Gyes

Gyes

Gyermekágyi segély rövidítése a gyes. A gyes megállapítási kérelem elbírálása után jár, bármelyik szülő igényelheti aki egy háztartásban él a gyermekkel.

A gyest 1967- ben vezették be népesség növelése és a munkanélküliség csökkentésére.

Gyest igényelheti:

 • Szülő: bármelyik szülő igényelheti, ha egy háztartásban él a gyermekkel.
 • nevelő szülő , gyám.
 • 16 éves kiskorú szülő: ha nem a gyámmal él egy háztartásban és a gyámhivatal engedélyével külön él a szülői háztól
 • Nagyszülő: abban az esetben ha a gyermek már 1 éves; a szülő háztartásában történik a nevelés, mind a szülő mind a nagyszülő egyetért azzal hogy a nagyszülő kapja a gyes összegét.

Gyes időtartama:

 • a gyermek 3 éves koráig
 • Ikreknél a tankötelezettség válása évének végéig
 • Tartósan beteg és súlyos fogyatékkal élő gyermek esetén a 10. életévének végéig.

Gyes összege:

Egy gyermek után a gyes havi összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege,

Egy gyermek: 28500 forint. (2013),  ikrek esetében az összeg kétszeresére illeti a gyesen levő szülőt, azaz 2 × 28500 forint (2013). Több gyermek esetén, a gyermekek számával szorzott mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege illeti meg az igénylőt. Nem egész hónap esetén egy napra, a havi összeg 30-ad része jut.

A gyes összegéből nyugdíjjárulékot vonják le.

Gyes kifizetése:

A gyes kifizetése havonta, tárgyhónap 10.-ig. Bankszámlára minden hónap 3.-ig

Gyes igénylése:

A gyes iránti kérelmet az igénylő lakó-, vagy tartózkodási hely szerinti illetékes Kincstárnál igényelheti. Tartósan beteg és súlyos fogyatékkal élő gyermek esetén, ha a családi pótlék igénylés  még nem történt meg csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító orvosi igazolást.

A gyes megállapítását, késedelem estén legfeljebb 2 hónapra visszamenőleg lehetséges.

A gyes igényléséhez szükséges nyomtatványok beszerzése:

A gyes igénylésekor szükséges dokumentumok:

 • Helyesen kitöltött igénylő lap
 • Személyi azonosságot igazoló hatósági okirat

Ezek lehetnek:

 1. Személyi igazolvány
 2. Személyazonosító igazolvány
 3. Útlevél
 4. Kártya formájú jogosítvány
 5. Bevándorlási-, letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra jogosító irat

Csak az egyik iratot szükséges bemutatni (amelyiket a nyomtatványon is feltüntettünk).

 • Lakáscímet igazoló hatósági igazolvány
 • Az igénylő társadalom biztosítását igazoló kártya (TAJ)
 • A gyermek TAJ kártyája
 • Az igénylő adókártyája
 • Magán- nyugdíjpénztári tagság esetén a záradékolt belépési nyilatkozat
 • A gyermek anyakönyvi kivonata (eredeti kivonat)

Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után, a 3. életévet betöltése utáni kérelem esetén: orvosi igazolás

Ikergyermek esetén, ha az iskola igazgatója valamelyik tanköteles gyermek a szokásostól eltérően határozza meg: az igazgatói döntést kel bemutatni.

Méltányosságból történő megállapítás vagy hosszabbítás igénylése esetén,jogszabályok szerin csatolandó anyagok: szülő egyedül állóságáról és jövedelem igazolásáról nyilatkozat.

 • Házassági anyakönyvi kivonat ( házastárs esetén).
 • Bejegyzett élettársi viszonyt igazoló okirat (bejegyzett élettársi viszony esetén)
 • Jogcímet igazoló gyámhatósági határozat (örökbefogadó-, leendő örökbefogadó-, nevelő szülő, gyám esetén)
 • Gyámhatóság hozzájárulását tartalmazó irat (együtt élő szülők megállapodásának hiánya esetén)

Nagyszülő igénylése esetén további iratok:

 • Házassági anyakönyvi kivont  ( nagyszülő házastárs esetén)
 • Bejegyzett élettársi viszonyt igazoló okirat (bejegyzett élettársi viszony, nagyszülő esetén)
 • Ha a szülők nem a nagyszülőkkel egy háztartásban élnek, hozzájárulási nyilatkozat nélkül, a gyámhatóság döntése a nyilatkozat pótlásáról.

