vagy cégnyilvántartás) adatairól is állíthat ki tanúsítványt.”

Forrás: mokk.hu

Linkek:
mokk.hu
mokk.bme.hu/en
mokk.skanzen.hu
jogiforum.hu/forum
netlock.hu/fmh

 

Fizetési meghagyás

Fizetési meghagyás

Fizetési meghagyás

A polgári per helyett alkalmazott közjegyzői eljárás, amelynek a célja a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyors és hatékony érvényesítése.

Linkek:

mokk.hu/index
fmh.mokk.hu
jogiforum.hu/forum
netlock.hu/segedlet_mokk_fmh
gyakorikerdesek.hu › Politika › Törvények, jog

Közjegyző

Közjegyző

Közjegyző

Linkek:
bpkk.hu/a-kozjegyzoi-tevekenyseg
net.jogtar.hu/fmhtv‎
kozjegyzo.net
otp.network.hu/a-magyar-orszagos-kozjegyzoi-kamara
mabie.hu
gyakorikerdesek.hu › Politika › Törvények, jog‎‎

BME

Linkek:
mokk.bme.hu/en
hlt-platform.hu/en/bme-mokk
archive.is/mokk.bme.hu‎

 

Tartalom és képek forrása:
wikipedia.org
youtube.com
mokk.hu
infovilag.hu
mozi-dvd.hu

Kérdések és válaszok

– Minek a rövidítése a cím?
– Magyar Országos Közjegyzői Kamaráé.
– Mi a közjegyzői kar célja?
– A közjegyzői kar célja a jog vitán felül álló érvényre juttatása.
– Hogy végzi a tevékenységét?
– Tevékenységét a jogszabályban megállapított díjszabás alapján, függetlenül, pártatlanul és jogszerűen végzi el.
– Milyen a  zálogjogi nyilvántartás?
– A zálogjogi nyilvántartás nyilvános.
– A közjegyző a ténytanúsítás során milyen funkciót tölt be?
– A közjegyző az elbeszélője a megtörtént eseményeknek.

Linkek:
A szerkesztő ajánlja, hogy olvassa el ezeket a témákat is:

Meryl Streep
Liam Neeson
Kate Beckinsale
Halottak napja
Modern

Reméljük, hogy tudtunk segíteni!

További szép napot!
fk-tudas.hu szerkesztősége

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.