Tankönyv

Tankönyv

Tankönyv

„Szitával merít vizet az, aki könyv nélkül akar tanulni.” (középkori közmondás)

Tankönyv az új ismeretek megszerzésének a forrása, a tanuló társa az ismeretszerzésben. Az iskolákban természetes a tankönyvek használata, de egyre nagyobb teret kapnak az ún. digitális tankönyvek, taneszközök az oktatásban, ezért a papíralapú források nem olyan népszerűek, de mégis jelentősek a tanítás/tanulás folyamatában. Ugyanakkor egyre több ember jár könyvtárba, hogy könyvet kölcsönözzön ki olvasásra, megjelentek olyan könyvtári kezdeményezésű akciók, mint a szabadtéri könyvtárak, vagy a Vigyél haza 1 könyvet, és hozz 1 könyvet akció stb.

Tartalomjegyzék:

Története

Csoportosítása

A jó tankönyv

Törvényi szabályozás

Jogosultság

Kiadók

Információk

Hasznos

Tankönyvek története

Az 1. tankönyvet hazánkban Szent István uralkodása idején használták a pécsi püspökség káptalani iskolájában, az 1010-es években. Ez egy olyan latin nyelvkönyv volt, amelyet Nyugat-Európában használtak. A könyveket ekkor még kézzel írták, másolták, ami hosszadalmas folyamat volt. Széles néprétegekhez csak a könyvnyomtatás feltalálásával, majd a könyvtárak elterjedésével jutott. A könyvnyomtatást Gutenberg János találta fel a 15. században. (a könyvnyomtatásról olvashat bővebben itt: antik)

Gutenberg nyomdagépe

Gutenberg nyomdagépe

Képforrás: gutenberg.org

Az első magyar könyv (latin nyelven) 1473-ban készült Hess András budai nyomdájában. Az első ismert magyar ábécéskönyvet pedig 1563-ban nyomtatták Heltai Gáspár nyomdájában.

Tankönyvek csoportosítása

A tankönyvek egy része a tanulók számára, másik részük a tanárok számára íródtak.

Megkülönböztetünk

–          valamilyen tantervhez igazodó tankönyvet;

–          tantárgyakhoz készült könyvek/ ismeretközvetítő tankönyvet;

–          munkáltató tankönyvet (tankönyv és munkafüzet egyben);

–          tanári segédkönyvet (a tanár munkáját segítő könyv);

–          szótárakat, lexikonokat;

–          atlaszokat (pl. földrajzi, történelmi, egyéb);

–          teszt könyveket (gyakorlásra, ismeretek rögzítésében segítsenek);

–          szöveggyűjteményeket (olyan szemelvénygyűjtemény, mely teljes szöveget, vagy szövegrészletet tartalmaz pl. irodalmi, történelmi szövegek);

–          adott korosztályhoz szóló tankönyvet: alsós, felsős, középiskolai, szakiskolai, egyetemi, szakmai könyveket.

Milyen a jó tankönyv?

A tankönyvvel szembeni követelmények a következők:

– legyen szinkronban a tananyaggal;

– legyen logikusan felépített;

– feleljen meg a szakmai szempontoknak, vagyis legyen szakszerű;

– jól tanítható-tanulható legyen, rendelkezzen megfelelő információ sűrűséggel;

– tartalmazzon elegendő, jól szemléletes ábrákat;

– legyen színes, tartalmazzon megfelelő betűtípusokat és betűméreteket;

– legyen tartós, hogy legalább 4 évig használható legyen, következésképpen ne tartalmazzon olyan feladatokat, amelyeket a tankönyvben kell kitölteni (arra való a munkafüzet).

További információk:
goliat.eik.bme.hu

slideshare.net

tankonyv.lap.hu

hu.wikipedia.org

Tankönyvellátás törvényi szabályozása

Az iskolai tankönyvellátás számos változáson ment keresztül. Az idei, a 2013/14-es tanévre az iskolai tankönyvellátás új előírásai, a tankönyvrendelés feladatai, annak irányelveiről röviden.

Törvényi háttér szabályozza ezt a folyamatot országos és iskolai szinten:

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (köznevelési törvény),

– a tankönyvpiac rendjéről szóló2001. évi XXXVII. Törvény (tankönyvtörvény)

– a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013-as (II: 28.) EMMI rendelet (tankönyvrendelet).

Mint tudják, az új Nemzeti Alaptantervet 2013 szeptemberében vezették be az 1. 5. 9. évfolyamokon. (bővebben a témáról itt olvashat: nat) Ehhez az iskoláknak meg kellett alkotniuk az állam által központilag szabályozott tantervnek megfelelő helyi tantervüket. Ehhez kellett kiválasztani az iskoláknak a tankönyvkiadók által, a hivatalos tankönyvjegyzékbe felvett tankönyveik/kiadványaik közül a megfelelő tankönyveket.