A gyes igény benyújtása:

 • Személyesen a Kormányablaknál , 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11- 17
 • írásban, személyesen vagy postai úton a Magyar Államkincstárnak, az igénylő lakó-, vagy tartózkodási hely szerinti illetékes Kincstárnál.
 • elektronikus úton (ügyfélkapus regisztrációval)

A csatolandó dokumentumokat fénymásolni kell.

Nem jár gyes annak:

 • aki rendszeres pénzellátásban részesül (táppénz, gyed)

Kivétel: a gyes és gyet folyósítása mellet végzett kereső tevékenység után járó táppénz, baleseti táppénz, a település közjegyzője által megállapított ápolási díj (ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása)

 • törvény rendelet alapján járó nyugellátás vagy annak minősülő nyugellátás, rehabilitációs- , rokkantsági-, átmeneti-, rendszeres szociális-, bányász dolgozok egészségkárosodás járadékban részesül
 • ha a gyermek ideiglenesen vagy tartósan nevelésbe vagy 30 napot meghaladó szociális intézményben helyeztek el
 • előzetes letartoztatás vagy börtönbüntetés esetén.

Gyes igénylésével járó költségek:

A gyes igénylése nem jár költséggel.

Gyes elbírálása:

A hatóság 30 napon belül dönt az ellátásról.

Gyes melletti munka:

munka kisgyermekkel

munka kisgyermekkel

 • A gyermek egy éves koráig nem lehet végezni.
 • A gyermek egyéves kora után heti 30 órában.
 • Otthon végezhető munka és a gyermek gyámja esetében nincs időkorlát.
 • Nagyszülő a gyermek 3 éves kora után heti 30 órában, otthon végezhető munkát korlátlan időben végezhet.

Forrás:

kormanyhivatal.hu

kormanyablak.hu

allamkincstar.gov.hu

wikipedia.org

Kép forrás:

bmknet.hu

Tgyes azaz terhességi gyermekágyi segély

A tgyes, pénzbeni támogatás, 168 napos szülési szabadságot kaphat az az anya aki jogosult rá.

Gyermek gondozási díj ( gyed)

gyermek és gyed

gyermek és gyed

Pénzbeli ellátás gyermekvállalás támogatására, nem szociális juttatás, hanem jövedelem arányos pénzbeli ellátás.

A tgyes és gyed összege: az anya napi átlagkeresetének a 70 %-a, adó köteles.

Tgyest és gyed igényelheti:

Tgyes segélyt azok kaphatnak akik a szülés előtt 2 éven belül 365 napot biztosítottak voltak (nem kel folyamatosnak lenni) plusz:

 • A biztosítás ideje alatt,
 • a biztosítás lejárta után 42 napon belül szül
 • a biztosítás lejárta után 42 napon túl baleseti táppénz folyósítása alatt (a folyósítás megszűnése után 28 napon belül) szül
 • a biztosítás lejárta után táppénz folyósítása alatt (a folyósítás megszűnése után 28 napon belül) szül
 • Örökbefogadás esetén, ha az igénylő az örökbefogadás napján biztosított, az örökbe fogadás napjától a szülési szabadságból hátramaradt időre kaphat tgyest.

a 365 napba beletartozik:

 • biztosítás megszűnését követő táppénz, tgyes, gyed folyósításának ideje.
 • közép- vagy felső oktatási intézményben, 1 évnél hosszabb tanulmány, 180 nap számít bele a 365 napba

Tgyes és gyed igényléséhez szükséges  iratok:

Foglalkoztatói igazolás tgyes igény benyújtásához

Foglalkoztatói igazolás tgyes igény benyújtásához

Tgyes és gyed kérelemhez a gyesnél leírtak továbbá:

 • Ha a szülés napja előtt jelentik be az igényt:
 • orvosi igazolás a terhesállományba vételről
 • terhesgondozási kis könyv ( lehet másolat)
 • Gyermek születése után:
 • A szülést igazoló kórházi papírok
 • Örökbe fogadás esetén:
 • gyámhatósági nyilatkozat
 • örökbefogadási szándékról nyilatkozat
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata ( eredeti)
 • munkanélküli, járadékban részesülő:
 • a járadék megállapításáról, és annak szüneteltetéséről határozat
 • az igénylő 2 éven belül több munkahelyen is dolgozott:
 • Ha a munkáltató nem rendelkezik Tb kifizető hellyel:
 • Egyéni vállalkozók:

Tgyes és gyed igénylés benyújtása:

 • A tgyes igényét a munkáltatónál kell benyújtani, biztosítás érvényességétől függetlenül.
 • Egyéni vállalkozók, székhelye telephelye szerinti illetékes egészségügyi pénztáraknál, írásban.

A terhességi gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj  igényléséért nem kell fizetni.

Tgyes és gyed  igénylését 30 napon belül hoznak döntést, a gyed kérelem benyújtásánál figyelembe veszik a kiskorú anyát ebben az esetben 15 nap az elbírálási idő.

Gyes , gyed utáni szabadság

Munkában töltött idő után jár szabadság jár a szabadság, ez a gyermek gondozása kivett fizetés nélküli szabadság, a gyes lejárta után ki kel venni 60 napon belül.

Apát megillető szabadság:

Gyermek születése esetén 5 nap, ikreknél 7 nap szabadság illeti az apát, a gyermek születése után 2 hónapon belül a munkáltató köteles kiadni. pótszabadság igényléshez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, nyilatkoznia kell a szülői jogairól.

Tgyes forrás:

oep.hu

kormanyhivatal.hu

wikipedia.org

kormanyablak.hu

Kép forrás:

dashofer.hu

Gyesd forrás:

kormanyhivatal.hu

oep.hu

wikipedia.org

kormanyablak.hu

profession.hu

kép forrás:

api.ning.com

Anyasági támogatás

anyasági támogatás

anyasági támogatás

Családtámogatási ellátás a jogosultnak.

Anyasági támogatás összege:

A mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének a 225%- a, ikrek esetén 300%. (gyermekenként)

Anyasági támogatás igénylésének határideje: 6 hónap.

Az elbírálás 8 napon belül az államkincstár elbírálja, s egy összegben kifizeti, postán vagy bank számlára utalva.

Anyasági támogatásra jogosultság a szülést követően:

 • az anya aki részt vett minimum 4 alkalommal terhesgondozáson (koraszülés esetén 1×, halva születés esetén is megilleti a szülőt)
 • Örökbe fogadás esetén, ha szülést követően 6 hónapon belül jogerős az ítélet.
 • Gyám, ha a szülést követően 6 hónapon belül gondozásba kerül (jogerős ítélet)

Anyasági támogatásra nem jogosult:

 • a szülő aki nyilatkozatban lemond a gyermekről
 • ha a gyermek gyermekvédelmi felügyelet alá kerül

Anyasági támogatás kérelme

Az anyasági kérelemhez csatolni kell a gyes igénylésénél felsoroltakat, továbbá:

 • terhesgondozást végző orvos igazolása, a terhesgondozáson részvétel számáról. ( ez lehet a kis könyv is)
 • Örökbe fogadás esetén: gyámhatósági nyilatkozat
 • Gyám esetén: gyám kirendelő nyilatkozat
 • Apa, gondozó kérelmező: az anya halotti anyakönyvi kivonata
 • Az örökbefogadást visszavonták a visszavonó nyilatkozat
 • A gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik : gyámhatósági nyilatkozat
 • gyermek halva születésekor: halotti anyakönyvi kivonat

A kérelem benyújtása:

 • Magyar államkincstárnál, a lakóhely szerinti illetékes területnél
 • Az igényló munka helyén ha működik családtámogatási kifizetőhely

Az anyasági támogatás kérelme nem jár költséggel.

