Szent Pál

Szent Pál

Szent Pál

Pál apostol segített elterjeszteni a kereszténységet a világon. A Bibliában olvashatjuk leveleit, amelyekben bölcs gondolatokat fogalmaz meg a hitről.

Tartalomjegyzék

Pál apostol élete

Hajótörése Máltán

Halála

Szent Pál Bazilika, Róma

Szent Pál levelei

A Szent Pál Akadémia bibliafordítása

Szeretethimnusz

Film

Szent Pál Székesegyház

Szent Pál év

Szent Pál Akadémia FC

Szent Pál-sziget

Szentpál

Pál apostol élete

Időszámításunk szerint 1 körül született Tarsusban, a mai Kis-Ázsiában, Törökország területén. Zsidó családból származott, Benjámin törzséből. Eredetileg Saulnak hívták, sátorkészítő volt a foglalkozása. Részt vett a keresztény üldözésben. Később a „damaszkuszi úton” megvilágosodott, és Jézus Krisztus követőjévé vált (ezt nevezzük Pál-fordulásnak).

Megtérése

Megtérése

Időszámításunk szerint 34 körül megtért (farizeus volt). Meglátta azt, hogy a keresztények üldözése, és Jézus keresztre feszítése Isten tette volt. Fontos kérdés volt számára, hogy a Törvényt vagy a Krisztust kell választani. Rájött, hogy „Amit előnynek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem… Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem, és hozzá tartozzam. Hiszen nem a Törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén” (Fil 3,7 sk.)

Jézus és Szent Pál

Jézus és Szent Pál

Tehát az emberi üdvösség útja a Krisztusba vetett hitben érhető el. Ha hiszünk Istenben, akkor ő megsegít minket. Mindenki megtalálhatja, vagyis elérheti az üdvösséget. Ezért Pál a legfőbb céljának azt tekintette, hogy hirdesse Krisztus igéjét a pogány népeknek. Jól tudott görögül, ismerte a zsidó hagyományokat és gondolkodásmódot. Képes volt érthetően elmondani a hit lényegét, meg tudta értetni velük. Jól érvelt, világos gondolkodásmód jellemezte, ugyanakkor tudott finoman ironizálni is.

Igehirdetései nyomán megfordult, Kis-Ázsiában, Macedóniában, Achajában. Ekkor keletkeztek a következő egyházak: galáciai, thesszalonikai, filippibeli és korintusi. A hozzájuk írt levelek alkotják az Újszövetség jelentős részét.

Sz. P. útjai

Sz. P. útjai

Vándorlásai során nemcsak az utazás nehézségeivel, valamint betegségével kellett megküzdenie. A kis egyházak tagjait újból és újból meg kellett győznie igehirdetése igazáról.

Szent Pál hajótörése Máltán

Hajótörése Máltán

Hajótörése Máltán

Amikor Pált elfogják, a római császárhoz viteti magát hajóval. Vihar kerekedik, majd Málta-szigetére sodródnak.

Ezt örökíti meg Markó Károly festőművész egy festményen. 1964 óta megemlékeznek Máltán a hajótörésről február 10-én.

ujember.katolikus

Halála

Római Birodalomban 3 alkalommal fordult meg, majd visszatért Jeruzsálembe. Rómában bíróság elé állították, s kb. 64-ben kivégezték. Mivel Pál római polgár volt, ezért lefejezték. Akkoriban a legkegyetlenebb büntetés az olajban sütés, a keresztre feszítés, vagy a megnyúzás volt.

Mártírhalála

Mártírhalála

Szent Pál Bazilika, Róma

Szent Pál Bazilika, Róma

Szent Pál Bazilika, Róma

A Vatikáni Múzeum régésze, Giorgio Filippi szerint megtalálták Szent Pál sírját. Már régóta feltételezték, hogy Rómában temették el őt. A római Szent Pál Bazilika a 4. században épült, – Konstantin császár idején (379-395 között uralkodott) -, s a padlózatában felfedeztek egy szarkofágot. Ez a bazilika Rómán kívül helyezkedik el.

Sz. P. sírja

Sz. P. sírja

Ezen a weboldalon ittvoltam találnak egy térképet. A zöld nyíllal mutatott helyre viszik az ember ikon, s kattintás segítségével bemehetnek a Bazilikába, és gyönyörködhetnek a belsejében. Itt külső képeket láthatnak: albumom.

