Macska

Macska

A macska, más néven házimacska (Felis silvestris, forma catus) ragadozó emlős. A vadmacska alfaja, a macskafélék családjába tartozik. A macska ujjonjáró állat.
Tartalomjegyzék:

Macska
1. Macskafélék
2. Háziasítása
3. Hiedelmek, babonák
4. A macska anatómiája
5. Életmódja és viselkedése
6. Tartásuk
7. Szaporodásuk
8. Betegségek
9. Híres macskák
10. Macskaimádók és gyűlölők
11. Macskafajták
12. Szőrzetváltozatok
13. Testalkatuk
14. Macska a művészetekben
5 kérdés – 5 válasz

Macska:

1. Macskafélék:

A ragadozók (Felidae) rendjének egyik családja a macska. Nagyon fejlett ragadozó állatok. Testük karcsú és arányos, mozgásuk gyors, ügyesek, kitűnően ugranak. Állcsontjuk rövid, fejük gömbölyű. Mellső lábukon 5, a hátulsón 4 ujj található. A macska ujjonjáró állat, karmai visszahúzhatók, vagyis járás közben nem kopognak.

A macskafélék családját két nagy csoportra lehet osztani:

 • – nagymacskák: oroszlán, tigris, párduc, leopárd, jaguár;
 • – középnagy és kis macskák: sok fajuk van, pl. puma, ocelot, szervál, vadmacska. Ide sorolható a házimacska is.

2. Háziasítása:

A többi háziállathoz képest a macskát későn háziasították, mert ember közeli léte akkor vált fontossá, amikor fel kellett venni a rágcsálók elleni küzdelmet a gabonaraktárakban.

Feltételezések szerint a macska őse már kb. 10-15 millió évvel ezelőtt létezett, azonban az ezt bizonyító leletek csak 3-5 millió évesek. A 38 macskafaj közül nyolc képvisel törzsfejlődési vonalat, és hat mutat küllemben és genetikailag is hasonlóságot egymással.

A macska származását illetően több teória is létezik. J. A. Spell szerint nem az európai vadmacska az őse a mai macskáknak, hanem az afrikai vadmacska. Következtetését abból szűrte le, hogy amikor európai vadmacskát kereszteztek háziasított példányokkal, olyan vad, szelídíthetetlen egyedek születtek, amely kizárja, hogy belőlük alakult volna ki a háziasított macska.

Régészeti leletek az észak-afrikai és a nyugat-ázsiai eredetet támasztják alá, de ezt bizonyítják az etimológiai vizsgálatok is.

150 évvel ezelőtt ért véget a cicák háziasítása, bár ez vita tárgya, mert egyes feltevések szerint a macskák maguktól szelídültek az emberhez.

Kr. e. 6700-ból származó macska fogakat találtak Jerikóban, Cipruson pedig Kr. e. 5000-ből származó maradványokra leltek. Úgy feltételezik, hogy a macska az emberrel együtt szállt partra.

A Kr. e. 3. évezredből találtak maradványokat Mezopotámiában, Kínában és Pakisztánban is, de a macska az egyiptomi történelemmel is szoros kapcsolatban van. A Nílus mentén élők már a vadmacskával egymás közelében éltek, majd amikor felismerték, hogy hasznosak egymásnak, még szorosabbra fűződött a viszony. A macska potya porcióhoz jutott azért, mert védte a terményt a rágcsálóktól, kígyóktól. Az egyiptomi kultúrában Kr. e. 2200 körül már hieroglifákon is megjelent a macska, majd Kr. e. 1350-ből már macskaszarkofágot is találtak. Ebben a korban Egyiptom területéről tilos volt macskát kivinni, ami persze elterjedésüket nem akadályozta.

Kínában Kr. e. 2160-ban találtak maradványokat. Nagy valószínűséggel már az ókorban megkezdődött a macskák háziasítása Kínában.

Európában a Kr. e. 6. századból van házimacskára utaló jel. Az I. században lett népszerű a macska tartása Görögországban és Itáliában.

A történelem során a macskák megítélés igen változatos skálán mozgott, ugyanis volt, ahol üldözték, máshol pedig istenként tisztelték.

Az egyiptomiak nagy tiszteletben tartották a macskákat, erről tanúskodnak a régészeti leletek is. Vallási szerepet tulajdonítottak nekik, mert az egyiptomi emberek hitték, hogy a macska szerencsét hoz.

