Melléknév

Melléknév

Melléknév

Alapszófaj, amely valakinek vagy valaminek a tulajdonságát nevezi meg.
Kérdései: Milyen? Miféle? Melyik?

Tartalomjegyzék

Fogalma, fajtái

Képzése, toldalékolása

Magyar melléknevek

Helyesírás

Oktató programok, feladatok

Melléknévi igenév

Német melléknév

Angol melléknév

A melléknév fogalma, fajtái

A melléknév a magyar szófaji rendszerben az alapszófajok közé tartozik. Az alapszófajok a következők: ige, névszók: főnév, melléknév, számnév, névmás, igenév, határozószók.

Melléknév

Melléknév

A melléknév valamely személy, dolog külső (pl. szép, kerek, alacsony stb.), valamint belső (pl. jóságos, félénk, mosolygós stb.) tulajdonságát fejezi ki.

Melléknevek, főnevek

Melléknevek, főnevek

Kifejezhet még:
– származást pl. magyar, olasz, budapesti, falusi stb.
– színt pl. sárga, fekete, zöld, vörös stb.
– ízt pl. savanyú, édes, sós, keserű stb.
– alakot pl. karcsú, homorú, domború, görbe stb.

Kérdései: Milyen? Melyik? Miféle? Mekkora?

Melléknév kérdései

Melléknév kérdései

A melléknév képzése, toldalékolása

A magyarban a leggyakoribb melléknévképzők az –s, -i, -ú, -ű.

Pl. vers-verses, Békés-békési, nagy szám- nagy számú, kis kéz-kis kezű

A melléknév az -an, -en határozóragokat veheti föl, mint a főnév.

Pl. zölden, pirosan, kéken

A melléknév alakját lehet fokozni közép-, felső- és túlzófokban.

Pl. jó – jobb – legjobb – legeslegjobb

Ha a két szóból álló melléknevet fokozzuk, akkor az első szót tesszük középfokba.

Pl. nagy számú-nagyobb számú-legnagyobb számú

A mondatban a melléknév lehet:

– állítmány pl. Az alma piros.

– alany pl. A piros szín.

– jelző pl. A piros almát szeretem.

– határozó pl. Pirosan fénylett az víz.

Szerkezete szerint a melléknév lehet:

– tőszó pl. édes, kék stb.

– toldalékos szó pl. bájos, budapesti stb.

– összetett szó pl. sötétlila, halványsárga stb.

Lehet belőle más szófajú szavakat képezni.

Pl. kék – kékes – kékség – kékít- kékül stb.

Pl. sárga – sárgállik – sárgul – sárgít stb.

Melléknév

Melléknév

Vannak ún. kettős szófajú szavak.

Mivel a szavak a mondatban kapják meg a jelentésüket, így egyes szavak lehetnek melléknevek vagy főnevek.

Pl. A magyar nyelv szép. (Milyen nyelv? – magyar nyelv – melléknév a szófaja)

A magyarok barátságosak. (Kik barátságosak? – a magyarok – főnév a szófaja)

Magyar melléknevek

Ezen a weboldalon ábécé szerint tartalmazza a magyar mellékneveket.

5 kategóriába sorolják be a magyar mellékneveket.

Forrás: magyar melléknevek

A melléknevek helyesírása

A magyar helyesírás szabályai című könyv tartalmazza mindazokat a szabályokat, amelyek alapján a szavakat, kifejezéseket helyesen kell írni.

A magyar helyesírás szabályai

A magyar helyesírás szabályai

A 24. szabálypont szerint: a melléknevek végén mindig hosszú az –ú, -ű:

domború, homorú, hosszú, savanyú, szomorú; gömbölyű, gyönyörű, könnyű, nagyszerű, szörnyű

A 34. szabálypont kimondja, hogy az –ú, -ű, -jú, -jű melléknév képzőnek a magánhangzója mindig hosszú marad:

négylábú, egyenáramú, fehér falú, mérsékelt árú, bőkezű, jószívű, nagy kiterjedésű, tiszta vizű; hosszú szempillájú, erős rugójú, éles elméjű, lapos tetejű

Ha a földrajzi névből az –i képzővel melléknevet képezünk, akkor

a.) a név kezdőbetűje kisbetűre módosul:

pl. Békéscsaba-békéscsabai, Duna-dunai, Magyarország-magyarországi, Franciaország-franciaországi

b.) nem változnak a kezdőbetűk különírt földrajzi nevek esetében

pl. Kossuth utca-Kossuth utcai, Békés megye-Békés megyei

c.) többelemű, kötőjellel írt előtagú megyék neve esetében a kezdőbetűk változatlanok maradnak

pl. Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Borsod-Abaúj-Zemplén megyei

Figyelmükbe ajánlom még a 169., 174-190. szabálypontokat, a 200. szabálypontot.

Kapcsolódó linkek: magyarnyelv.lap,   Melléknév,   a melléknév fokozása,   helyesiras.mta

Magyar Tudományos Akadémia

Magyar Tudományos Akadémia

Nyelvtani oktató programok, feladatlapok

Melléknév,   Melléknevek,  ntk,   magyarora

A melléknévi igenév

A melléknévi igenevet igéből képezzük, amely a főnév/jelzett szó előtt áll.

