Emmi

Az Emmi az Emberi Erőforrások Minisztériumának rövidítése, de Pikler Emmi gyermekorvos nevét is köthetjük hozzá.

Tartalomjegyzék:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
PIKLER EMMI

 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

 

Az Egészségügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Önkormányzati Minisztérium sportpolitikáért felelős részlegének összevonásával jött létre 2010-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi).

Irányítója Réthelyi Miklós miniszter volt, akit 2012 májusában Balog Zoltán váltott, s ekkor módosult a név is az Emberi Erőforrások Minisztériumára (Emmi), valamint került a tárcához a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésének, a társadalmi felzárkózásnak és az egyházakkal való kapcsolattartásnak koordinációja, a romák társadalmi integrációja, valamint a nemzetiségpolitika.

 

Felelősségi területek

 

Egészségügy (egészségbiztosítás, egészségfejlesztési és betegségmegelőzési feladatok, kábítószer használat megelőzése), szociális ügyek, családügy, ifjúságpolitika (családpolitika, gyermekpolitika, a gyerekek és az ifjúság védelme, foglalkoztatási rehabilitáció, szociál- és nyugdíjpolitika), társadalmi felzárkóztatás (társadalmi esélyegyenlőség), egyházügy, civil kapcsolatok, nemzeti kisebbségek, oktatás (közoktatás, felsőoktatás, iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz), kultúra, sport.

 

Államtitkárságok

 

Emmi Egészségügyért Felelős Államtitkárság

Dr. Szócska Miklós

Dr. Szócska Miklós

Az államtitkárság jelenlegi vezetője Dr. Szócska Miklós, Dr. Páva Hanna pedig az egészségügyi koordinációért és EU-ügyekért felelős helyettes államtitkár. Az államtitkárság az egészségügyi ellátás szakmai szabályait határozza meg, szabályozza a közegészségügyi és népegészségügyi feladatokat. Felelősségi területei közé tartozik az egészségfejlesztés, az egészségügyi intézmények és a gyógyszerügy.

Emmi Egészségügyért Felelős Államtitkárság hírei

 

Emmi Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság vezetője Hölvényi György, a helyettes államtitkár Dr. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Feladata a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő kormányzati feladatok koordinálása, a civil szervezetek hatékony működésének és az önkéntességnek fejlesztése, valamint az egyházakkal való kapcsolattartás. Felelősségi területei az egyházpolitika, a civil társadalmi és a nemzetiségi önkormányzati kapcsolatok.

Emmi Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság hírei

 

Emmi Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság

Klinghammer István

Klinghammer István

Az államtitkárság jelenlegi vezetője Klinghammer István, a helyettes államtitkár pedig Dr. Maruzsa Zoltán, felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár. A Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság a nemzeti- és egyetemes kultúrát, a tudomány szolgálatát, az értékek megőrzését, fejlesztését és továbbadását támogatja.

Emmi Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság hírei

 

Emmi Közigazgatási Államtitkárság

A közigazgatási államtitkár jelenleg Dr. Lengyel Györgyi, a helyettes államtitkárok pedig Dr. Bathó Ferenc (gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár) és Dr. Sándor Csaba (jogi és személyügyi helyettes államtitkár). A Közigazgatási Államtitkárság fő feladata a minisztérium hivatali szervezetének vezetése, valamint összehangolt működésének biztosítása. A minisztérium szervezeti és működési szabályzatát készíti elő, annak munkatervére javaslatokat tesz és figyeli annak teljesítésért.

Emmi Közigazgatási Államtitkárság hírei

 

Emmi Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Hoffmann Rózsa

Hoffmann Rózsa

Jelenlegi vezetője Hoffmann Rózsa, a helyettes államtitkár pedig Sipos Imre. A Köznevelésért Felelős Államtitkárság felelősségi területei az oktatás, közoktatás és tudománypolitika. Az óvodai, iskolai, kollégiumi nevelés és oktatás ellátását biztosítják, valamint a tanszabadsághoz és a tanítás szabadságához való jogokat érvényesítik.

