Sote_logo

SOTE

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) 1969. november 7-én kapta nevét a nagyszombati Orvoskar alapítási évfordulón (200.évforduló). Az intézmény 2000-től Semmelweis Egyetem néven működik az állami felsőoktatási intézmény a fővárosban.

Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE)

1635-ben, Pázmány Péter esztergomi érsek megalapította a Nagyszombati Egyetemet (Szlovákia, Trnava). Az egyetemen bölcsészeti-, teológiai kar, jogi kar (1667) valamint a tudományos fokozatok (doktor; megiszter) adományozására is volt joguk.

1769-ben, Mária Terézia (1717- 1780) az intézmény oktatását kiegészítette az orvosi karral. Nagyszombatról Budára, onnan Pestre költözött az intézmény. 1770- ben kezdték 5 tanszékkel: élet- és gyógyszertan, bonctan, sebészet, botanika és kémia, általános kórtan.

A II. világháború, Budapest ostroma alatt az épület és a felszerelések is rongálódtak. A háború után több kórház került az egyetemhez, megalakult a Budapesti Orvostudományi Egyetem. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) nevét, az Orvoskar alapításának 200. évfordulóján vette fel (Semmelweis Ignác 1818- 1865).

SOTE

SOTE

A SOTE 2000 januárjában Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem karaival, és a Magyar Testnevelési Egyetemmel egyé vált, nevük Semmelweis Egyetem lett.

Az egyetem címe: 1085. Budapest, Üllői út 26.

SOTE Kollégium

Balassa János Kollégium; 1083 Budapest, Tömő u. 35-41

Markusovszky Lajos Kollégium; 1089 Budapest, Rezső tér 16

Selye János kollégium; 1085 Budapest, Üllői út 22

Korányi Frigyes szakkollégium; 1074 Budapest, Hársfa u. 59/b

Kátai Gábor kollégium; 1131 Budapest, Hajdú u. 44

Id. Bókay János kollégium; 1046 Budapest, Erkel Gyula u. 26

Forrás:

elte.hu

semmelweis-egyetem.hu

semmelweis-egyetem.hu

wikipedia.org

sotepedia.hu

Kép forrás:

fk-tudas.hu

SOTE Oktatás

Csavarga Rózsa belsőépítész- SOTE Oktatási Központ

Csavarga Rózsa belsőépítész- SOTE Oktatási Központ

SOTE képzések

Felsőfokú végzettséget adó képzések:

SOTE Alapképzések:

 • ápolás és betegellátás
 • egészségügyi gondozás és prevenció
 • egészségügyi szervező
 • humánkineziológia
 • orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
 • rekreációszervezés és egészségfejlesztés
 • sportszervező
 • testnevelő-edző

SOTE Mesterképzések:

 • Ápolás
 • egészségfejlesztés-tanár
 • egészségügyi menedzser
 • fizioterápia
 • gyógytestnevelő tanár
 • humánkineziológia
 • info-bionika
 • orvosi biotechnológia
 • rekreáció
 • sportmenedzser
 • szakedző
 • szociális munka és szociális gazdaság
 • testnevelőtanár
 • táplálkozástudományi

SOTE Osztatlan egységes képzések:

 • általános orvos
 • fogorvos
 • gyógyszerész

SOTE Doktori képzés:

 • Elméleti orvostudományok –
 • Klinikai orvostudományok –
 • Gyógyszertudományok –
 • Szentágothai János Idegtudományi –
 • Molekuláris orvostudományok –
 • Patológiai tudományok –
 • Mentális egészségtudományok –
 • Sporttudományok Doktori Iskola

SOTE Felsőfokú végzettséget nem adó képzések:

A felsőfokú szakképzésekhez szükséges az érettségi vizsga

 • egészségügy
 • szociális szolgáltatások
 • informatika

SOTE Szakirányú továbbképzések

Alap- vagy a mesterfokozat után, szakirányú szakképzettség szerezhető.

Kreditek száma: minimum 60, maximum 120.

