Bálint-nap

Bálint-nap

A Bálint-napot minden év február 14-én ünnepeljük. Magyarországon 1990 óta éledt fel ez a hagyomány. Valentin-nap néven is ismert hazánkban, angolul Valentine’s Day. A Bálint-nap Szent Bálint nevéhez fűződik, aki a szerelmesek, az epilepsziások és a lelki betegek védőszentje.

Tartalomjegyzék:

Bálint-nap története
Ünneplése
Európában
Ázsiában
Máshol
Magyarországon
Bálint-napi hagyományok
5 kérdés – 5 válasz

Bálint-nap

Története:

A Bálint-nap Szent Bálint (Szent Valentinus) nevéhez köthető. Szent Bálint a szerelmesek, az epilepsziások és a lelki betegek védőszentje.

Szent-Balint

A Bálint-nap a Római Birodalom idejére vezethető vissza. Ekkor két vallási ünnep is február 14-e környékén volt. Az egyik ünnepséget Juno tiszteletére rendezték, aki egy római istennő, a szülés és a házasság istennője, Jupiter  felesége volt. A másik ünnep a Luperkalia fesztivál. Mivel az ókori Rómában a lányok és fiúk elszigetelve éltek egymástól, ezen az ünnepen az előző este papírra írt lányok nevét egy üvegből kihúzva gyakran egy életre választottak ilyen formán párt maguknak. Később a Bálint-nap keresztény hagyomány váltotta fel a Luperkalia ünnepet.

A pogány ünnepek és Szent Bálint napja között semmilyen kapcsolat nincs, legalábbis bizonyítékok ezt nem támasztják alá.

Szent Bálint egy legendás mártír volt, akit a katolikus egyház kihagyott szentjei közül. Ennek a legendának több változata van.

Az egyik szerint II. Claudius kegyetlen császár volt. Uralkodása alatt Claudius úgy döntött, hogy a fiatal férfiak nem köthettek házasságot, ugyanis a császár úgy vélte, hogy a nőtlen férfiak jobban teljesítenek a csatatéren, a harcban. Így kívánta hadseregét erősíteni. Szent Valentin egy romantikus római pap volt, aki titokban adott össze fiatal párokat, és kertjének virágával ajándékozta meg őket. Emiatt börtönbe zárták. Az így eltöltött ideje alatt Szent Bálint összeismerkedett és barátkozott a börtönőr lányával, akinek szánt levelét „A te Valentinodtól” módon írt alá. Ez a legismertebb Bálint-nap üzenetküldés hagyományának alapja.

Egy másik legenda szerint Szent Bálint mártírhalált halt azért, mert kereszténységét nem adta fel a vallási üldöztetés idején. Kr. u. 269 vagy 270. február 14-én halt meg. Azon a napon, ami a szerelmi sorsjátékok napja is volt. A börtönben töltött ideje alatt barátainak írt levelében tudatta velük, hogy szereti őket.

A XIV. században a jegyesek és a fiatal házasok védőszentjévé vált Szent Bálint Franciaországban és Angliában.

Később elrendelték, hogy február 14-én Szent Valentinre emlékezzenek. Fokozatosan vált a szerelem és a szeretet napjává. Szent Bálint lett a szerelmesek védőszentje. A február 14-i dátumot, a szerelmet, szeretet kinyilvánító apró ajándékokkal, virággal, csokoládéval kívánták kifejezni. nem ritka volt az, hogy ezen a napon összejöveteleket, bálokat rendeztek méltó megünneplésére.

Szokták még Valentin-napként is említeni, angolul pedig Valentine’s Day. Az angol valentine szó jelentése kedves, szeretőt jelent.

A legújabb korban február 14-e, Valentin-nap jelentősége megnőtt a reklámoknak és a médiában beharangozás miatt. A virágkereskedések, ajándéküzletek forgalma látványosan megugrik Valentin-nap közeledtével.

Balint-nap

Bálint-napi ajándékozás

Bálint-nap ünneplése:

Európában:

Angliában ennek a napnak népszerűségét Geoffrey Chaucer: Madarak parlamentje című művéhez kötik. II. Richárd 1383-ban Valentin napi ünnepséget tartott, melyre Chaucher megírta költeményét, és aznap adtak elő először.