Emmi Köznevelésért Felelős Államtitkárság hírei

 

Emmi Kultúráért Felelős Államtitkárság

Jelenlegi vezetője Halász János, a helyettes államtitkár Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A Kultúráért Felelős Államtitkárság felelősségi területei a kultúra, a közművelődés, a művészetek, a kulturális örökség és a közgyűjtemények. A rendelkezésre álló eszközökkel kezdeményezi és elősegíti új kulturális értékek megteremtését, valamint a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvását. A nemzetközi kulturális kapcsolatok és a magyar kultúra külföldi terjesztésének irányelveit és programjait határozza és szervezi meg.

Emmi Kultúráért Felelős Államtitkárság hírei

 

Emmi Parlamenti Államtitkárság

Doncsev András

Doncsev András

A parlamenti államtitkár jelenleg Doncsev András, aki a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat irányítja, valamint a számára megküldött minisztériumi jogszabály-előkészítés tervezeteit véleményezi. A Parlamenti Államtitkárság a miniszter által meghatározott egyedi feladatokat látja el, és a minisztériumi álláspontok kialakításában és képviseletében is részt vesz.

Emmi Parlamenti Államtitkárság hírei

 

Emmi Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság jelenlegi vezetője Dr. Simicskó István. A helyettes államtitkár Szekeres Pál sportért felelős helyettes államtitkár, valamint Kiss Norbert ifjúságért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Feladatuk a sporttal kapcsolatos fejlesztések és programok előkészítése, a sport kormányzati irányítási- és intézményrendszerének kialakítása, működtetése, szabályozása.

Emmi Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság hírei

 

Emmi Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Soltész Miklós

Soltész Miklós

Jelenlegi vezetője Soltész Miklós, a helyettes államtitkárok pedig Asztalosné Zupcsán Erika (szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár) és Fülöp Attila (család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár). A Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság tevékenységi körébe tartoznak a családi és szociális szolgáltatások, a nyugdíj- és idősügyek, a fogyatékossággal élők jogainak biztosítása, továbbá a lakosság szociális biztonságát szolgáló pénzbeli ellátásának szabályozása, felügyelete.

Emmi Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság hírei

 

Emmi Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság jelenlegi vezetője Dr. Kovács Zoltán, a helyettes államtitkár Dr. Garai Péter. Feladata, hogy a hátrányos helyzetű emberek és csoportok arányos részt kapjanak a bővülő lehetőségekből. Új koncepciója szerint csak akkor érhető el a hátrányos területeken javulás, ha az egészségügyi, oktatási, szociális és foglalkoztatási körülményeket javítjuk. Felelősségi terület a cigányügy, a társadalmi felzárkózás.

Emmi Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság hírei

 

Egyéb hasznos linkek:

Az Emmi háttérintézményei

Az Emmi közérdekű adatai

Emmi dokumentumok, rendeletek

Emmi elérhetőségek

 

 

PIKLER EMMI

 

Élete

Pikler Emmi

Pikler Emmi

Emilie Madeleine Reich, vagyis Pikler Emmi 1902. január 9-én született Bécsben. Szülei magyarok voltak, Budapestre 1908-ban költözött a család. Pikler itt kezdte meg tanulmányait, de egyetemre már Bécsben járt. Gyermekorvosi végzettséget 1930-ban szerzett Clemens von Pirquet professzor klinikáján. Ebben az évben házasodott össze Pikler Györggyel, akivel Olaszországban telepedtek le. Első gyermekük 1931-ben született meg. A gyermeket semmire sem kényszerítették, szabadon fedezhette fel maga körül a dolgokat, megadták neki azt, hogy saját ütemében fejlődhessen.

 

 

Munkássága

Pikler Emmi ilyen alapelvek szerint végezte háziorvosi munkáját is, s hamar az egészséges gyereknevelés és fejlődés szakembere lett. Odafigyelt a család egészére is, hogy az minél nyugodtabb, harmonikus életet élhessen. Különös figyelmet fordított a gyermekek étkezésére is, úgy vélte, azt annak étvágya kell, hogy meghatározza, nem a szülő. Fontos alapelve volt továbbá a megfelelő, mély szülő-gyermek viszony kialakulásának elősegítése.