Három fajtája van:

Folyamatos melléknévi igenév: képzője: -ó, -ő. (jelen időt fejez ki, tehát most ír a fiú)

Pl. az író fiú (Milyen fiú?), a költő veréb (Milyen veréb?)

Befejezett melléknévi igenév: képzője –t, -tt (múlt időt fejez ki, tehát már megírták a levelet)

Pl. a megírt levél (Milyen levél?), a befejezett feladat (Milyen feladat?)

Beálló melléknévi igenév: képzője –andó, -endő (jövő időt fejez ki, majd beküldik, megírják a cikket, feladatot)

Pl. a megírandó cikk (Milyen cikk?), a beküldendő rejtvény (Milyen rejtvény?)

A német melléknév ragozása

Német melléknév

Német melléknév ragozása

A német nyelvben a melléknevet lehet fokozni.

Középfokban a német melléknév –er végződést kap.

Pl. schön-schöner (szép-szebb)

Felsőfokban a német melléknév am előtagot kap, a melléknév végére pedig –sten végződés kerül. Pl. schön-am schönsten (szép-legszebb)

Vannak olyan melléknevek, amelyek szótövében a, u, o magánhangzó található.

Ezeknek a mellékneveknek a fokozásakor, ezért ún. umlautot kapnak, vagyis két pontot teszünk a magánhangzóra.

Pl. gros-gröser-am grösten (nagy-nagyobb-legnagyobb), warm-warmer-am warmsten (meleg-melegebb-legmelegebb), jung-jünger-am jüngsten (fiatal-fiatalabb-legfiatalabb)

Vannak olyan melléknevek, amelyek rendhagyó módon képezik a közép- és felső fokot.

Pl. gut-besser-am besten (jó-jobb-legjobb)

A német melléknevet ragozni is lehet.

A ragozás során a melléknév végződése megmutatja, hogy a főnév milyen nemű.

A németben megkülönböztetünk hímnem/nőnem/semlegesnem/többes számot.

Hímnem (névelője: der): der Ball-gröser Ball (a labda-nagyobb labda)

Nőnem (névelője die): die Mutter- schöne Mutter (az anya-szebb anya)

Semlegesnem (névelője das): das Haus-höhes Haus (a ház-magasabb ház)

Többesszám (névelője die, és a főnév is többesszámban van): die Birnen-graue Birnen (a körték-szürke körték)

A melléknév lehet erős, gyenge, vagy vegyes ragozású.

Ezt követhetik végig a mellékelt táblázatok segítségével.

Táblázatok

melléknévragozás,   német melléknév fokozás,   tanulj németül,   német teszt

Az angol melléknév ragozása

A melléknevek a mondatban legtöbbször jelzőként állnak a főnevek előtt. Az angolban sem egyeztetjük a főnévvel. Pl. kék farmer-blue Jeans

Vannak melléknevek, amelyeket főnévi értelemben használhatunk.

Pl. the British (a britek), the poor (a szegények), the rich (a gazdagok).

Ilyenkor határozott névelő áll előttük, a melléknév egyes számban marad, de az ige többes számba kerül.

Az angolban a tulajdonságot jelentő mellékneveket lehet fokozni.

Az egy szótagú melléknevek (figyelem, a kiejtés számít), valamint a két szótagú melléknevek közül a – le, -er, -ow, -y és -some végű mellékneveket, továbbá azokat, amelyeknél a hangsúly a második szótagra esik, középfokban az -er, felsőfokban az -est végződés segítségével képezhetjük.
Például: fit – fitter – fittest (fitt), big – bigger – biggest (nagy)

Természetesen az angolban is fokozhatjuk rendhagyóan a melléknevet.

Forrás: melléknév,   melléknév fokozás és összehasonlítás,   openwingsenglish,   ingyen angol,  anglomania,  angolnyelvtan

Képforrás:  gyakorolj,   taneszközcentrum,  anyanyelv pedagógia,   színezők nyelvtanhoz,  5 perc angol,   mta,  A magyar helyesírás szabályai

5 kérdés, 5 válasz

1. Mi a melléknév? – alapszófaj, amely élőlények, élettelen dolgok külső és belső tulajdonságát fejezi ki.

2. Hogyan kérdezünk a melléknévre? – Milyen? Melyik? Miféle?

3. Mit lehet csinálni a melléknév alakjával? – Lehet fokozni, ragozni.

4. Hol találhatunk a képzett melléknevekre szabályokat, példákat? – A magyar helyesírás szabályai című könyvben, vagy a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, a korábban mellékelt linken.

5. Milyen más nyelvekben ragozzák még a mellékneveket? – A német és az angol nyelvben is ragozzák, fokozzák a mellékneveket.

A szerkesztő ajánlja, olvasd el te is!

Batman, a sötét lovag

Hópehely

Ammónia

Ortodox

Nefelejcs

Reméljük, tudtunk segíteni.

További szép napot kíván az fk-tudas  csapata!

 

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Nem az okos, aki sokat beszél. (orosz közmondás)
A tudás hatalom. (Sir Francis Bacon)

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.