Integráció

Az integráció általánosan egyesülést, beilleszkedést, beolvasztást, illetve hozzácsatolást jelent. Létezik többek között gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi, társadalmi, oktatási integráció.

Tartalomjegyzék:

Gazdasági
Kereskedelmi
Pénzügyi
Európai
Társadalmi
Oktatási

Társadalmi integráció

 

Elméleti alapjait az 1960-as években Balassa Béla magyar közgazdász írta le.

Egy folyamatot jelent, mely során egyre szorosabb gazdasági együttműködés jön létre az abban részt vevő országok között. Ennek az együttműködésnek oka lehet például egy gazdasági probléma, melyet közösen könnyebb megoldani.

Azonban az egyre mélyülő integrációval csökken az országok önállósága, a nagyobb hangsúly a közös gazdaságpolitika kiépítésére irányul.

A piacgazdaságban az integráció a felek kölcsönös gazdasági érdekein alapuló együttműködés, melyet általában közép- vagy hosszú távú szerződéssel szabályoznak.

Az integrátor piaci/termelési biztonságot nyújt az integráltnak, akit különböző pénzügyi és termelői szolgáltatásokkal segít.

Horizontális integrációról beszélünk abban az esetben, ha azonos termelőtevékenységet folytatók fognak össze, a vertikális integráció pedig egy adott termékterületen az egymásra épülő tevékenységet folytatók összefogását jelzi, de ezek kombinációja is előfordulhat.

A gazdasági integrációt két nagy csoportra oszthatjuk, a kereskedelmi és a pénzügyi integrációra.

Bővebben a gazdasági integrációról

 

Kereskedelmi integráció

 

Kereskedelmi integráció

Kereskedelmi integráció

Egy olyan folyamat, mely során az integrációban részt vevő országok az egymás közötti kereskedelmi kapcsolatokban alkalmazott diszkriminációt csökkentik.

Fokozatai a vámkedvezmények, a szabadkereskedelmi övezet, a vámunió, a közös piac és a gazdasági unió.

Ezek a fokozatok az országok közötti kereskedelmi kapcsolatok akadályait lebontják, valamint egységesítik a fellépést az integráción kívüli országokkal szemben.

 

Pénzügyi integráció

 

Pénzügyi integráció

Pénzügyi integráció

A folyamat során az együttműködő országok az egymás között fennálló monetáris megkülönböztetést enyhítik.

Fokozatai: a monetáris politika közelítése, a devizapolitika és az árfolyamsávok közös meghatározása, valamint a monetáris unió (közös pénznem bevezetése).

Az Európai Unió fejlesztette a legmagasabb szintre.

Bővebben a pénzügyi integrációról

Az euroövezet pénzügyi integrációja

 

Európai integráció

 

Európai integráció

Európai integráció

Ebben az esetben az országok számos kérdésben közösen döntenek, azaz közös szakpolitikákat fogadnak el, legyen szó versenypolitikáról, kereskedelemről, mezőgazdaságról, közlekedésről, kultúráról, környezetvédelemről, energiapolitikáról vagy a fogyasztókat érintő ügyekről.

A mai Európai Unió történetének gyökerei egészen 1952-ig nyúlnak vissza, amikor megalakult Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország összefogásával az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK). Az együttműködés a tartós béke megteremtésére törekedett azzal, hogy a nemzetek többé nem önállóan rendelkeztek a szén és az acél felett, melyek a világháborúhoz elengedhetetlen erőforrások.

Miután az összefogás sikeres volt, elhatározták, hogy egyéb ágazatok egyesítését is megkísérlik, mellyel felszámolják a kereskedelmi korlátokat és közös piacot hoznak létre.

1957-ben létrejött az Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai Atomenergia Közösség (Euratom). Az országcsoporthoz idővel más európai országok is csatlakoztak, így megalakult az Európai Közösség (EK), mely a Maastrichti Szerződés aláírása (1992) után az Európai Unió nevet kapta.

