Családi pótlék

 

Családi pótlék

A családi pótlék- a családok támogatásáról szóló törvény értelmében- az állam olyan pénzbeli családtámogatási juttatása, melyet az állam a gyermekek nevelési-, és iskoláztatási költségeihez havi rendszerességgel biztosít.

A közoktatási intézményben (általános iskolában, középiskolában, szakiskolában) tanuló gyermek után a családi pótlék addig jár, amíg a gyermek betölti a 23. életévét.

2010 óta módosult a családok támogatásáról szóló törvény; ezzel együtt átalakult a családi pótlék rendszere is; az új szabályozás szerint a családi pótlékot két részre bontották: nevelési ellátásra és iskoláztatási támogatásra. Attól függően jár az egyik vagy másik ellátás, hogy a gyermek elérte-e a tanköteles korát (6-16) vagy sem.

Nevelési ellátás

Nevelési ellátásra jogosult a vér szerinti szülő,(és a vele együtt élő házastárs); az örökbe fogadó szülő, az örökbe fogadni kívánó – ennek intézési folyamatában álló – szülő, a nevelőszülő,a gyám, továbbá az a személy, akinél a gyermeket a törvény alapján ideiglenesen elhelyezték. Ha a gyermek szociális intézményben került elhelyezésre, akkor az intézmény vezetője, vagy a vagyonkezelési gyám jogosult az ellátásra. Saját jogán jogosult az a 18. életévét betöltött személy, aki tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos.

A nevelési ellátást a jogosult a gyermek tankötelezetté válásáig, vagyis hatodik életévének betöltéséig kapja.

Iskoláztatási támogatás

Az iskolázatási támogatásra jogosultak köre megegyezik a nevelési támogatásra jogosultak körével. A jogosultság azon év november 1-étől indul, amikor a gyermek a 6. életévét betölti és tankötelessé válik; és tart a tankötelesség teljes időtartamáig, vagyis a 16. életév betöltéséig. Ezután a közoktatási intézményekben való tanulási évek alatt is jár a támogatás, egészen a 20. életév betöltéséig. A szabály alól kivétel az olyan személy, aki sajátos nevelési igényű, de nem jogosult fogyatékossági támogatásra; ebben az esetben a támogatás a 23. életév betöltéséig jár. Saját jogán jogosult a támogatásra az a személy, akinek mindkét szülője elhunyt, aki kikerült a gyámság alól; illetve akinek a gyámsága a nagykorúvá válásakor szűnt meg.

Betartandó kritériumok

Egy gyermek után egy jogosult igényelheti csak a családi pótlékot.

A nevelési támogatás és az iskoláztatási támogatás egy gyermek után egyszerre nem folyósíthatók.

A tankötelezettség nem teljesítése esete szankciókat von maga után. Ha a tanköteles gyermek 10 alkalommal igazolatlanul hiányzik a tanórákról; akkor az illetékes jegyző figyelmezteti a jogosultat a további hiányzások jogkövetkezményeiről. Ha a hiányzások száma eléri az 50 alkalmat; akkor elrendelik a gyermek védelembe vételét, és felfüggesztik az iskoláztatási támogatás összegének folyósítását.

A családi pótlék összege

Egy gyermek után: 12.200 Ft

Egy gyermeket egyedül nevelő jogosult esetén: 13.700 Ft

Két gyermek után (gyermekenként) : 13.300 Ft

Két gyermeket egyedül nevelő jogosult esetén (gyermekenként): 14.800 Ft

Három vagy több gyermek után (gyermekenként): 16.000 Ft

Három vagy több gyermeket egyedül nevelő jogosult esetén (gyermekenként): 17.000 Ft

Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek után: 23.300Ft

Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő jogosult esetén: 25.900 Ft.