Képzési idő minimum 2 félév, maximum 4 félév.

 • Addiktológiai konzultáns
 • Akut betegellátó
 • Biosztatikus Egészségfejlesztő mentortanár
 • Egészségügyi projek menedzser
 • Egészségtudományi szakfordító-tolmács
 • Executive egészségügyi szakmenedzser
 • Gyógy -testnevelő mentortanár
 • Gyógy-testnevelő mentortanár pedagógus- szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Hagyományos kínai gyógyászat
 • Interkulturális ápolás
 • Klinikai és kórház-üzemeltető szakmérnök
 • Klinikai vizsgálati asszisztens
 • Klinikai epidemiológia
 • Laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő
 • Lovas kultúraoktató -felsőfokú
 • Mentálhigiéné területén pedagógus- szakvizsgára felkészítő
 • Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő
 • Mentálhigiénés lelki gondozó
 • Preventív mozgásterápia
 • Rehabilitációs – kreatív terápia
 • Sportági szakedző – felsőfokú
 • Sport fizioterapeuta
 • Sportpszichológia
 • Testnevelő mentortanár
 • Wellness szakmenedzser

SOTE Karok

 • Általános Orvostudományi Kar 1085 Budapest, Üllői út 26 II. em. 201.
 • Egészségtudományi Kar 1088 Budapest, Vas utca 17.
 • Egészségügyi Közszolgálati Kar 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.
 • Fogorvostudományi Kar 1085 Budapest, Üllői út 26. fszt.15.
 • Gyógyszerésztudományi Kar 1085 Budapest, Üllői út 26. fszt. 16.
 • Testnevelési és Sporttudományi Kar 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

Forrás:

phd.sote.hu

se-etk.hu

wikipedia.org

Kép forrás:

fk-tudas.hu

SOTE Központi Könyvtár

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár

SOTE Központi Könyvtár

SOTE Központi Könyvtár

Az 1828-ban alapított (Schordann Zsigmond) Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár gyűjteménye mára eléri a 250.000 darabszámot.

Két helyszínem látogathatjuk meg a SOTE Könyvtárat a

1089 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 5:

A SOTE hallgatók és dolgozók számára a könyvtár szünetmentesen áll rendelkezésre

Díjmentes kölcsönzés hétköznap 8-16 óráig az SOTE diákigazolvány bemutatásával.

1089 Budapest, Tűzoltó utca 37-47:

Hétfő-péntek: 09.00-20.00 óráig van nyitva. A könyvtár csak SOTE hallgatói számára elérhető.

A könyvtárakban számítógépek olvasóterem találhatók.

Feladata:

Az oktatás, a kutatás és a gyógyítás támogatása szakirodalommal naprakészen.

A Központi Könyvtár hálózatában működő SOTE könyvtára:

 • 3 kari-
 • 1 tanszékcsoporti-
 • 32 tanszéki könyvtár.

lib.sote.hu

konyvtar.hu

sotepedia.hu

semmelweis-egyetem.hu

Kép forrás:

fk-tudas.hu/

SOTE Gólyatábor

 

SOTE Klinikák

SOTE Kútvölgyi Klinika

SOTE Kútvölgyi Klinika

 • Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika (AITK)

1125 Budapest,  Kútvölgyi út 4.

 •  I Sz. Belgyógyászati Klinika

1083 Budapest,  Korányi Sándor u. 2/a.

 • II. Sz. Belgyógyászati Klinika

1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.

 •  III. Sz. Belgyógyászati Klinika

1125 Budapest,  Kútvölgyi út 4.

 •  Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

1125 Budapest,  Kútvölgyi út 4.

 •  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

1083 Budapest, Szigony u. 36.

 •  Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

1083 Budapest, Tömő u. 25-29

 •  I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

1083 Budapest,  Bókay János u. 53-54.

 • II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9

 •  Idegsebészeti Tanszék

1145 Budapest, Amerikai út 57.

 • Klinikai Pszichológia Tanszék

1083 Budapest, Tömő u. 25-29

 • Kútvölgyi Klinikai Tömb további szervezeti egységek:

Rendelőintézet
Neurológiai Klinikai Csoport
Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.