3. Hiedelmek, babonák:

A macska története különös, hiszen isteni mivoltától eljutott a boszorkányságig. Ez csak az egyik ok. A másik az, hogy ugyan társa az embernek, de bizonyos értelemben mégis független és félvad maradt. A macska nem adja úgy ki magát, mint más háziállat, titokzatos, kiismerhetetlen.

Az ősi Egyiptomban az öröm, vigasság macskafejű istennője Bast volt. Ha valaki a szent állatot, azaz a macskát bántalmazta halállal bűnhődött.

Bastet

Bast istennőnek szentelt macska

A macska mindenféle tevékenységét, megmozdulását valamilyen jövőbeli várható esemény előrejelzésére használták. Ha a macska elpusztult, a család tagjai leborotválták a szemöldöküket.

Egyiptomon kívül természetesen más kultúra is nagy becsben tartotta a macskákat, vagy éppen ártalmasnak tekintette.

A kicse indiánok varázslói például a macska-ördögtől nyerik erejüket, míg a japánoknál gonosz, természetfeletti erővel rendelkező állatoknak vélték, számos helyen pedig vámpír vagy démoni tulajdonságokkal ruházták fel.

A katolikus vallástól idegen, csak Jeremiás apokrif levelében tesz említést a macskáról.

Amikor a kereszténység kezdett elterjedni, meg akarták szabadítani a más vallás hívőit. A tudatlanokat meggyőzték arról, hogy a fekete macskák álruhás démonok, akiket el kell pusztítani. Az akkori kor emberei az ördög küldötteinek, a boszorkányok kísérőinek vélték a macskát. Ebből következik, hogy sok fiatal nőt, akiknek fekete macskája volt, boszorkánynak bélyegezték, megölték őket.

IX. Gergely pápa például 1233-ban egyenesen Sátánnak titulálta, és megkezdődött a fekete macskák pusztítása.

Ezzel kapcsolatosan több hiedelem is élt:

 • A macska viszi véghez a gonosz tetteit.
 • A boszorkányok képesek macska alakot ölteni.
 • A boszorkányok macskának álcázott démonokon repülnek.
witch-cats

Boszorkány és macskái

Indiában a macska hasznos a kártevők elleni küzdelemben, így védték azokat.

Egy legenda arról szól, hogy a macska akkor jelent meg a földön, amikor Noé bárkáját ellepték a patkányok. Ekkor Noé megkérte az oroszlánt, hogy tüsszentsen, melynek során macska pattant ki a szájából.

Japánban úgy hitték, hogy a macska képes nővé változni éjjel és kiszívják a férfiak vérét. A macska a farkának köszönheti természetfeletti erejét, ezért még kölyökkorában levágták a cicák farkát.

A macskák iránti ellenszenv egyik okozója lehet a macskaallergia, mert amikor a macska az áldozat szobájában volt, az megfulladt, ami voltaképp egy allergiás reakció volt a macskaszőrre.

A magyar néphitben is megjelenik a macska, miszerint az a leány, aki a macskát szereti, szép ura lesz. A leánynézőben járó legény annál a háznál találja meg párját, amelyiknél a macska a lábához dörgölőzik. Az a házasság boldogtalan lesz, amelyiknél fekete macska ül a házasságkötési ceremónia alatt az oltáron.

I. Károly angol királyról az a legenda terjedt, hogy volt egy imádott macskája, amelyről azt gondolta, hogy szerencsét hoz neki, ezért éjjel és nappal őriztette. A macska halála után Károlyt letartóztatták.

A macska bántalmazása rossz ómen, mert reumás, beteg lesz az embernek az a lába, amellyel a macskát rugdosta. Aki megfojt egy macskát, maga is hasonló eset áldozata lesz.

Az írek úgy tartják, ha valaki elpusztít egy macskát, akkor 17 évig szerencsétlen lesz.

Az Anglián végigsöprő pestist, a fekete halált a macskáknak tulajdonították, ezért tömegesen pusztították azokat. A sors furcsa fintora, hogy azoknál a házaknál, ahol mégis megmaradt a macska, kisebb volt a fertőzés esélye, ugyanis a macska elpusztította a pestis valódi okozóját, a patkányt.