Bazilika, Róma

Bazilika, Róma

Forrás: Pál apostolszentpal.lapkatolikuskeeszMegtalálták Szent Pál sírját

Szent Pál levelei

Elolvashatók a következő linkek segítségével.

Szent Pál levelei

erted

keesz

biblia.lap

A Szent Pál Akadémia bibliafordítása

Itt olvasható a Biblia teljes szövege:

biblia.hit

Szeretethimnusz

A Biblia Újszövetség részében, a korintusbeliekhez írt levél az egyik leghíresebb levele Pálnak.

Így szól:

„Testvéreim! Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.”

(1Kor 12,30–13,13)

Szent Pál film

A Biblia-Szent Pál

A film adatai a port.hu szerint.

Színes, magyarul beszélő, olasz-cseh-német filmdráma, 85 perc, 2000
Rendező: Roger Young
Forgatókönyvíró: Gareth JonesGianmario Pagano
Zeneszerző: Carlo Siliotto
Operatőr: Giovanni Galasso
Producer: Luca BernabeiPaolo LucidiGianmario Pagano
Látványtervező: Paolo Biagetti
Vágó: Alessandro Lucidi
Szereplő(k): 
Johannes Brandrup (Pál)
Thomas Lockyer (Ruben)
Barbora Bobulova (Dinah)
Ennio Fantastichini (Péter)
Giorgio Pasotti (János)
Franco Nero (Gamaliel)
G.W. Bailey (Barnabás)

A film Jézus keresztre feszítése után játszódik. Saul, aki üldözi a keresztényeket elfogja Jánost és Pétert, Jézus tanítványait. Damaszkuszba vezető úton Saul elveszíti, majd visszanyeri a látását egy Ananiás nevű ember segítségével. Isten ugyanis megjelenik neki és azt mondja, hogy ő egy kiválasztott, az a feladata, hogy hirdesse az igét. Megkeresztelik, majd visszatér Jeruzsálembe, ahol a Pál nevet választja. Végül elfogják.

Forrás: imdb

A film megtekinthető változata


1. rész

2. rész

Könyv

Apostolok cselekedetei

Apostolok cselekedetei

A róla szóló történet megvásárolható vagy előjegyezhető a következő weboldalakon:

antikvarium

antikvarium

Szent Pál székesegyház

Szent Pál székesegyház

Szent Pál székesegyház

Európa 5. legnagyobb temploma, amely Londonban található. Hasonlít a római Szent Pál Bazilikára. Egy tűzvészben leégett, majd 1675-1710 között újjáépítették. Az építés vezetője Sir Christopher Vren volt. 2008-ban volt az újjáépítése 300. évfordulója, s elkezdték a teljes felújítását.

Az épület monumentális méretekkel rendelkezik:

Hosszúsága 158 méter, szélessége 75 méter, magassága 111 méter. Kupolájának átmérője 31 méter, 30 méter magasan egy ún. Suttogó-folyosó található körben.

Az északi harangtoronyban harangjáték található 1878 óta, amely 12 harangból áll. A déli harangtoronyban pedig a 360 mázsás Nagy Pál harang helyezkedik el 1882 óta. 530 lépcső vezet a 85 méter magasan található Arany Galériára. A székesegyház latin kereszt alapú. Kívül korinthoszi oszlopok állnak párosan a timpanon alatt. A timpanon domborműve Szent Pál megtérését ábrázolja.

Első orgonája egy német orgonakészítő, Bernhard Schmitz munkája 1695-ből.

A jelenlegi orgona 1870-ben készült. Van egy fehér szobor, John Donne márványszobra, amely túlélte a tűzvészt. Az épület alatt húzódik egy kriptarendszer, ahol Wellington, Nelson, William Turner, Rennie, Alexander Fleming sírköveit láthatják a turisták.

Szent Pál székesegyház London

Szent Pál székesegyház London

Nyitva tartás: H-Szo: 8:30-16 óráig

Zárva: vasárnap és december 25-én.

A galéria nyitva tartása: 9:30-16:15-ig.

Igénybe vehetnek idegenvezetést is, vagy multimédiás vezetést is többféle nyelven.

Belépő díjak:

Felnőtt: 15 Euro

Kedvezményes: 14 Euro

Gyermekek részére: 6 Euro, 6 év alatt ingyenes.

