ZMNE

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hazánk egyetlen katonai felsőoktatási intézménye volt 2000 és 2012 között. Az egyetem 2012. január 1-jén szűnt meg, amikor az akkor létrejövő Nemzeti Közszolgálati Egyetembe integrálódott Hadtudományi és Honvédtisztképző kar néven.

Tartalomjegyzék:

Történet
Karok és szakok
Felvételi
Doktori iskola
Nyelvi Intézet
Könyvtár

ZMNE történet

 

A ZMNE címere

A ZMNE címere

A ZMNE jogelődjének a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémiát tekintik, mely 1920. szeptember 27-én alakult meg Budapesten. A trianoni viszonyok között még titokban végeztek vezérkari tisztképzést – 1921-től a felsőfokú oktatási intézmény Hungária Körúti Tiszti Szálló, illetve Tiszti Továbbképző Tanfolyam néven működött, később pedig a Magyar Királyi Budapesti Honvéd Tiszti Szabályzatismertető Tanfolyam elnevezést vette fel. A két világháború között aztán visszatértek a gyökerekhez, s az intézmény ismét Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia lett. 1944 nyaráig Budapesten működött, majd Balatonfüredre települt. Ugyanebben az évben, október 17-én feloszlatták, de decemberben már ismét összevonták a tanári és hallgatói állományt Szombathelyen. Tevékenységét 1945 februárjában fejezte be Németországban.

A második világháború után, 1947 decemberében ismét megnyitotta kapuit az intézmény, ezennel Honvéd Hadiakadémia néven, ám nem sokat váratott magára az újabb elnevezés, ugyanis 1950-től már Honvéd Akadémiaként jegyezték.

1947-től egyébként több tisztképző iskola is alakult, a Honvéd Kossuth Akadémia és a Honvéd Petőfi Nevelőtiszti Akadémia. 1949-ben szovjet mintára hoztak létre fegyvernemi tiszti iskolákat, majd ezeket összevonták, így jött létre az Egyesített Tiszti Iskola (ETI), mely 1967-ig működött.

Visszatérve a Honvéd Akadémiára, az intézmény már az ETI-ben végzett tisztek továbbképzésével foglalkozott. Miniszteri parancsra 1955. március 15-én vették fel Zrínyi Miklós nevét, így lett az új név Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. Mellette olyan intézmények alakultak meg, mint a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola vagy a Killián György Repülő Műszaki Főiskola.

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia eközben fokozatosan egyetemi szintű oktatásra tért át, ezt a rangot 1985-ben kapta meg.

Magyar Honvéd Hadiakadémia

Magyar Honvéd Hadiakadémia

1996. szeptember 1-jétől a Magyar Honvédség szervezetéből kiváltak a katonai felsőoktatási intézmények. Az akadémiából a Hadtudományi és a Vezetés- és Szervezéstudományi Kar jött létre. A Kossuth Lajos Katonai Főiskolát, valamint a Szolnoki Repülőtiszti Főiskolát főiskolai karokként építették be az egyetembe, amely Budapesten, Szentendrén és Szolnokon működött.

1997. szeptember 1-jén összeolvadtak az önálló főiskolai és egyetemi karok, így két egyetemi kar működött (a Hadtudományi és a Vezetés- és Szervezéstudományi Kar).

Az oktatás és kutatás feltételeit a Repülőtiszti Intézet, az intézménybe integrálódott NATO Békepartnerségi Katonai Nyelvképzési Központ és a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet erősítette tovább.

2000. január 1-jétől a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola már a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karaként működött tovább.

2001. szeptember 1-jétől a szentendrei telephelyen lévő állomány a budapesti Üllői úti telephelyre költözött.

2004. szeptember 1-jén egyesült a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar és a Vezetés- és Szervezéstudományi Kar, így már két karon folytatódott az oktatás: a Kossuth Lajos Hadtudományi Karon és a Bolyai János Katonai Műszaki Karon.

2008-ban eladták az Üllői úti telephelyet, így a Bolyai János Katonai Műszaki Kar is a Hungária körúti kampuszon kapott helyet.

2010-ben a kormányzat úgy gondolta, hogy az egyetemet a Rendőrtiszti Főiskolával és a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karával integrálja. Új egyetem jött létre 2012. január 1-jével: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

 

ZMNE karok és szakok

 

A ZMNE hallgatói

A ZMNE hallgatói

Mint fentebb olvasható, a ZMNE-n az oktatás két karon folyt, a Kossuth Lajos Hadtudományi Karon és a Bolyai János Katonai Műszaki Karon.

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar szakok:

–          katonai vezetői szak

–          biztonság- és védelempolitikai szak

–          határrendészeti- és védelmi vezetői szak

–          nemzetbiztonsági szak

–          büntetés- végrehajtási nevelő szak

Bolyai János Katonai Műszaki Kar szakok:

–          katonai logisztikai szak

–          haditechnikai menedzser szak

–          védelmi igazgatási szak

–          gazdálkodási szak

–          pénzügyi szak

–          minőségügyi szakirányú továbbképzési szak

–          írásanalitikus szakirányú továbbképzési szak

–          gépészmérnöki szak

–          építőmérnöki szak

–          had- és biztonságtechnikai mérnök szak

–          villamosmérnöki szak

–          műszaki informatikai szak

–          minőségmenedzsment szak

Az egyes szakokról ITT olvashatunk bővebben.