 • Laboratóriumi Medicina Intézet (Központi Laboratórium)

1083 Budapest, Bókay J. u. 54.

 • Magatartástudományi Intézet

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

 • Neurológiai Klinika

1083 Budapest, Balassa J. u. 6

 • Nukleáris Medicina Tanszék

1082 Budapest, Üllői út 78/A

 • Ortopédiai Klinika

1113 Budapest, Karolina út 27.

 • I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

1085 Budapest, Üllői út 26.

 •  II. Sz. Patológiai Intézet

1091 Budapest, Üllői út 93.

 •  Pszichiátria és Pszichoterápiás Klinika

1083 Budapest, Balassa u. 6.

 • Pulmonológiai Klinika

1125 Budapest, Diós árok u. 1/c

 • Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

1082 Budapest, Üllői út 78/A

 • I. Sz. Sebészeti Klinika

1082 Budapest, Üllői út 78.

 • II. Sz. Sebészeti Klinika

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.

 • Szemészeti Klinika

1085 Budapest, Mária u. 39

 • I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

1088 Budapest, Baross u. 27.

 • II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

1082 Budapest, Üllői u. 78/A

 • Transzplantációs és Sebészeti Klinika

1082 Budapest, Baross u. 23

 • Urológiai Klinika

1082 Budapest, Üllői út 78/B

 • Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

1122 Budapest, Városmajor u. 68

 • Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

1085 Budapest, Mária u. 52.

 • Fogpótlástani Klinika

1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.

 • Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.

 • Konzerváló Fogászati Klinika

1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.

 • Parodontológiai Klinika

1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.

Forrás:

semmelweis-egyetem.hu

sote.hu

wikipedia.org

maps.google.hu

Kép forrás:

fk-tudas.hu

SOTE Női Klinika

SOTE I számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

SOTE I sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

SOTE I sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Hazánk legrégebbi szülészeti tanszéke 1812-ben alapították. A Baross utcai intézményben 1896-ban kezdték meg  a szülészeti- nőgyógyászati ellátást.

Fekvőbeteg férőhely: 163 ágy (38 ágy a koraszülötteknek)

Oktatás: Magyar angol és nemet nyelven

 • szülész- nőgyógyász szakorvosképzés
 • szülésznő,
 • védőnő
 • közép- és felsőfokú egészségügyi szakdolgozók képzésére

Tudományos munka:

A klinika tudományos tevékenysége széles körű, nemzetközileg elismert intézmény. A kutatásokat önerőből végzik.

Cím:

1088 Budapest, Baross u. 27.

Alapítvány

A Korszerű Szülészetért és Nõgyógyászatért Alapítvány

Járó beteg ellátás:

 • Nőgyógyászati Amb.
 • Terhesambulancia
 • Ultrahang-Diagnosztikai Részleg
 • Családtervezés
 • Gyermek nőgyógyászat
 • Menopauza ambulancia
 • Nőgyógyászati Urológia
 • Genetikai Tanácsadás
 • Újszülött Után vizsgáló
 • Asszisztált Reprodukciós Osztály
 • Endokrinológia
 • Belgyógyászati
 • Pszichiátriai
 • Aneszteziológiai Amb.
 • Speciális Fogamzásgátlás Amb.