Igénybe vehetnek ún. London Pass kedvezményt, amely ingyenes belépést biztosít, valamint a székesegyház boltjaiban 10 Euro fölötti vásárlás esetén 10% kedvezményre jogosít.

Mozgáskorlátozottak is beléphetnek a székesegyházba a déli bejáraton át.

Forrás: londonkalauzstpauls.co.ukSzent Pál katedrális

Szent Pál év

2009-ben Szent Pál évét ünnepelték a katolikusok. Ugyanakkor elmondható, hogy nemcsak ők, hanem más felekezetek is megünnepelték őt.

XVI. Benedek pápa az ünnepi év megnyitásakor elmondta, hogy az egyháznak mindenki egyházának kell lennie. Egységesnek kell lenni minden nemzet tekintetében. Törekedni kell a vallások közötti párbeszédre.

Litánia Szent Pál apostol tiszteletére:

A litánia szövegét elolvashatják ezen a linken: hírporta.hu

Forrás: gondolahirporta (Virtuális Plébánia Portál), vilag.transindex

Szent Pál Akadémia FC

Sz. P. Akadémia FC

Sz. P. Akadémia FC

Központja Budapesten található, az Újszász utca 45/B. alatt.

Honlap: szpafc

A Szent Pál Akadémia részeként működik, amelyet a Hit gyülekezete alapított.

Szent Pál Akadémia Football Club nemcsak focisták képzésével foglalkozik, hanem más sportágakban is, mint pl. jégkorong, kosárlabda, torna, asztalitenisz, ökölvívás.

Sportolók számára irányadó a Biblia, személyes életükben ápolják a Jézus Krisztussal a kapcsolatot. Természetesnek tartják sportolás közben a szabályos küzdelmet, az ellenfél tiszteletét, az erkölcsi példamutatást.

A labdarúgó szakosztályban 230 fő sportol 15 csoportban.

A szertorna-akrobatika szakosztályban 120 fő, ebből 50 fő igazolt versenyző.

A kosárlabda szakosztályban 40 fő, az asztalitenisz szakosztályban 30 fő sportol.

A jégkorongozók kispályás bajnokságokban érdekeltek évek óta.

A Szent Pál Akadémia FC jó kapcsolatot alakított ki a Bornemissza Péter Gimnáziummal – bpg.hu -, ahol sportosztályokat indítottak be.

Szent Pál-sziget

Szent Pál-öböl

Szent Pál-öböl

Máltán a Szent Pál-öbölben található, területe 0,01 km, 100 méter hosszú.

Nem lakja senki, de népszerű merülőhely búvárok számára.

Élővilága védett, bár csak növények és állatok lakják. Élt itt egy Selmunett gyík, amely kihalt.

Szent Pál-sziget (Málta)

Szentpál

Szentpál

Szentpál

Aradtól 8 km-re fekszik, Románia területén. A község központja Sofronya. 611 lakosa van.

Már 1332-től létezik a Szent Pálnak szentelt templom. 1471-től mezőváros, a 20. század elejétől dohánytermesztő családok lakják.

Látnivalója az erősen lepusztult állapotban lévő Haller-kastély.

Szentpál

Képforrás: hittansulimagyaralmasfineart-chinaFerenc pápa Szent Pál apostol sírjánál imádkozott

elismondom.wordpressSzent Pál székesegyházútikalauzosboblatusbudapestifoci

Szent Pál levelei a korintusiakhozSzent Pál öbölmúlt korHajótörés Máltánvendegvaro.utazom

5 kérdés, 5 válasz

1. Ki volt Pál? – A keresztények üldözője, majd megtérése után Krisztus igéinek hirdetője.

2. Hogyan hirdette Krisztus szavait? – Beutazott több helyet, egyházakat alapított, bibliai leveleket írt.

3. Hol van a sírja? – Rómában a Szent Pál Bazilikában.

4. Miről híres Szent Pál-szigete? – Pál ott szenvedett hajótörést.

5. Hogy jelenik meg az alakja a művészetekben? – festményeken, épületek, könyvek, film szól róla.

A szerkesztő ajánlja, olvasd el te is!

A Dal

Pitagorasz

Dokik

Sakura

VIII. Henrik

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Nem az okos, aki sokat beszél. (orosz közmondás)
A tudás hatalom. (Sir Francis Bacon)

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.