A virágadási és ajándékozási szokást Samuel Papys angol politikus személyéhez fűzik, aki feleségének szerelmes levelet írt, mire a felesége virágcsokorral reagált. Innentől kezdve divattá vált ez a szokás Az angol nemesség körében.

Amikor az angolok hazájukból kivándoroltak az Amerikai Egyesült Államokba, ezt a szokást vitték magukkal. Ahol letelepedtek ott szokássá vált. Az amerikai katonák a második világháborúban terjesztették el az angoloktól átvett ünnepet, és már Európában is számon tartották az ünnepek között. Németországban először 1950-ben vezették be hivatalosan a Bálint-napot, mert ekkor volt az első Valentin-napi bál. Ezzel egy időre esik az ún. madarak menyegzője, mert ezen a napon szólal meg a madarak szerelmes éneke. Hasonló című német népdal is létezik.

A lengyelországi Chelmnóban minden év február 14-én megünneplik Szent Bálintot és a szerelem napját. Ugyanitt évszázadok óta őriznek egy Szent Bálint ereklyét.

A Bálint-nap Finnországban a barátság napja. Ilyenkor képeslapokat, apró ajándékot adnak, akiket barátként kezelnek.

Olaszországban a szerelmesek hidakon vagy folyóknál találkoznak, és lakatot zárnak le a helyszínen, magukról képet ragasztanak rá, mindketten a vízbe dobnak egy kulcsot és kívánnak valamit. Ez a szertartás az örök szerelmüket szimbolizálja. A lakatok csak gyűlnek és gyűlnek azon a helyen.

Szerelem-lakat

Ázsiában:

Dél-Koreában más hónap 14. napja bír ugyanolyan jelentéssel, mint a Bálint-nap.

A japán szokás eltér a nyugatitól, ugyanis a nők megajándékozzák február 14-én párjukat csokoládéval, de ezt a férfiak nem azonnal viszonozzák, hanem csak egy hónappal később teszik meg fehér csoki adásával. Ezt White Daynek nevezik. Emellett van egy ún. Black Day is, mert aki nem kapott ajándékot se február 14-én, se március 14-én, az április 14-én gyászolja azt.

A fiatal lányok szívük választottjának ezen a napon csokit adnak át, általában saját készítésűt.

Kínában egyre jobban hódít a nyugatról átvett február 14-i ünneplés.

Máshol:

Bálint-nap ünnepét Brazíliában június 12-én tartják, mert a február, a karneváli időszak erre amúgy sem alkalmas. A karnevál inkább a szenvedélyről, túlfűtöttségről szól, mint inkább a meghitt és mély szerelemről.

Magyarországon:

A hazánkban élő németek körében igen kedvelt volt Szent Bálint, akit templomaikban szívesen ábrázoltak is, pl. a töttösi Szent Erzsébet-templomának mennyezetén. Másféle ábrázolás is létezik: Cikó központjában áll egy régi kereszt, melyen Szent Bálint és Szent Vendel található. Bóly településen van az egyetlen Szent Bálintnak szentelt kápolna.

A Szent Bálint nap vallási jellegű szertartása sokkal korábban jellemző volt hazánkban.

A mostani értelemben vett Valentin-napi ünneplés Magyarországon 1990-ben éledt fel. Azért ünneplünk február 14-én, hogy emlékezzünk a romantikus Szent Bálint emlékét. Ilyenkor szerelmes üzeneteket, apró ajándékokat és virágot adnak egymásnak a szerelmesek.

Balint-nap2

Szuhanics Albert – Szent Bálint ünnepe

Szent Bálint a védőszentje
jegyeseknek, házasoknak
s minden kedves párnak, akik
még vagy már nem házasodnak.

Interamna püspöke volt,
melynek neve ma már Terni,
Valentinus, ki Szent Bálint,
őt szoktuk mi ünnepelni.

Összeadott oly párokat,
kiket a zord törvény tiltott,
katonákat házasított,
s kertjében sok virág nyílott.

Ajándékot hozott mindig,
friss csokorral kedveskedett,
az esküvő még szebb legyen,
s boldogok a szerelmesek!