Fekvő betegek részére:

 • Terhesosztály
 • Szülőszoba
 • Gyermekágyas Osztály
 • Általános Újszülött osztály
 • Intenzív Újszülött osztály
 • Nőgyógyászati Osztály
 • Onkológiai Osztály
 • Műtők
 • Aneszteziológia
 • Posztoperatív Őrző

Rendelési idő:

 • Ultra hang Labor:

Hétfő- kedd:09.00-16.00, Szerda: 08.00-16.00, Csütörtök:09.00-14.00, P: 08.00-13.30

Telefon: 266-0473/54204, 459-1582

 • Menopauza

Hétfő: 08.30- 14.00 és 15.00-18.00, kedd – péntek: 08.30-14.00
Telefon: 459-1500/54256,54386

 • Genetikai tanácsadás

Hétfő, kedd és csütörtök: 08.00-15.00, péntek: 09.00-12.00

Telefon: 459-1500/54250

 • Amniocentézis

Szerda : 09.00-13.00 előjegyzés szükséges

 • ARO

Hétfő, kedd és csütörtök: 07.30-16.00, szerda:07.30, péntek: 07.30-13.30

Telefon: 06-20-825-4234

 • ODM (csontritkulás mérés) vizsgálat

Minden nap 08.00-14.00

Telefon: 459-1500/54256, 54386

 • Endometriózis ambulancia

P: 09.00-13.00
(Dr. Bokor Attila)

Telefon: 459-1500/54278

 • Genetikai UH labor (több rendelőben)

Hétfő, kedd és csütörtök: 08.00-14.00, péntek:8-13.30

Telefon: 266-0473/54250

 • Magzati echocardiographia

Hétfő és csütörtök:09.00-15.00
Telefon: 266-0473/54304

Gyógytorna- fizioterápia

 • Ambuláns kezelések:

Szülésre felkészítés (várandósoknak) minden csütörtökön 16 órától. Azoknak a pácienseknek, akik a klinikán fognak szülni, vagy kezelésen vesznek részt lehetőségük van terhestornára.

 • Terhestorna:

hétfőn és csütörtökön 10 óraktól.
Változó (Menopauzás) korban levő páciensek csontritkulást megelőző tornája kedden 10 óraktól.
Helye: az alagsori tornateremben, csoportosan történik és egy óra hosszúak..

 • Felszereltség:

tornamatrac, kényelmes öltöző, fürdőszoba.

Amit vinni kell:

 • egy törölköző
 • kényelmes tornaruhát (tornacipő nem kell)
 • Fizioterápia

Fekvőbetegek számára a terhes – a gyerekágyas -és a nőgyógyászati osztályon és az onkológián a gyógytornakezelést az osztályos orvos írja elő.
Az operált betegek a műtét másnapján reggel, a szövődmények elkerülésének végett gyógytornán vesznek részt.

Látogatási idő:

 • Fekvőbeteg osztály

Hétköznapokon:16.00 -18.00

Hétvégén: 10.00 – 12.00 és 16.00 – 18.00

 •  Neonatális Intenzív Centrum

Mindennap: 14.00 – 16.00 és 19.15 – 19.45

10 év alatti gyermekeket nem lehet bevinni

 • Posztoperatív Őrző

Mindennap: 17.00 -18.00

10 év alatti gyermekeket nem lehet bevinni .

Továbbá:

A Gyermekágyas Osztályon a kórtermekbe nem lehet bemenni. A súlyos állapotú betegnek és a szülő nőnek jogában áll, hogy egy személy folyamatosan mellette tartózkodjon. A látogatási időben betegenként egyszerre két látogató lehet. 10 év alatti gyerek csak felügyelettel lehet az intézményben.

SOTE II számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A klinika 1881-ben alapult, a jelenlegi épület 1898-ban épült fel, amely 1966–1973 között átépítésre került. A SOTE egyetemen 2011 nyarán indult Korányi projekt. A Külső Klinikai Tömb területén, 20 ezer m2-n, 7 szintes Központi Betegellátó épületet építenek. Az új épület tervezett indulása 2014 nyara.