1935-től már Budapesten dolgozott.

Férjét 1936-ban bebörtönözték, a második világháború végéig nem szabadulhatott. Piklernek ebben az időben egyre több cikke jelent meg olyan folyóiratokban, melyek a gyermekek fejlődésével foglalkoznak. 1940-ben adták ki első könyvét.

Pikler

Pikler

1946-ban kezdett tevékenykedni a Lóczy Lajos utcai csecsemőotthonban. Itt próbálta ki nevelési elveit. Az intézetben megalapozták a bentlakó gyermekek egészséges fejlődését a szabad mozgásgyakorlásnak és a jó gondozó-gyermek kapcsolatnak köszönhetően. Így ezeknek a gyerekeknek nem kellett szenvedniük a hospitalizmustól (intézeti károsodás). A „Pikler-gyerekek” önállóak voltak, könnyen feltalálták magukat, nem függtek annyira gondozóiktól/szüleiktől.

Az intézet több néven is működött: Módszertani Csecsemőotthon, Egészségügyi Minisztérium Csecsemő- és Kisgyermekgondozási és Nevelési Módszertani Intézet, Csecsemőotthonok Országos Módszertani Intézete, Csecsemőotthonok Pikler Emmi Országos Módszertani Intézete, Pikler Intézet – utóbbit 1998 óta a mai napig használják.

1978-ig vezette a Lóczyt, ezután már csak tudományos munkatársként működött közre, a gyermekek mindennapi életében nem vett részt. Budapesten halt meg 1984. június 6-án.

 

Fontosabb könyvei:

Pikler, E. (1950). A szocializmusban nincs árva gyerek. Budapest, Magyarország: Egészségügyi Könyvkiadó.

Pikler, E. & László, M. (1951). Hogyan fürösszük a csecsemőt? Budapest, Magyarország: Egészségügyi Könyvkiadó.

Pikler, E. (1969). Adatok a csecsemő mozgásának fejlődéséhez. Budapest, Magyarország: Akadémiai Könyvkiadó.

Pikler, E., Tardos, A., & Harmath, P. (1970). A születéstől óvodáskorig. A gyermek fogadása. Budapest, Magyarország: Kossuth Kiadó.

Pikler, E. (1976). Mit tud már a baba? Budapest, Magyarország: Medicina Kiadó.

Pikler, E., Hirschler, I., & László, M. (1985). Anyák könyve. Budapest, Magyarország: Medicina Könyvkiadó.

 

Pikler Intézet

Pikler Emmi Bölcsőde

Magyarországi Pikler-Lóczy Társaság

Lóczy Alapítvány a Gyermekekért

 

5 kérdés, 5 válasz:

 

K: Mi volt az Emmi elődje?

V: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi).

 

K: Mikor és mik összevonásával jött létre?

V: Az Egészségügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Önkormányzati Minisztérium sportpolitikáért felelős részlegének összevonásával jött létre 2010-ben.

 

K: Melyek az Emmi felelősségi területei?

V: Egészségügy, szociális ügyek, családügy, ifjúságpolitika, társadalmi felzárkóztatás, egyházügy, civil kapcsolatok, nemzeti kisebbségek, oktatás, kultúra, sport.

 

K: Ki volt Pikler Emmi?

V: Gyermekorvos, az egészséges gyereknevelés és fejlődés szakembere.

 

K: Mi volt fő alapelve?

V: . A gyermeket semmire sem szabad kényszeríteni, szabadon fedezze fel maga körül a dolgokat, saját ütemében fejlődjön.

 

Forrás:

kormany.hu

Wikipédia

 

Kép forrás:

wsf.hu

sikerado.hu

mandiner.hu

suntori.com

168ora.hu

tenytar.hu

pikler.hu

 

Reméljük tudtunk segíteni.

Kellemes napot!

fk-tudas.hu szerkesztősége

 

A szerkesztő ajánlja, olvasd el az alábbi témákat is:

Debreczeni Zita

Zoom

Vörös

Vidéki

Buli

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.