Az angoloknál a cirmos macska jövőbe lát, szerencsét hoz.

A törököknél a közeledő fekete macska jót jelent, szerencsét hoz. Ha azonban távolodik, vagy elijesztik és elszalad, akkor magával viszi a szerencsét is.

Az Amerika Egyesült Államokban szerencsehozó a fekete macska, míg Spanyolországban és Belgiumban a fehér hozza a jó szerencsét.

A májusban született macskák a boszorkány macskái.

A skandináv mitológiában a macskának időjós szerepe van, de a földrengést is megérzik.

Macskával álmodni rossz előjel: szerencsétlenség, hűtlenség, árulást jelent.

Mára a negatív hozzáállás már megváltozott, ugyanis a kutya mellett a macska az egyik legnépszerűbb háziállat.

4. A macska anatómiája:

A házimacska testfelépítése nem sokat változott a vadon élő macskafélékéhez képest. Az egyes macskafajták típusban különböznek egymástól, melyeket a koponya formájának és a fejen található szervek elhelyezkedése alapján különítenek el.

Anatomiaja

Anatómiája

A macska testének legnagyobb részét szőr borítja, csak kis területen szőrtelen: talp, ujjpárnák, orr, fülkagylók belseje végbélnyílás, ivarnyílás.

A macska szőrzetének három típusa van, de nem mindhárom szőrtípus létezik bizonyos fajtáknál:

 • vezérszőr: hosszú és erős;
 • felszőr: rövidebb, a végén kiszélesedik;
 • aljszőr: rövid, és nagyon dús.

A vezér- és felszőr együttesen alkotják a fedőszőrzetet. A szőrszálak pigmentrészecskéi határozzák meg a macska bundájának színét.

Fogazata maradandó, felül 16, alul pedig 14 fog található.

A macskafajták között különbséget lehet tenni nagyságukban, csontok méretében, mancs alakjában és a farok felépítésében is.

csontozata

Csontozata

A farokcsigolyák száma fajtától függően 20-27 lehet. A macska farkának fontos szerepe van a stabilizálásban, esés közben azzal kormányoz, de érzelmeket is kifejez vele.

Habár a macska szemének színe sokféle és gyönyörű, mégis a színekre kevésbé érzékeny, de az érzékelésben fontos szerepe van. A macska látómezeje 180º, ráadásul lát a félhomályban is, retinája duplán hasznosítja a fényt.

Bár kitűnően lát, de sötétben nem a szeme, hanem a bajusza segíti a tájékozódásban, vadászatban, mert abban olyan idegsejtek vannak, amelyek a szőrszálra nehezedő legapróbb nyomást is érzékelik. Ennek köszönhetően még vaksötétben is ki tudják kerülni az akadályokat.

A rezgéseket fülükkel fogják fel, ugyanis sátor alakú fülei és a bennük található izmok 180º-ot fognak be. Igen magas frekvenciatartományt tudnak megkülönböztetni.

A szaglása is kiváló. Annyira fontos érzékszerve, hogy ha szaglószerve károsodik, étvágytalanná válhat, vagy akár el is pusztulhat.

A nyelvének több funkciója is van: vizet lefetyel vele, tisztán tartja nyalogatással a bundáját és ledörzsöli a maradék húst a csontról.

A mancsával érzékeli a legfinomabb rezgéseket is, de jár rajta, vadászik és védekezik is vele, a talppárnák izzadásával szagokat szolgáltat, vagyis több funkciót is ellát.

Idegen környezetben a macskák a földmágnesesség és a napállás alapján tájékozódnak. Megérzik a földrengést is.

5. Életmódja és viselkedése:

A vadmacska feltételezhetően sivatagi környezetben fejlődött ki, és a házimacska viselkedésmódja nagyjából megegyezik vad formájával. A vadmacskák minden kontinensen megtalálhatók (kivéve Ausztrália, Antarktisz).

A vadmacskát tekintik a házimacskák ősének.

A Földön kb. négyszáz millió macska él, melyeknek legtöbbje közönséges (?!) házimacska, és csak kis százaléka fajtiszta, törzskönyvezett.

A macskák nagyon intelligens állatok. Pazar küllemű, színezetű és mintájú macskák szerepelnek a nemzetközi kiállításokon.