Megtalálható lesz:

helikopter leszálló pálya

Az új épületben:

 •  központi röntgen,
 • – laboratórium,
 • -Intenzív Osztály (29+18 ágy)
 •  Traumatológiai Osztály (110 ágy),
 • Ortopédiai Osztály (110 ágy)

Oktatás:

 • szülészet,
 • nőgyógyászat
 • neonatológia.
 • graduális képzés V. – VI. éves
 • orvostan  hallgatóknak
 • fogorvostan hallgatóknak (angol és német nyelven)
 • angol nyelven
 •  I. – II. éves orvosképzés
 • Posztgraduális képzés keretében
 • Szakorvos jelöltek,
 •  a szülész-nőgyógyász szakorvosok továbbképzése
 • neonatológusok továbbképzése.

Férőhely:

 • 104 ágy
 • 23 koraszülött-ágy

2007-ben a Klinikán megnyílt az első HPV-Ambulancia. Feladata a fertőzöttek kiszűrése, gondozása és a HPV-elleni megelőzése.

Elérhetőség:

1082 Budapest, VIII. Üllői út 78/A.

Alapítvány:

Egészséges Magzatért és Újszülöttért Alapítvány

Ellátások:

A fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátás:.

 •  Nőgyógyászati endoszkópia
 • Terhespatológia
 • Nőgyógyászati onkológia
 • Reproduktív endokrinológia
 • Meddőség- szokványos vetélés
 • Gynecourológia
 • Nőgyógyászati endoscopia
 • Ultrahang-diagnosztika
 • Menopausa
 • Neonatológia

Rendelési idő:

Bejelentkezés szükséges

 • Ultrahang 06 1 459 1500 / 53108
 • Alhasi fájdalom – Endometriózis 06 1 459 1500 / 53366
 • HPV ambulancia 06 1 459 1500 / 53366
 • Neonatológia utóvizsgálat 06 1 459 1500 / 53291
 • CTG – Magzati szívhang vizsgáló 06 1 459 1500 / 53216

Szülészre felkészítő tanfolyam

A SOTE Klinika ismeretterjesztő előadások célja, hogy a várandós párok megismerjék a szülés folyamatát, és válaszokat kapjanak a terhességgel és a gyermekágyas időszakkal kapcsolatban a kérdéseikre. Az előadások nem egymásra épülnek, bármikor belehet kapcsolódni.. Lehetőség van a szülőszoba és a szülészeti osztály megtekintésére és beszélgetni a jelenlevő orvosokkal, szülésznőkkel. Az előadások után klinikai gyógytornász kismama tornát tart, ( megfelelő öltözék)

Helye: II. emelet tanterem

Ideje: keddenként 14:30 -tól.

Forrás:

semmelweis-egyetem.hu

timmermann.hu

sote.hu/intezetek

semmelweis-egyetem.hu

www.noi1.hu

Kép Forrás:

fk-tudas.hu/

SOTE Gyermekklinika

Játszóház- SOTE Gyermekklinika

Játszóház- SOTE Gyermekklinika

SOTE I számú gyermekklinika

Az első intézményét 1836-ban alapította Schoepf- Merei Ágost. Neve:

“A’ Pesti orthopaedi Privát-Intézet a’ Mirigykór ‘s Elgörbülések gyógyítására az emberi testen ‘s tagokon”

Az épület a pesti árvíznél összeomlott 1838-ban, 1839-ben a mai Puskin utcában Schoepf- Merei Ágost egy házban bérelt szobákat és általános gyermekkórházat nyitott. A Pesti Szegénygyermek-Kórház Egylet hozta létre és működtette. 1883-ban, ma Bókay utca új gyermekkórház épült. Bókai János professzor volt az igazgató, utóda ifj. Bókay János. Irányítása alatt vezető intézmény lett a gyermekkórház. Ma összesen öt épületben működnek, a Klinika igazgatója Tulassay Tivadar (1993-tól).