Forrás:

kormanyablak.hu

kormanyhivatal.hu

allamkincstar.gov.hu

wikipedia.org

Kép forrás:

motherswhowork.co.uk

Gyermeknevelési támogatás ( gyet)

gyermeknevelési támogatás

gyermeknevelési támogatás

Gyermeknevelési támogatásra az jogosult akinek 3 vagy több kiskorú gyermeke van. A támogatás a legkisebb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig, vagy a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét.

Gyet- re jogosultak

Szülő, nevelőszülő, gyám

Gyed kérelemhez szükséges papírok:

Ezek lehetnek:

 1. Személyi igazolvány
 2. Személyazonosító igazolvány
 3. Útlevél
 4. Kártya formájú jogosítvány
 5. Bevándorlási-, letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra jogosító irat

Csak az egyik iratot szükséges bemutatni (amelyiket a nyomtatványon is feltüntettünk).

 • Lakáscímet igazoló hatósági igazolvány
 • Az igénylő társadalom biztosítását igazoló kártya (TAJ)
 • A gyermekek TAJ kártyája
 • Az igénylő adókártyája
 • Magán- nyugdíjpénztári tagság esetén a záradékolt belépési nyilatkozat
 • A gyermekek anyakönyvi kivonata (eredeti kivonat)
 • Házassági anyakönyvi kivonat ( házastárs esetén).
 • Bejegyzett élettársi viszonyt igazoló okirat (bejegyzett élettársi viszony esetén)
 • Jogcímet igazoló gyámhatósági határozat (örökbefogadó-, leendő örökbefogadó-, nevelő szülő, gyám esetén)
 • Gyámhatóság hozzájárulását tartalmazó irat (együtt élő szülők megállapodásának hiánya esetén)

Gyet elbírálási díja nem kerül pénzbe. Elbírálási idő 30 nap.

A gyet igénylést belehet nyújtani:

A gyet összege:

A gyet havi összege a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj legkisebb összege (gyerekek számától függetlenül). Nem egész hónap esetén egy napra, a havi összeg 30-ad része jut. A gyet összegéből nyugdíjjárulék kerül levonásra. A pénzbeni juttatás minden hónap 10. ig., bankszámlára 3- ig.

Gyet melletti munka:

Gyet mellet heti 30 óra munkavégzés lehetséges, az otthon végzett munka nincs korlátozva.

Forrás:

kormanyablak.hu

kormanyhivatal.hu

allamkincstar.gov.hu

wikipedia.org

Gyes, gyed kalkulátor:

profession.hu

szuloklapja.hu

adozona.hu

adozona.hu

Nyugdíj után munka

nyugdíjasok

nyugdíjasok

Nyugdíjas munka, nyugdíjkorhatár alatt:

Öregségi nyugdíj korhatár be nem töltött nyugdíjas, részesülhet nyugdíjban ha az adott év első hónapjában érvényes legkisebb munkabér 18×-t nem haladja meg. Amint meghaladja ez az összeget a következő hónap első napjától az adott év utolsó napjáig (december 31), de legfeljebb az öregségi nyugdíjig, a nyugdíj ellátás szünetel.

Ez a szabály vonatkozik a nők 40 éves munkaviszony után megállapított nyugdíjára is.

Keresőtevékenység nyugdíj korhatár fölött:

Az a nyugdíjas aki elérte az öregségi nyugdíj korhatárát korlátlanul folytathatnak keresőtevékenységet nyugdíjuk mellett.

A közszférában történő munkavégzést 1997 évi LXXXI. törvény szabályozza. Az öregségi nyugdíj folyósítását felfüggesztik, a munka viszony létrejöttét követő hónap első napjától az utolsóig. A nyugdíj folyósítása abban az esetben történik ha a nyugdíjas igazolni tudja, hogy a munkaviszony megszűnt.  Érvényes: 2013 január 1.

jogtar.hu

ado.hu

szakszervezetek.hu

blogolod.com

Kép forrás:

123rf.com

 

Reméljük tudtunk segíteni.

Kellemes napot!

Fk-tudás.hu szerkesztősége

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Köszönöm, sokat tanulok :)

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.