Bár a macskák alapvetően magányos állatok, párzási időszakban keresik a másik macska társaságát.

A lakásban élő macskák annyira megszokják azt az életmódot, hogy már nem is vágynak a szabad életre. Amelyik azonban az embertől és az emberi környezettől távol született, megveti a polgári kényelmet. A macskák nagy része maga dönti el, hogy melyik életmódot részesíti előnyben.

A macskák sok időt töltenek alvással, főleg idősebb korukban. Átlagosan napi 13-14 órát alszanak általában összegömbölyödve. Sokszor csak félálomban pihennek, de fülüket azonnal a zaj felé fordítják.

Napjaik nagy részét szunyókálással és tisztálkodással töltik, mert a bundája védi a hidegtől, az élősködőktől, tüskéktől, bogáncsoktól, tisztítása tehát fontos feladat. A szőrszálak tövén lévő mirigyek zsírt termelnek nyalogatás hatására, mely hozzájárul, hogy a macska bundája tiszta és puha legyen. Ezekben a mirigyekben termelődik a D-vitamin is, amit a szőr nyalogatása során visz be a szervezetébe.

Legjobb esetben a macska kölyök korában az anyjától tanulja meg a vadászat fortélyait. A szabadban élő macskák hamar nagy szakértelemre tesznek szert madarak, egerek, békák, bogarak levadászásában. Az elkapott prédával a macska szeret játszadozni, amelyre az egyik magyarázat az, hogy a játék során gyakorolják a vadászati technikákat, míg a másik feltételezés az, hogy a zsákmányállatban olyan hormonok termelődnek a stressz hatására, amelyek még ízletesebbé teszik annak húsát. A vadászösztön, játékosság fenntartását lakásban tartott macskáknál is szinten lehet tartani saját készítésű, vagy boltban kapható játékokkal. Szükség van erre azért is, hogy az esetleges elhízást elkerüljék.

Mivel éjszakai életmódot folytató állat, így főleg fiatalabb példányoknál jellemző az esti, hajnali órákban hiperaktivitás, játékosság.

Fajtájától és tartási körülményeitől is függ a vérmérséklete.

Testhőmérséklete 38-39 ºC, szívverése percenként 140-200 között van.

Kölykeit születésük után 8-9 hetes korukig szoptatja.

A macskák szeretik a napfényt és a meleget, szeretnek a napon sütkérezni, amit sivatagi őseikre vezetnek vissza. Hasonlóan jól viselik a hőmérséklet ingadozását is.

A legtöbb macska irtózik a víztől, a vízbe való merüléstől.

Ürüléküket homokkal temetik be, vizeletük sűrű azért, hogy minél több folyadékot megtartson szervezetük.

A macskák sokkal jobban alkalmazkodtak a vadászathoz, mint más emlősök, így az édesség ízlelésének képességét fokozatosan elveszítették, amelynek következtében a növényi tápanyagbevitelre sem volt már szükségük. Ezáltal az emésztőrendszerük is lerövidült, viselkedésük és testalkatuk is a vadászó életmódhoz igazodott.

Vadászat során nagyon türelmes állatok, sokáig képesek mozdulatlanul lesni áldozatukra és a házimacskák ugyanolyan technikákat alkalmaznak, mint ami a tigriseknél is megfigyelhető. Lesből támadva mozgásképtelenné teszik áldozatukat, majd hosszú szemfogukkal megsebzik, így okozva súlyos, végzetes vérzést áldozatuknak, esetleg megfojtják azt.

A jól tartott házimacskák is előszeretettel vadásznak madarakra, egerekre, bogarakra, melyeket gazdájuknak előszeretettel be is mutatnak. Ennek oka tisztázatlan, de egy biztos, hogy a macska elfogadja gazdáját a hierarchia tetején.

A macskák fogazata, egész szervezete a húsevéshez alkalmazkodott, de néha szükségük van fű és más növények elfogyasztására, amelyek a megemészthetetlen táplálék vagy szőr  felöklendezését segítik.

A macska magányos ragadozó, ami miatt többet kell gondolkodniuk, amikor zsákmányt akar elejteni, és ez is magas intelligenciára utal. A macska felfedezések, próbálkozások, hibák által tanul. Több képességgel együtt születik, míg másokat meg kell tanulnia.