Oktatás:

Gyermekgyógyászat. a

V. -VI. éves magyar és angol orvostanhallgatóknak

V. és VI. éves német hallgatóknak

Dinagnosztikai részleg:

 • Alvásdiagnosztikai Laboratórium
 • Broncho- fiberoszkópos vizsgálat
 • EEG laboratórium
 • Endoszkópiás laboratórium
 • Kardiológiai ultrahang vizsgáló
 • Légzésfunkciós laboratórium
 • Klinikai Kémiai és Mikrobiológiai Laboratórium
 • Osteológiai laboratórium
 • Újszülött kori szűrés, anyagcsere laboratórium
 • Röntgen és Ultrahang Osztály

Fekvőbeteg osztályok:

 • Általános Belgyógyászati és Gasztroenterológiai Osztály
 • Röntgen és Ultrahang Osztály
 • Csecsemő Osztály
 • Csecsemő- és Gyermek- neurológiai Osztály
 • Diabétesz és Endokrinológiai Osztály
 • Gégészeti Osztály
 • Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály
 • Intenzív Terápiás Osztály
 • Pulmonológiai és Immunológiai Osztály
 • Sebészeti Osztály
 • Újszülött-csecsemősebészeti Osztály
 • Újszülött Intenzív Osztály
 • Vese és Művese Osztály

Járó betegellátás:

 • Allergológia
 • Általános csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi ambulancia
 • Alvásdiagnosztika
 • Csecsemő- és gyermek EEG
 • Csecsemő ultrahang szűrővizsgálatok (Térítéses)
 • Csecsemő utánvizsgálat
 • Diabetes ambulancia
 • Dietetikai szaktanácsadás
 • Endokrinológia
 • Fül-orr-gégészet
 • Gasztroenterológia
 • Gyermek- és Ifjúságpszichiátria
 • Gyermekendoscopia
 • Gyermeksebészet
 • Hepatológia, öröklődő anyagcsere beteg szakrendelés
 • Immunológia-reumatológia
 • Kardiológia-EKG
 • Koraszülött utánvizsgálat
 • Májtranszplantációs szakrendelés
 • Neonatológia
 • Neurológia
 • Öröklődő anyagcsere-betegek szakrendelés
 • Pathológiás újszülőtt és csecsemő kivizsgálás, Galaktozémia szakrendelés
 • Szív ultrahang
 • Tüdőgyógyászat
 • Újszülött/csecsemő vesebetegségek
 • Urodinámiás szakrendelés
 • Vese
 • Vesetranszplantációs szakrendelés

A rendelési idők megtalálható a www.gyermekklinika.hu oldalon.

Férőhely: 160 betegágy

A beteg gyermek és családja, együtt lehessen a kórházi tartózkodás alatt. 8 kórtermet rendeztek be (1 anya,1 gyermek) A krónikus betegek számára, elhúzódó, de nem folyamatos tartózkodásra lehetőség van a  150 méterre levő ’ Mc Donalds’ házban, az egész család számára.

Cím: 1083 Budapest Bókay u 53- 54.

SOTE II számú Gyermekklinika

A Klinikán 125 éve gyógyítanak. A Klinika első volt a klinikai célú citogenetikai vizsgálatokban, és az országos gyermek-leukémiai és onkológiai hálózata.

Oktatás:

Magyar, angol és német nyelven

 • orvos, szakorvos, diplomás ápoló, védőnő,

OKJ-s

 • gyermekápoló, szociális munkás, gyógytornász és dietetikus..

Férőhely: 134.

Cím: 1094 Budapest, IX. Tűzoltó u. 7–9.

Alapítványok:

 • Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai Daganatos és Leukémiás Gyermekekért
 • Tűzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Kiemelten Közhasznú Alapítván
 • Játszóház Alapítvány Onko -Haematológia
 • Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány
 • Gyermekeinkért ’91 Alapítvány

Klinikát támogató Alapítványok:

 •  Gyermekekért Alapítvány
 • Vészhelyzet 2002 Alapítvány
 • Érző lélek Alapítvány
 • Szívbetegcsecsemőkért Alapítvány
 • Magyar Daganatos, Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
 • Reményt Adó Alapítvány
 • Bársonyszív Alapítvány
 • Segítő Szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú  Alapítvány
 • Felelőséggel Az Egészséges Jövőért Alapítvány
 • Reménysugár Alapítvány
 • Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
 • Segítsetek Gyógyítani Alapítvány
 • Rosszcsont Alapítvány
 • Endoped Alapítvány

Szakrendelések

 • Hamato- onkológia
 • Genetika Nefrrológia és immunológia
 • Gasztroenterológis
 • Kardiológiai rendelés
 • Anyagcsere rendelő
 • Pulmonológia Sebészet
 • Endokrin rendelők
 • Fül- orr- gégészet
 • Neurológia

Betegfelvételi Iroda 36 1 215 1380 / 52944, / 52934

Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7–9.