 

 

A családi pótlék igénylése

Az igénylésre kérvényt kell benyújtani; amely a “„Kérelem családi pótlék megállapítására” ingyenes nyomtatvány kitöltésével lehetséges. Akkor is ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha az igénylő már egy vagy több gyermek után kapja a pótlékot, de a gyermekek számában változás történt. A nyomtatvány kitöltését egy segédlet, ún. útmutató segíti, mely magyarázatokat tartalmaz a kitöltendő rovatokhoz, illetve részletesen leírja, hogy milyen iratokat és másolatokat kell csatolni az igénylő lap mellé.

A családi pótlék- a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az igény benyújtásától számítva jár. Késedelmes igénylés esetén, visszamenőleg maximum két hónapra lehet a családi pótlékot igényelni. (a két hónap a bejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell számítva.)

Formanyomtatvány letöltése: Kérelem családi pótlék megállapítására

A családi pótlék folyósításának szüneteltetése

Akkor kell szüneteltetni az ellátás folyósítását, ha a jogosult 3 hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem az EU tagállama, vagy ha külszolgálatot vagy külföldi szolgálatot teljesítő személy részére ellátásra jogosító gyermekre tekintettel jogszabály alapján egyéb ellátást folyósítanak; illetve, ha a 18. életévét betöltött gyermeknek rendszeres jövedelme van. (ilyen esetben a jövedelem folyósítását követő negyedik hónaptól kell szüneteltetni az ellátás folyósítását.)

Ekkor nyilatkozatot kell tenni a lemondás okáról, dátumáról; az ehhez kapcsolódó formanyomtatvány: http://www.kismamatanoda.hu/sites/default/files/downloads/csaladipotlek-lemondas-1.jpg

Családi pótlék Ausztriában, Hollandiában, Angliában

Ausztriában az a szülő igényelheti, aki osztrák bejelentett lakos, és gyermekei vele egy háztartásban élnek. Az igénylést a területileg illetékes adóhivatalnál kell benyújtani. Az ellátást évi 6 alkalommal folyósítják. A jogosultság a gyermek 19 éves koráig jár, de ha továbbtanul, akkor akár 27 éves koráig is folyósítható; összege pedig a gyermek életkorával nő. (0-3 éves korig: 105,4 €, 3-10 éves korig: 112, 70 €, 10-19 éves korig: 130,90 €, 19-26 éves korig: 152,7 €.) A második, harmadik, negyedik és az utána következő gyerekek után az összeg további kiegészítésekkel bővül.

Hollandiában is az igénylő az a szülő lehet, aki holland bejelentett lakos, és gyermekei vele egy háztartásban élnek. Az igénylést a területi adóhivatalnál kell benyújtani. A juttatás 3 havi rendszerességgel érkezik, és a gyermek 16. életévének betöltésekor ér véget. Felsőoktatásban való tanulás esetén nincs jogosultság.

Angliában a juttatás feltétele, hogy az igénylő törvényes angliai lakos legyen. Jogosult rá a 16 év alatti; a képzésen vagy oktatáson részt vevő 16-20 év közötti; illetve a tanulmányait befejező 18 év alatti munkakeresésre regisztrált gyermek. Az igényléshez a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata szükséges; amennyiben ez nem angol nyelvű, kétnyelvű anyakönyvi kivonatot kell csináltatni. Mértéke az első gyermek után 20.30 Font/hét; minden további gyermek után 13.40 Font/hét.

 

Családi pótlék kalkulátorok

http://www.szarvasinacse.hu/index.php/hirek-informaciok/csaladi-es-penzbeli-ellatasok/181-csaladi-potlek-kalkulator

http://adozona.hu/Kalkulatorok/Netto_jovedelem_haviber_kalkulator_VZVKLC

http://berkalkulator.com/

 

További információk a témában:

http://www.csaladipotlek.info/

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladi_potlek#

http://www.szocialis_ellatasok.abbcenter.com/?cim=1&id=77849

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1di_p%C3%B3tl%C3%A9k

http://www.szuloklapja.hu/hivatalos-ugyek/2031/valtoztak-az-emelt-osszegu-csaladi-potlek-feltetelei.html

http://csaladipotlek.infobomba.hu/

 

 

 

 

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.