Jó memóriája segíti abban, hogy megtalálja étkezőhelyét, megismerje gazdájának hangját, tájékozódjon saját területén.

A macskát magányos állatként ismeri az ember, pedig nagyon is társaságkedvelők, csak a kutyákkal ellentétben a macskának nincs falka mentalitása, hanem mindent maga old meg. Az emberekkel való együttélése is hosszú idő során alakult ki.

A macska egész testével kommunikál, több mint 16 hangot képes kiadni. Egy tapasztalt gazda már a macska füleinek, farkának, bajsza állásából, valamint a pupilla tágasságából meg tudja állapítani kedvence lelkiállapotát.

6. Tartásuk:

Amikor macskát szeretnénk kedvencünknek, figyelembe kell venni azt, hogy egy szobában tartott cica 14-20 évig is elél.

A lakásban tartott macskák számára néhány szobanövény ártalmas lehet, mérgező.

Minden macska külön egyéniség, de 4-5 hónapos korukra már kialakul az ízlésük. Minél hamarabb érdemes többféle étellel kínálni, hogy aztán ne legyen válogatós. Amit nem szabad nekik adni, az a cukor, mert a fogszuvasodáson túl emésztési problémákat is okozhat. Nem szabad még sok tehéntejet, fűszereket és mirelit húst sem adni macskánknak, mert szintén emésztési problémákat okoznak.

Mint minden ragadozónak, elsősorban a macskának is fehérjére van szüksége, ezért az étkezés nagy részét a hús teszi ki, de azért jut szerepe a növényi összetevőknek is.

A kifejlett házimacskákat elég naponta kétszer etetni, reggel és délután.

Fontos, hogy minden legyen friss vize.

A lakásban élő cicák részére fontos a macskavécé használata, amelyet egy félreeső helyen kell elhelyezni, macskaalommal feltölteni. Természetesen rendszeresen takarítani kell is.

A macskák szeretnek mindent bejárni, polcokra felugrani, ezért az értékes dísztárgyainkat vagy el kell rakni, vagy rászólni a macskára és idővel megtanulja hova mászhat és hova nem.

Ösztöneiknél fogva a macskák szeretik tárgyakon élesíteni karmukat, hogy megszabaduljanak az elkopott karomburoktól. Erre legalkalmasabb a karomélesítő pózna, amely a lakásban élő macskákra nélkülözhetetlen. A szabadban élő társaik ezt a természetben könnyen el tudják végezni.

Habár a karomélesítéssel meggátolja a macska karmának túl hosszúra növését, de ha mégis szükség lenne rá, akkor nagyon óvatosan kell eljárni, mert a karom élő részének megsértése, és az ujj megvágása fájdalmas az állat számára.

7. Szaporodásuk:

A macska ivarérettsége függ fajtájától, ivarától, ápoltságától, tápláltságától, de kb. 6-9 hónapos korukra érik el.

A macskáknak kétszer van egy évben szaporodási időszakuk, tavasszal és ősszel, amely 4-7 napig tart, és ezt az időszakot tüzelésnek vagy ivarzásnak nevezzük.

A hím macska, a kandúr mindig készen áll a párzásra. Amikor eléri az ivarérettséget, vizeletének fröcskölésével jelöli meg saját territóriumát. Ezt megszüntetni csak az ivartalanítással lehet.

A tüzelő nőstény mély nyávogást hallat, hempereg, tárgyakhoz dörgölőzik, nyugtalan, étvágytalan és igyekszik kiszökni otthonából.

A párzás csak pár másodpercig tart. Az a nőstény macska, amelyik nem párosodott, még több napig mutatja ezeket a tüzelési szokásokat, majd 1-2 hét szünet után újból kezdi. Ez azért van, mert a macska peteérését az aktus váltja ki. Vagyis ha nem történik párzás, nem kerül sor a tüszőrepedésre sem.

A tüzelő nőstények több hímmel is párosodnak, így nem ritka, hogy az egy alomban több apától származó kiscica születik.

kittens

Alom

A vemhesség ideje 63-65 nap és átlagosan 3-5 kölyök születik egy alomba.

A nőstény macska fizikai és személyiségbeli változásokon megy át a vemhesség alatt.

Hat, hét hetes korukban történik a kölykök elválasztása az anyától. A kölyökmacskák legkorábban 12 hetesen lehet új otthonba helyezni, valamint akkor, ha már készek elhagyni anyjukat.