Forrás:

semmelweis-egyetem.hu

gyermekklinika.hu

gyermekklinika.hu

beteggyerekek.hu

Kép forrás:

fk-tudas.hu

SOTE Fogászat

Konzerváló Fogaszati Klinika

Konzerváló Fogaszati Klinika

SOTE Konzerváló Fogászati Klinika

A SOTE Konzerváló Fogászati Klinika az oktatást1959-ben kezdte.

Oktatás: magyar, angol és német nyelven

 • klinikai endodontia,
 • klinikai konzerváló fogászat,
 • konzerváló fogászati propedeutika,
 • preventív fogászat.

1088 Budapest,  Szentkirályi u. 47.
Tel: 317-1598, 317-1222

SOTE Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

A  SOTE Gyermekfogászati Klinika 1959-ben alakult az évek során sokat költözött a Mikszáth K. tér 5- ből a a Krúdy u.1-be (1963). Az ortodonciai osztály a Mária u. 52-ből a Mária u. 39-be. Mikszáth K. tér 5. földszintjén működött, 1963-ban költözött át a Krúdy u.1-be (a II. sz. Szemészeti Klinika). Az Oktatási Centrumba (SOTE) 2007-ben.

Oktatás:

A hallgatókat jól képzett szakemberek oktatják.

Ellátások:

 • Gyógyító-megelőző fogápolások
 • Általános fogászati ellátások
 • Fogbalesetet szenvedett gyermekek
 • rendszerbetegségben szenvedő gyermekek
 • TMI diszfunkciók vizsgálata
 • Fogak rendellenességeinek gyermekek (számbeli) vizsgálata és terápiája

1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Telefon: (06-1) 318-0011

SOTE Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika

A klinika részlegei:

 • Arc-, állcsont-, szájsebészeti fekvőosztály
 • Dentoalveolaris sebészeti osztály
 • Fogsebészeti ambulancia
 • Röntgenosztály.

Oktatás:

III., IV., V. éves hallgatóknak

 • szájsebészeti,
 • radiológiai,
 • orális implantológiai
 • „Praxisszervezés” c. tárgy

általános orvostanhallgatóknak magyar, német és angol nyelven

 • szájsebészet-fogászati elméleti és gyakorlati oktatása

1085 Budapest Mária u. 52.
Telefon 266-0456

Forrás:

semmelweis-egyetem.hu

semmelweis-egyetem.hu

8.kerulet.ittlakunk.hu

semmelweis-egyetem.hu

Kép forrás:

fk-tudas.hu

Sote Szemészeti Klinika

SOTE Szemészeti Klinika Mária utca

SOTE Szemészeti Klinika Mária utca

1804-ben alapították az első Szemészeti Klinikát, a kettes számú Klinikát 1908-ban alapították. 2005. január elején egyesítették a két Szemészeti Klinikát.

Oktatását: magyar, angol és német nyelven

 • általános orvoskari oktatás
 • fogorvoskari oktatás.

Hagyományos és műtéti kezelések:

 • könnyszervek, a szemhéjak és szemgolyó betegségeinek minden műtéte
 • Gyermekszemészet
 • Látás rehabilitáció

Sürgősségi ellátás:

Hétfő, csütörtök  és vasárnap: sürgős esetek, előzetes egyeztetés szükséges

Kedd, szerda, péntek, szombat : 16.00-08.00

Az ambuláns rendelések változhatnak a honlapon eltértektől érdemes telefonálni.