Utoljára börtönőre
vak lányát meggyógyította,
úgy indult a vesztőhelyre,
erre hite indította…

Üzenetet küldött neki,
a lánynak, ki újra látott,
s aláírta emlékképpen:
“Én vagyok a te Bálintod!”

Azóta e nap nagy ünnep,
Szent Bálintra emlékezve
annak, aki már szerelmes,
vagy most lobban szerelemre.

Népi hagyományok hazánkban:

Február 14-e a tavasz közeledtét jelzi. Újra életre kel a természet. Azt tartották, hogy ha ezen a napon visszatér a vadgalamb, akkor közeledik a tavasz, mert a galamb a tavasz hírnöke és egyben a szerelem jelképe is.

Február derekán nem csak kotlóst ültettek, hanem fákat is, mely a termékenységet kívánta jelképezni. Ezen a napon ültették el a gyümölcsfákat is, mert ezek a fák hamarabb rügyeztek, gazdagabb termésük volt.

Jellemző volt a Mura vidékére, hogy a fákra pereceket, aprósüteményeket raktak fel.

Mindszenten ha van hó, ha nincs, utat sepernek az udvarnak azon részén, ahová a szárnyasok nem férnek oda, viszont a vad madarak igen. Erre a megtisztított területre mindenféle magvakat szónak. Balatongyörökön megmetszik a szőlőtőke négy sarkát azért, hogy távol tartsák a madarakat.

A cserszegtomaji gazdák ezen a napon megkerülik saját birtokukat még napkelte előtt azért, hogy a tolvajokat és a madarakat így tartsák távol szőlőjüktől.

Tájjellegű szokás a mohácsi sokác böjtöt tartanak ezen a napon, imádkoznak, gyónnak és áldoznak.

A hőgyészi kőművesek ezen a napon misére mentek, hogy imádkozzanak testi épségükért.

Az elekiek az állatok itatóvizébe szenteltvizet csepegtetnek.

A verebek védőszentjének tartják Szent Bálintot Szil faluban.

Ezen a szerelemmel átitatott napon különböző szerelmi praktikákat alkalmaztak Magyarországon főleg a hajadon lányok.

Az egyik ilyen a macska uszítása az érkező fiatal legényre. Ha a macska a legény lábához dörgölőzik, akkor abból a házból fog nősülni.

Másik babona szerint kilenc kútból kell vizet meríteni és azzal megitatni a kiszemeltet azért, hogy az illető örökre szeresse.

A kilenc magvú alma evése után a magokat bele kell tenni a kiválasztott zsebébe és akkor biztosan bele fog szeretni.

Egy másik szerelmi boszorkányság volt az imádott férfi, legény lábnyomát felvenni a hóból, melyet a küszöb alá el kellett ásni, hogy a küszöböt átlépő férfi biztosan megkérje a leány kezét még abban az évben.

A Bálint-napon adott reggeli csók szerencsét hoz, tartja a babona. Ezen a napon tilos megsértődni.

Feltételezik, hogy ilyen szerelmi babona megmaradt része lehet a jól ismert gyermekdal:

5 kérdés – 5 válasz:

1. Kinek a nevéhez fűződik a Bálint-nap? Válasz: Szent Bálint romantikus római paphoz fűződik.

2. Minek a védőszentje Szent Bálint? Válasz: A szerelem, a lelki betegek és az epilepsziások védőszentje.

3. Melyik császár tiltotta a fiatal harcosok házasodását? Válasz: II. Claudius római császár tiltotta meg.

4. Világszerte mikor ünneplik a Bálint-napot? Válasz: Minden év február 14-én.

5. Magyarországon mikor éledt fel Bálint-nap ünneplése? Válasz: 1990 óta ünnepeljük és ajándékozzuk megy egymást február 14-én.

Tartalom:

Magyar Nagylexikon Bah-Bij: 3. kötet, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994
Szent Bálint legenda
Hagyományok
Babonák

Képek:

Kiemelt kép
Szent Bálint
Bálint-napi ajándékozás
Szerelemlakat
Vörös rózsa

 

Reméljük tudtunk segíteni.

Kellemes napot!

fk-tudas.hu szerkesztősége

 

Szerkesztő ajánlja, olvasd el ezeket a témákat is:

I. Szulejmán oszmán szultán

Komondor

Lakberendező

Budapest

Örmény

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.