Amikor a macska eléri a fél éves kort, a gazdának el kell döntenie, hogy ivartalanítja-e kedvencét, vagy sem. Az ivartalanítás ma már rutinbeavatkozás, amely a nőstényeknél petefészek eltávolítással jár, míg a hímeknél a herék eltávolításából áll. A nőstényeknél a nem kívánt utódok születése mellett előnyös, mert kisebb az emlődaganatok kialakulásának esélye.

8. Betegségek:

Bőr:

A bőrön jelentkeznek legelőször, ha valami nem úgy működik a macskánál, mint kellene. A szervi bajok mellett pszichés állapotok is okozhatják a szőrhullást. Okozója lehet még gombás fertőzés, allergiás reakció, hormonzavar, de okozhatja az egyoldalú táplálkozás is.

Fül:

A macska számára egyik nagyon fontos érzékszerv a fül. A hallójárat-gyulladás ráterjedhet a közép- és belsőfülre is, ami fenyegetheti a macska hallásást és egyensúlyérzékét is. Szükséges kéthetente elvégezni a fül tisztítását. Ha a macska füle fáj, rázza a fejét, vakarja, váladékozik.

Szem:

A macskáknak van ún. harmadik szemhéjuk is, melynek fő funkciója a védelem. A szerzett szembetegségek, amelyek gyulladást okoznak, vagy vírusos megbetegedések akár tartós szemkárosodást, netán vakságot okozhatnak, ezért szakszerű orvosi ellátást igényelnek.

Száj, fog:

Ha a macskának szájüregi betegsége van kevesebbet gondozza magát, szőre ápolatlan és borzossá válik, amelyet jelként észrevehet a gazdája is.

Az ételek fogra való rakódása fogínygyulladáshoz, ínysorvadáshoz, fogkövesedéshez vezethet, súlyos esetben pedig a fog elvesztésével is járhat.

Ha a macska nyála nagyon folyik, étvágytalan, véres a nyála, fekélyes a szája, erős szájszaga van, akkor biztos, hogy valamilyen fog- és szájbetegsége van, amely szakszerű ellátást igényel.

Téves az, hogy a macska nyála gyógyító hatású, ugyanis számos baktérium megtalálható benne, így egyes emberekre kifejezetten hátrányos lehet.

Légzőszervi betegségek:

A macskának mellkasi és hasi légzése is van, így ha csak a hasa mozdul levegővétel során, akkor mellkasi bajra gyanakodhatunk, ha pedig csak mellkasi légzése van, akkor hashártyagyulladásra, rekeszizom-gyulladásra vagy májgyulladásra gondolhatunk.

A légzőszervi betegségek hasonlóan zajlanak le a macskáknál, mint az embereknél: orrdugulás, tüsszögés, nyálkaképződés, nehéz levegővétel. Ilyenkor a macska gyakran étvágytalan, szőre fénytelen, lázas. Orvosi ellátásra szorul.

Szív:

Előfordulnak örökletes szívbetegségek is macskáknál, ezek az egyedek nem olyan játékosak, és életkoruk is rövidebb.

A szívizomgyulladás fájdalmas, étvágytalanság, láz, köhögés kíséri, orvosi ellátást igényel.

A szerzett szívbetegséget egy aminosav hiánya válthatja ki, de a mai macskatápokban ez már megtalálható, így nagyon ritka ennek a betegségnek az előfordulása.

Gyomor és bélrendszer:

Ha a cicánk nem engedi, hogy hasát megsimogassuk, akkor lehet, hogy csak arról van szó, hogy nem vágyik cirógatásra, de az is lehet, hogy a hasa fáj. Ha a hasfala kemény és nyomásra érzékeny, akkor valami gond lehet. Tudni kell, hogy a macska fájdalmában is dorombol.

A heti egyszeri hányás nemcsak természetes, de szükséges is, mert így távozik szervezetéből a tisztálkodásból szervezetébe került szőr.

Gyomorbántalmakra utalhat a hányás, hasmenés, szorulás. Ekkor gyakran láthatóvá válik a harmadik szemhéj is.

A hányás és a hasmenés folyadékvesztéssel jár, vagyis szükséges a folyadékpótlás és a diéta alkalmazása.