2009. december 1-jén hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés, mellyel módosították a Maastrichti és az Európai Közösséget létrehozó Római szerződést is – új alkotmányos keretet fektettek le, ezzel céljuk demokratikusabbá, hatékonyabbá, átláthatóbbá, valamint a külvilág számára láthatóbbá és összehangoltabbá tenni az Európai Uniót.

Az európai integráció története

A Gazdasági és Monetáris Unió

 

Társadalmi integráció

 

Viselkedési és tudatbeli egységesülési folyamat, viselkedésmintákhoz való hasonulás, mely a társadalmi élet minden szintjén végbemegy.

Magyarországon a rendszerváltás után lépett fel igény a cigányság társadalmi integrációjára, vagyis szegregációjának megszüntetésére, a deszegrációra. Ez a faji és etnikai integráció egyik része, mely a folyamatos faji/etnikai alapú elkülönítést állítja meg.

A deszegráció a társadalom faji/etnikai alapú ellentéteinek megszüntetése, az egyenlő lehetőségek, a kultúrák fenntartása és a békés együttélés érdekében lép fel, de ugyanakkor ez nem jelentheti azt, hogy a kisebbséget a többség kultúrájába kényszeríti bele.

Bocz János: Társadalmi integráció?! De ez mit jelent?!

 

Oktatási integráció

 

Az oktatásban is fontos az integráció

Az oktatásban is fontos az integráció

A speciális nevelésre szoruló gyermekeknek/fiataloknak a nem fogyatékkal élők közé történő beillesztését jelenti.

Ez nem csupán együttlétben, hanem együttes tevékenységekben is megnyilvánul.

Ezzel nem csak esélyegyenlőséget teremtik meg, hanem a többi gyermek is hamar megtanulja, hogy az emberek sokfélék, így képesek a másság elfogadására, toleránsabbak, megértőbbek lesznek.

Az oktatási integrációban különböző szinteket különítünk el:

Lokális: ebben az esetben az épület közös, azonban a speciális nevelésre szoruló gyermekek elkülönítve vannak és a többi gyerekkel nincs kapcsolatuk (pl. kisegítős osztály az iskolában).

Szociális: ekkor a fogyatékkal élő csoportot a foglalkozásokon, tanórákon kívül egyesítik a többi gyermekkel. Ez történhet alkalmanként (például rendezvényeken, kirándulásokon) vagy folyamatosan.

Funkcionális: amikor a gyermekeket együtt fejlesztik. Ez lehet részleges (csak az idő egy részében, például adott tanórákon), vagy teljes, ami az ideális eset.

Katona László: Integrált nevelés

 

A figyelmi-tanulási-mozgási zavarral, illetve beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekeknél alkalmazzák a szenzoros integrációs terápiát, melyről bővebb információt EZEN az oldalon találunk.

 

5 kérdés, 5 válasz

 

K: Mi az integráció?

V: Általánosan egyesülést, beilleszkedést, beolvasztást, illetve hozzácsatolást jelent.

K: Ki volt az a magyar közgazdász, aki az 1960-as években leírta a gazdasági integráció elméleti alapjait?

V: Balassa Béla.

K: Mi a kereskedelmi integráció lényege?

V: A részt vevő országok az egymás közötti kereskedelmi kapcsolatokban alkalmazott diszkriminációt csökkentik.

K: Mi az európai integráció?

V: Az országok számos kérdésben közösen döntenek, azaz közös szakpolitikákat fogadnak el.

K: Mit jelent az oktatási integráció?

V: A speciális nevelésre szoruló gyermekeknek/fiataloknak a nem fogyatékosok közé történő beillesztését.

 

Forrás: Wikipédiaecopedia.hutankonyvtar.huecb.europa.euFerenczi Judit: Az integrációKatona László: Integrált nevelésszegedkineziologia.hu

Képek: leverhawk.comrussiancouncil.rulovelifeandbegentle.blogspot.humochilacult.comweb.worldbank.org

 

Reméljük tudtunk segíteni.

Kellemes napot!

fk-tudas.hu szerkesztősége

 

A szerkesztő ajánlja, olvasd el az alábbi témákat is:

Esettanulmány

Magiszter

MME

Mindenből egy van

Jack Black

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.