1085 Budapest, Mária u. 39.
Tel: 459-1500/54500

Alapítvány:

Szemünk Világáért Alapítvány

Forrás:

semmelweis-egyetem.hu

semmelweis-egyetem.hu

sote.hu/intezetek

semmelweis-egyetem.hu

Kép forrás:

fk-tudas.hu

SOTE Bőrklinika

bőrklinika székek

bőrklinika székek

 

SOTE Bőr-, és Nemikórtani Intézet

1893:- Az SOTE Bőrgyógyászati tanszék megalakul. Vezetője Schwimmer Ernő professzor. 1910 óta a budapesti, Mária utcában működik. Nékám Lajos professzor irányítása alatt nemzetközileg elismert gyógyító és kutató intézménye lesz.1935 Dermatológiai Világkongresszust itt tartották.1952 Országos Bőr-,és Nemikórtani intézet megalakulása. 2004 –től Semmelweis Egyetemhez tartozó Országos STD Centrum.

Általános információ

 •  3 fekvőbeteg osztály
 • 4 általános és 20 speciális járóbeteg szakellátás,
 • 5 laboratórium.

Általános ambulanciára bejelentkezés: + 36 1 235 21 80

Időpont kérés: H – P-ig 08.00- 12.00

Szakrendelés:

 • Járó beteg ellátás
 • Bőrsebészet műtő
 • Fekvőbeteg ellátás
 • Laborok: Semmelweis KFT.

Oktatás:

 • Orvosképzés
 • Szakorvos képzés
 • Nővérképzés

Kutatás:

 • TDK
 • PHD iskola
 • MTA kutatócsoport

Alapítványok:

 • Nékám Alapítvány
 • Prof. Dr. Földváry Ferenc Alapítvány
 • Onkodermatológiai Alapítvány
 • Atópiás Bőrbetegekért Egyesület
 • Epidermolysis Bullosa Alapítvány

Forrás:

borklinika.hu

holmivan.valami.info

semmelweis-egyetem.hu

Kép forrás:

fk-tudas.hu

SZOTE

SZOTE

SZOTE

 

A Szegedi Tudományegyetem (SZOTE) történelme 1581-ben kezdődött. A lengyel király (litván nagyherceg és erdélyi fejedelem), Báthory István lengyel király alapította a jezsuita kolozsvári kollégiumban.

1774-Mária Terézia újjászervezte az egyetemet, orvosi és jogi fakultás létesült.

1872 Magyar Királyi Tudományegyetem ( Báthory-féle akadémia)

1881-Ferencz József Tudományegyetem

1940-, Ferencz József Tudományegyetem feloszlott (bécsi határozat)

Horthy Miklós Tudományegyetem nevet vették fel, rektora Szent-Györgyi Albert (Nobel-díjas orvos).

1951- Szegedi Orvostudományi Egyetem (SZOTE).

2000-  óta Szegedi Tudományegyetem nevet viseli az egyetem.

Nyelvek:

 • Angol és német nyelven- orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzés
 • Német és francia nyelven- jogászképzés

Szegedi Tudományegyetem címe:

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Karok:

 • Általános Orvostudományi Kar
 • 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 109.
 • Bölcsészettudományi Kar
 • 6722 Szeged, Egyetem u. 2.
 • Egészségtudományi Kar
 • 6726 Szeged, Temesvári krt. 31.
 • Fogorvostudományi Kar
 • 6720 Szeged, Tisza L. krt. 64.
 • 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
 • Gazdaságtudományi Kar
 • 6720 Szeged, Zrínyi u. 9.

Forrás:

szote.u-szeged.hu

u-szeged.hu

klinikaikozpont.u-szeged.hu

wikipedia.org

Kép forrás:

fk-tudas.hu

 

Reméljük tudtunk segíteni.

Kellemes napot!

fk-tudás.hu szerkesztősége

 

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Köszönöm, sokat tanulok :)

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.