Bélelzáródást okozhat daganat, vagy akár lenyelt tárgy is. Gyomorcsavarodáskor a macska egyszerre hány, székletet ürít és püffedt a hasa, amelyet feltétlenül műteni kell, különben az állat elpusztul.

Máj és hasnyálmirigy:

A máj nem megfelelő működésének jelei a száraz bőr, hasmenés, hányás, étvágytalanság. A betegséget okozhatja balesetben szerzett sérülés, vírusfertőzés, baktérium vagy vírus okozta májgyulladás.

A hasnyálmirigy-gyulladás oka lehet a túl zsíros étel, az elhízás, vírusos és bakteriális fertőzések, daganatok, amely hányással, hasmenéssel, felpüffedt hassal jár.

Hólyag és vese betegségek:

Az öröklött vese rendellenességek nem gyógyíthatók. Ha többször próbál vizelni, de nem sikerül, valamint úton útfélen ott hagyja a „nyomát” gyanakodhatunk egyszerű felfázásra, hólyaggyulladásra, de akár daganatra is. A betegségek tünetei nagyon hasonlítanak, ezért célszerű az állatorvosi vizsgálat.

Csontváz- és izomrendszer:

A kölyökkori kalcium- és vitaminhiány hiány a csontok eldeformálódásához vezethet, de a szinte csak májjal táplálkozó macskáknál is megfigyelhetők csontrendellenességek.

Egyéb betegségek:

A macskáknál előfordulhat az angolkór, ami a kalciumhiányos étrend miatt alakul ki. A macska fejlődésében elmaradt, mellső lábai görbék, teste aránytalanná válik.

Az agyhártyagyulladást baktérium okozza, amely sebből, tályogból indul ki. Ha sikerül korán felismerni a tüneteket, akkor jó eséllyel meggyógyul a macska.

A macskák közti cukorbetegség ugyanúgy civilizált betegség, mint az embereknél. Nem túl gyakori, és leginkább a túltáplált macskáknál fordul elő.

9. Híres macskák:

A történelem során számos macska vált híressé. Volt köztük élő, de mesefigura is, lásd Garfield, Tom, Mirr Murr.

Olyan macska is híressé vált, aminek valamilyen furcsa szokása, tulajdonsága, vagy éppen híres gazdája által lett ismert.

49 sztármacska

Híres cicák

Történelmi macskák

10. Macskaimádók és gyűlölők:

Sok híresség ismert macskaimádatáról: XII. Piusz pápa, VI Pál pápa, Richelieu bíboros, Winston Churchill, II. Miklós cár, Ernest Hemingway, Bohumil Hrabal, Oscar Wilde. Hazánk nagyjai közül is többen macskabarátok voltak: Ottlik Géza, Szabó Magda, Weöres Sándor.

Churchill

Winston Churchill

Hrabal

Bohumil Hrabal

Picasso-macskaval

Pablo Picasso

De az imádók mellett ott van az ellenpélda is, vagyis azok az ismert személyek, akik egyenesen gyűlölték a macskát: Nagy Sándor, Julius Caesar, Hitler, Sztálin, Dzsingisz kán, Johannes Brahms, Bonaparte Napoleon, Dwight D. Eisenhower, III. Henrik, aki szó szerint elájult, ha meglátott egy macskát.

11. Macskafajták:

Macskafajta kereső

12. Szőrzetváltozatok:

Bicolor, tuxedo, van:

Tuxedo: a hát sötét színű, a mellkas, az arc és esetleg a lábak is fehérek.

Van: csak a farok és a fejtető sötét színű.

Ezek között több átmenet is létezik, pl. harlekin.

bicolor

Bicolor

Cirmos:

Csíkos szőrzet, különböző mintákkal, pl. márványos folt, makréla.

Cirmos

Cirmos

Teknőctarka és calico:

Teknőctarka: Nevezik még ködfoltosnak és calimanconak is. A szőrzet vörös vagy krémszínű és rajta fekete, barna vagy kék pettyekkel tarkított.

Calico: nagyobb kiterjedésű fehér terület.