Ingyenes tankönyvre jogosultság

Az ingyenes tankönyvek igénylésének és használatának feltételei változtak. A 2013-as tanévtől felmenő jelleggel minden 1. osztályos tanulónak az állam biztosítja ingyen a tankönyvet. Rászorultsági alapon továbbra is biztosítani kell az ingyenes tankönyvellátást azoknak, akik szociálisan rászorultak (az 1 főre eső jövedelemtől függ, az illetékes Önkormányzatnál igényelhető ún. gyermekvédelmi támogatás, melyről igazolást adnak), a gyermek sajátos nevelési igényű, illetve valamilyen részképesség zavarral rendelkezik, vagy tartósan beteg (mindenről igazolást kell bemutatni a szülőnek). Az ingyenes tankönyv biztosítása történhet az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel, használt tankönyvek biztosításával, vagy tankönyvek vásárlásához pénzbeli támogatással, illetve e három kombinációjával. Az új Nemzeti Alaptanterv alapján tanuló 5.  9. évfolyamokon az Oktatási Minisztérium által engedélyezett tankönyvekből tanulhatnak a tanulók. Ezeket a tankönyveket is az iskolai könyvtárból kell biztosítani a rászorulóknak. A többi évfolyam számra a meglévő könyvtári állományból lehet kölcsönözni.

Vagyis az iskolákban biztosítják az ingyenes tankönyvet a tanulók számára: az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel, s tanév végén vissza kell adni, hogy a következő tanévben más gyerek használhassa. Természetesen vigyázni kell az iskolai könyvtári könyvekre, azokat tisztán kell visszaadni.

A 2013/14-es tanévtől bevezették az állami tankönyvforgalmazás új rendszerét. Az országos tankönyvellátást a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-n keresztül látja el. (KELLO: webshop.kello.hu)

A KELLO rendszerébe regisztráció után lehet belépni, és a rendelési felületen lehet tankönyvet rendelni. Ezt az iskolák tankönyvfelelősei végzik, de azon szülők részére is biztosítanak lehetőséget rendelésre, akik szeretnének tankönyvet vásárolni. Regisztráció után a szülő is vásárolhat.

További információk:

tankonyv.info.hu

pecsma.hu

mek.oszk.hu

Tankönyvkiadók

Többféle tankönyvkiadó van Magyarországon, amelyeket úgy lehet csoportosítani, hogy legnagyobb tankönyvkiadók és további tankönyvkiadók.

– Legnagyobb tankönyvkiadók közé tartoznak az Apáczai Kiadó, Mozaik Kiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó, Műszaki Kiadó. Ezek a kiadók a Nemzeti Alaptanterv tantárgyainak, illetve műveltségterületeinek megfelelő tankönyveket adja ki. Általában tantárgyakban gondolkodunk, azokhoz fejlesztenek ki folyamatosan megújuló, a NAT szerinti műveltségterületekhez tankönyvcsaládokat, felmenő rendszerben. Megkülönböztetünk alsó tagozatos, felső tagozatos, középiskolás/pl. gimnáziumi tankönyveket.

Alsó tagozatban önálló tantárgy a fogalmazás, írás, környezetismeret, stb. Felső tagozatban a humán (pl. magyar nyelvtan, irodalom, történelem) és természettudományos (pl. fizika, biológia, matematika, földrajz, kémia), valamint a készségtantárgyakhoz kifejlesztett tankönyveket kínálnak. (pl. művészettörténet, rajz, ének stb.)

Az iskolák a tanév során tájékoztatja a szülőket a tankönyvekről. Ezen kívül minden információt megtalálhatnak a kiadók honlapján itt:

apaczai.hu

mozaik.info.hu

ntk.hu

muszakikiado.hu

– További tankönyvkiadók közé tartoznak pl. Cser Kiadó, Dinasztia Tankönyvkiadó, Krónika Nova Kiadó, Pedellus Kiadó stb.

cserkiado.hu

dinasztia.hu

kronikanova.hu

pedellus.hu

– Vannak olyan kiadók, akik ún. tanulást segítő kiadványokat adnak ki mint pl. Enciklopédia Kiadó, Móra Ferenc Könyvkiadó Rt., MRO História Kiadó, Osiris Kiadó, Tantaki Kiadó stb.

enciklopediakiado.hu

mora.hu

felvesznek.hu

osiriskiado.hu

tantaki.hu

– Nyelvkönyveket, CD-ket, a nyelvtanuláshoz szükséges egyéb segédanyagokat adnak ki angol, illetve német nyelven a következő kiadók: Cambridge University Press, Oxford University Press, Grimm Kiadó, Maxim Kiadó stb.