ZMNE felvételi

 

A ZMNE felvehető összlétszáma 1860 fő volt, ebből a Bolyai János Katonai Műszaki Karra maximum 1600 főt vettek fel, így a Kossuth Lajos Hadtudományi Karra 260 fő jutott.

Az érettségi követelményeken túl a had- és biztonságtechnikai mérnök és a gazdasági szak teljes idejű, államilag támogatott képzésére jelentkezési feltétel volt még az angol/francia nyelvből tett állami/államilag elismert alapfokú C típusú nyelvvizsga és alkalmassági vizsga.

A katonai vezetői szakra ugyanezen feltételek voltak érvényesek, kiegészülve egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálattal. Amennyiben ezek eredménye az volt, hogy a jelentkező korlátozottan alkalmas, vagy szemüveget, illetve kontaktlencsét viselt, az kizáró ok volt a felvételi során.

A biztonság- és védelempolitikai szak teljes idejű, költségtérítéses képzésére középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga volt szükséges.

A nemzetbiztonsági alapképzési szak részidejű, levelező, költségtérítéses képzésére azok jelentkezhettek, akik a titkos információgyűjtésre törvényben felhatalmazott szervezetek állományába tartoztak, s akiket a beiskolázási jogkörrel rendelkező vezető támogatott az előmeneteli tervek alapján.

Elmúlt évek statisztikái ZMNE

 

ZMNE doktori iskola

 

A ZMNE-n két doktori iskola működött: a Hadtudományi Doktori Iskola és a Hadmérnöki Doktori Iskola. Ezek a hadtudományok és a katonai műszaki tudományok területén PhD fokozat odaítélésére voltak jogosultak.

A Hadtudományi Doktori Iskolát 2002. február 22-én akkreditálta véglegesen a Magyar Akkreditációs Bizottság. Így a ZMNE-t a társadalomtudományok tudományterületen belül a hadtudományok ágában doktori képzésre, doktori fokozat odaítélésére és habilitációs eljárás lebonyolítására hatalmazta fel. A ZMNE így a külföldön szerzett tudományos fokozatot is honosíthatta, amennyiben annak követelményei megfeleltek/megfeleltethetők voltak a doktori fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek.

Bővebb információ ITT érhető el.

 

ZMNE Nyelvi Intézet

 

ZMNE nyelvvizsgaközpont

ZMNE nyelvvizsgaközpont

A ZMNE-n képzett szakemberek számára különösen fontos volt a nyelv, hiszen ez a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltétele. Nem csak az angol, illetve az amerikai angol nyelvet tanították, hanem a NATO tagországok, sőt, azon kívüli országok nyelvének (összesen 11 nyelv) oktatását is végezték. A Nyelvi Intézet tanára kutatómunkát is végeztek, s az intézet ellátott fordítói, tolmácsolási feladatokat is. Jó kapcsolatot ápoltak brit, amerikai, német és egyéb külföldi intézményekkel is, így számos lehetőség nyílt tanári továbbképzésekre, hallgatócserére kis.

Az intézet 1986-ban megkapta az állami nyelvvizsgáztatás jogát.

A ZMNE Nyelvi Intézetről bővebben IDE kattintva olvashatunk.

A ZMNE Nyelvvizsgaközpontról pedig ITT szerezhető további információ.

ZMNE könyvtár

 

ZMNE könyvtár

ZMNE könyvtár

A ZMNE Egyetemi Központi Könyvtára az egyetem hadtudományi és katonai műszaki karait szolgálta ki már 1966 óta. A könyvtár gazdag volt adatbázis és e-forrás kínálatban, összesen 65 számítógép állt a diákok rendelkezésére, valamint wifi és web2 szolgáltatások. Dokumentumállománya elérte a félmilliót, a folyóiratokból pedig 350-et is találhattunk. A hely rendelkezett továbbá 3 kutatószobával és video-konferenciateremmel is.

Bővebben IDE kattintva olvashatunk a ZMNE könyvtáráról.

 

5 kérdés, 5 válasz:

K: Mi a ZMNE?
V: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.

K: Mely intézményt tekintik a ZMNE jogelődjének?
V: A Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémiát.

K: Hány karon folyt az oktatás, s melyek voltak ezek?
V: A ZMNE-n az oktatás két karon folyt, a Kossuth Lajos Hadtudományi Karon és a Bolyai János Katonai Műszaki Karon.

K: Mely két doktori iskola működött a ZMNE-n?
V: A Hadtudományi Doktori Iskola és a Hadmérnöki Doktori Iskola.

K: Mikor és miért szűnt meg az intézmény?
V: 2012. január 1-jén, amikor az akkor létrejövő Nemzeti Közszolgálati Egyetembe integrálódott Hadtudományi és Honvédtisztképző kar néven.

 

Forrás: wikipedia.orgzmne.hu, Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató

Képek: noplaza.huvidamrikkancs.comzmne.huhsz.hukonyvtarportal.zmne.hu

 

Reméljük tudtunk segíteni.

Kellemes napot!

fk-tudas.hu szerkesztősége

 

A szerkesztő ajánlja, olvasd el az alábbi témákat is:

BUBOR

Kisfiú

Versenyautó

Léna

Kézipoggyász

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.