Calico

Calico

Colourpoint:

Leggyakrabban sziámi macskáknál fordul elő, de más fajtánál is előfordulhat. Az ilyen macska arca, fülei, lábai és farka sötét színű, a testének többi része világos vagy fehér. Létezik fóka jegyű (sötétbarna), csokoládé jegyű (világosbarna), kék jegyű (sötétszürke), lila jegyű (ezüstös szürkés-rózsaszínű), vörös jegyű (narancssárga), teknőctarka változat.

Colourpoint

Colourpoint

Szőrtelen fajták:

Kitenyésztett, szőrtelen fajta, pl. szfinx, Don Szfinx, Peterbald. Egyes példányainak pihés szőrzete van. Mintázatukat a bőr pigmentációja adja.

Bald

Szőrtelen

13. Testalkatuk:

Testalkatuk alapján megkülönböztetünk:

 • aktív macskák: hosszúkás test, hosszú fej, hegyező fül. Szikár, agárszerű izomzatuk van és szenvedélyes természetük.
 • erős testalkatú, nyugodt macskák: testük izmos, jellemük kiegyensúlyozott. Mindig jelen van, de úgy, hogy egyáltalán nem tolakodó.
 • erős és szelíd macskák: nagyok és erősek, valamint nagyon szelídek.

14. Macska a művészetekben:

A macskák mindig lenyűgözték az embert kecses alkatukkal, misztikus jellemükkel. Néhány művész pedig maradandót alkotott. A művek különböznek, csak egy a közös, a macska, legyen az háziasított, vagy vad.

A macskaábrázolás korán megjelent a művészetekben. Majdnem olyan régen, mint ahogy a maga a művészet is megjelent.

Az ősi civilizációkból maradtak fenn festmények, szobrok, rajzok.

Egyiptomban kéziratokon, sírfeliratokon, képeken, szobrok formájában is megjelent a Krisztus előtti időkben.

A görögök és a rómaiak pénzérméken, mozaikokon, kerámiákon, szobrok formájában örökítették meg a macskákat.

Gorog-vaza

Görög vázán

Az ókori Japán képek annyira realisták voltak, hogy mágikus erőt tulajdonítottak annak.

A középkorban mellőzték a macskákat, mert az ördög küldötteinek és a boszorkányok kísérőinak tartották, majd a reneszánsz korában tűnik ismét fel.

A XVI. századtól leginkább egyházi témájú műveken tűntek fel macskák. A legjelentősebb festő Leonardo da Vinci volt: Madonna és macska. Ezt a festményét soha nem fejezte be, vagy az eredeti megsemmisült.

Leonardo-da-vinci-macskatanulmany

Leonardo da Vinci macskatanulmánya

A XIX. és XX. században sok macskás festmény készült: Paul Klee, Pierre Auguste Renoir, Marc Chagall, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Anthony Van Dyck.

Picasso-festmeny

Picasso: A homár és a macska

Renoir-festmeny

Renoir: Julie Monet macskával

Az irodalomban folyamatosan jelen voltak a macskák, és a zenében is előfordulnak.

Filmekben is előfordulnak, de rajzfilmekben kapnak nagyobb szerepet, lásd híres macskák.

5 kérdés – 5 válasz:

1. Melyik családba sorolható a macska? Válasz: A macska a macskafélék családjába tartozik.

2. Hol és mikor találtak először a macska háziasítására utaló macska fogakat? Válasz: Kr. e. 6700-ból származó macska fogakat találtak Jerikóban.

3. A kereszténység elterjedésével minek vélték a macskákat? Válasz: Az ördög küldötteinek, a boszorkányok kísérőinek vélték a macskát.

4. Mennyi a macska normál testhőmérséklete? Válasz: A macska testhőmérséklete 38-39 ºC.

5. Körülbelül hány évig élnek a macskák? Válasz: A macskák 14-20 évig élnek.

Tartalom:

 • Biológiai lexikon. 3. kötet: M-R. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982
 • Dmitrijev, Jurij: Ember és állat. Budapest: Móra, 1980
 • Hiedelmek, hagyományok, babonák
 • Új Magyar Lexikon. 4. kötet : K-Me. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962
 • Veress István: Macskák. Budapest: Móra, 1987

Képek:

 

Reméljük tudtunk segíteni.

Kellemes napot!

fk-tudas.hu szerkesztősége

 

Szerkesztő ajánlja, olvasd el ezeket a témákat is:

Állatvédelem

Kutyafajták

Komondor

Kuvasz

Mézga

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.