A legújabb angol, német stb. átdolgozott nyelvkönyvek hétköznapi témákat dolgoznak fel egy központi szereplő segítségével. A kommunikáció központúságot segíti a tankönyvhöz tartozó CD-ROOM, amelyen újra meg lehet hallgatni a hanganyagot, gyakorolható a nyelvtan, a szókincs. A legújabb könyvek tartalmaznak olyan internetes elérhetőségeket is (pl. weboldalra utaló linkeket), amelynek segítségével plusz gyakorlási lehetőséget kapnak a tanulók. Sok kiadó nyelvvizsgára előkészítő könyveket is kínál, megkönnyítve és segítve a nyelvet tanulók dolgát. Sok lehetőség van, sokféle segédanyag, amelyekről bővebben tájékozódhatnak a megadott linkekre kattintva a kiadók weboldalán.

cambridge.org

elt.oup.com

grimm.hu

maximkiado.hu

Információk mindenkinek

Magyarországon a közoktatás rendszere az óvodával kezdődik, majd az általános iskolában folytatódik. Ezt követi a középiskola. Lehetőség van a gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák között választani. (kinek milyen továbbtanulási céljai vannak: szakmát akar tanulni, vagy a magasabb szintű tanulmányokat választja) A középiskola elvégzése után egyes középiskolák ún. technikumi képzést biztosítanak az 5. évre, vagy lehet egyetemre, főiskolára menni tovább.

Ma már nemcsak kizárólag az iskolákban lehet tudást megszerezni, hanem különböző tanfolyamokon is. Eddig a tankötelezettség korhatára Magyarországon 18 év volt, majd 2012-től 16 év lett. Ugyanakkor az élethosszig tartó tanulás nem szűnt meg, hiszen egyre többen felnőtt korukban ülnek be az iskolapadba. A 2008-as gazdasági válság kezdetével sokan veszítették el a munkahelyüket, átképzésre kényszerültek. Ahhoz, hogy legyen állásuk, új szakmát kell tanulniuk az embereknek. A közmunkaprogram bevezetése csak egy a sok megoldás közül. Ha valaki elszánt és kitartó, akkor a tanfolyam elvégzése után a Munkaügyi Központ segít elhelyezkedni. Ha mégsem sikerül, akkor újabb lehetőségeket kínálnak fel. Az önképzés, önművelés nagyon fontos a mai világban. Sokszor az Interneten tudunk információkhoz jutni, ezért el kell sajátítani a számítástechnikai ismereteket. Minden tisztelet azoké az időseké, akik vállalják ezt.

Minden tankönyvkiadó weboldalán lehet böngészni, majd regisztráció után akár rendelni is tudnak a KELLO webshopjában. Ugyanakkor a nagyobb könyvkereskedések oldalán (pl. Bookline, Libris stb.) szinte bármilyen könyv beszerezhető. Érdemes keresni és kihasználni az akciókat, így olcsóbban lehet hozzájutni a könyvekhez.

További hasznos kiadványok, taneszközök, könyvek

A CD-k, interaktív tananyagok webes letöltése egyre több helyről ingyenes. Nemcsak általános, hanem a speciális szakmai kiadványok is elérhetők mint pl. Kresz tankönyv, Vadászati könyv, Gyorsírás tankönyv, Egészségügyi alapismeretek tankönyv stb. Szinte minden témához lehet már szinte bármilyen könyvet beszerezni, ha valaki önállóan akar ismereteket szerezni.

További információk:

taneszkoz.lap.hu

eduline.hu

bookline.hu

Kresz könyv

Kresz könyv

Képforrás: bookline.hu

hubertusvadasziskola.hu

Vadásziskola tankönyv

Vadásziskola tankönyv

Képforrás: hubertusvadasziskola.hu

magyosz.hu

libri.hu

Gyorsírás könyv

Gyorsírás könyv

Képforrás: bookline.hu

tankonyvaruhaz.hu

5 kérdés, 5 válasz

1. Mikor használtak először tankönyvet? – 1010-ben, István király uralkodása idején.

2. Milyen tankönyveket ismerünk? – tantervhez készült, korosztálynak/tagozatnak készült stb.

3. Ki jogosult ingyenes tankönyvre? – Aki szociálisan rászorult, részképesség zavarral rendelkező vagy tartós beteg gyermeke van.

4. Hol lehet tankönyvet vásárolni? – A KELLO webshopjában regisztráció után, vagy tankönyváruházban.

5. Milyen tankönyvkiadók működnek Magyarországon? – Többféle, pl. vezető tankönyvkiadók, egyéb kiadványokat kiadók, nyelvkönyveket kiadók, stb.

A szerkesztő ajánlja, olvasd el ezeket a témákat is:

cruise

antik

cisco

tihany

hello-kitty

Reméljük, tudtunk segíteni.

További szép napot kíván az fk-tudas.hu szerkesztősége!

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Nem az okos, aki sokat beszél. (orosz közmondás)
A tudás hatalom. (Sir Francis Bacon)

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.