London

Anglia és az  Egyesült Királyság Fővárosa London.  Város, mely egyben világ város is. Mi mindent lehet tudni erről a városról?

Tartalomjegyzék:

Története
Közlekedés
Földrajz
Kultúra
Sport

Története

Londinium néven még a rómaiak alapítottak a várost 43-ban, ez a terület a jelenlegi City kereskedelmi központ közelében van, így két évezredes múltra tekint vissza a  Temze parti város. A 2. században a lakosság száma 60000 főt számlált. 407-ben vonultak ki a római légiók britanniai provinciákból és azon melegében betörtek a területre a piktek, szkótuszok és a szászok. Az 5. század elején a római birodalom bukása után a város elhagyatott lett. 450-500 körül az angol- szász település alakult Lundenwick néven egy kicsit nyugatra az elhagyott várostól. A lakosság létszáma folyamatosan csökkent a folyamatos viking támadások miatt, ezért 886-ban Nagy Alfréd “újjáalapította”. Újra éledt a kereskedelem és lassan, de fejlődni kezdett a város a régi római falak közt 950-ig, de aztán aktivitása megnőtt. A 11. században  London lett a  legnagyobb város Angliában . Westminster Abbey-t  átépítette a román stílusúvá Hitvalló Edward király. Winchester korábbi fővárosa angolszász Angliának, de ettől kezdve, London lett a legfőbb fórum a külföldi kereskedők és a  védelmi háború idején.
2,9 négyzetkilométeres az ősi londoni központ, amely a ma is a középkori határokkal egyezik meg.

London nagyobb térképen való megjelenítése

Évszám szerinti történések és események, melyek e város hírnevét öregbítik:

1066 karácsonyán koronázták Anglia királyává normandiai William herceget az újonnan elkészült Westminster Apátságban.Tower of London 1097-ben építését és az új Westminster Hallban egy közeli kolostor alapjaira Westminster-palota épült, ez a palota volt a királyok székhelye a középkorban.City of Westminster folyamatosan fejlődött kormányzati és pénzügyi szempontból is, hisz ide költözött a törvényhozás, a kincstár és a parlament is itt ült össze. A szomszédja City of London , továbbra is Anglia legnagyobb városa és a fő kereskedelmi központja, virágzott és saját egyedi közigazgatással rendelkezett, a Corporation of London. 1100-ban, a lakosság körülbelül 18.000 fő, míg 1300-ra 100.000 nőt a lakosság száma. 1282-ben a német kereskedők ” Németek Hanzájá”-ba csoportosulnak és a kereskedelmei helyüknek a “Stallhof” nevet adják. A 14. század közepén a “fekete halál” a lakosság közel egyharmadát ragadta el. I Erzsébet uralkodása alatt vezető tengeri hatalommá lett Anglia. Francis Drake I Erzsébet királynő kalóza a királynő megbízásából komoly veszteséget okoz a spanyol kereskedelemnek és nyereséget a királynőnek. John Dee doktor, I Erzsébet királynő “Merlinje”, aki a matematika és a fénytan tudományához, a csillagászathoz és hajózáshoz kísérleteivel egyengette az utat az utódok számára, de ezen kívül utazgatásai révén hírszerzőként is tevékenykedett.Ő volt az első 007-es ügynök, a királynőhöz írt leveleit így írta alá. Thomas Gresham udvari kereskedelmi képviselő alapítja meg a londoni börzét1570-ben Royal Exchange néven. 1598.01.13-án bezárják a Hanza lerakatát Stallhofot, ezzel a kultúra áramlásának fontos csatornája szűnik meg.1599-ben Kelet-indiai Társaság létrejöttével a kereskedelem fellendül és 1600. 12. 31-vel megkapják a kelet-indiai kereskedelem monopóliumát, amelyet 1609-ben örökre megújítanak. 1601-ben kivégzik a királynő kegyencét, Essex grófját, mert elakarta foglalni a londoni Cityt és a Towert. 1605 november 5-én egy merényletkísérlet I. Jakab ellen Westminster-ben, amelyet a katolikus úgynevezett lőpor- összeesküvés tervezett. 1646-ban westminsteri apátságban ülésező teológusokból és parlamenti tagokból álló zsinat kihirdeti a Westminsteri Konfessziót és vele egy időben új katekizmusokat is adnak ki, de a kiadott határozat végrehajtását Oliver Cromvell a parlament seregének vezetője megakadályozza. 1648-ban a parlamentben tisztogatásokat végez a hadsereg, kit elzavarnak, ki magától megy el.I. Károly összekülönbözik a parlamenttel, ezért polgárháború robbant ki a királypártiak és a parlament közt. Végül Cromwell serege győzedelmeskedett és 1649-ben lefejezik I. Károlyt hazaárulás vádjával, és kikiáltják a  szabad köztársaságot.1660-ban II. bevonul a londoni Whitehallba, miután a “bredai nyilatkozat” betartásával. A hadsereg, a parlament és London város megszavazta a király visszatértét és így Anglia alkotmányos királyság lett. 1654-ben Oxfordban “The Angel” néven nyílik egy kávéház a tudósok nagy örömére.1660-ra éri el Londont a kávé őrület, melyet úgy reklámoznak, hogy ” elűzi az álmosságot” és ” jobban megy tőle az üzlet”. 1657-ben egy csokoládé házat is nyit egy francia úr Londonban a kávéház mintájára.A teát eredetileg gyógyhatású készítménynek tartották és nagyon drága volt. A hajózás és a világkereskedelem gyors fejlődésével egyre olcsóbbak, ismertebbek  és a hétköznapi ember számárai elérhetőbbé váltak ezek a termékek. 1666 szeptember 2-án tűzvész teljesen elpusztítja a várost. London a korábban Európa legnagyobb városává fejlődött, ügyvédek, kereskedők, udvaroncok és művészek ezrei mellett a lakosság nagy része piszokban és nyomorban élt. A Wapping és Limehause városrészek lakói koldulásból, lopásból, adományokból és prostitúcióból élt. Nem volt közvilágítás és minden napi esemény volt a rablótámadás. A tűzvész után elkezdődik az újjáépítés, de új tervek szerint építenek fel több utcát és 1684-ben bevezetik a közvilágítást.1708-ban Christopher Wren remekműve, a Szent Pál székesegyház építése befejeződött . Új kerületek , mint például a Mayfair alakult nyugaton, új híd a Temze felett Dél-Londont fejlődését ösztönzi és Keleten a Port of London bővült. 1718-ban létrejön a londoni quadrupelum szövetség, mely a utrechti békében született megállapodások betartására. 1750-ben a bűnözés oly nagy mértékű lett, hogy létre kellett hozni egy profi rendőrséget ekkor hozták létre Bow Street Runners. Összesen 200 bűncselekmény volt büntethető halállal. A kisgyermekek 74%-a nem érte meg az öt éves kort ebben az időben. A kávéházak népszerűvé válnak és az értelmiség itt vitatja meg ötleteit. Fleet Street a sajtó központja lett, a növekvő műveltség és a fejlesztések hírcsatornájaként.1762-ben III. George megvásárolta a Buckingham House-t 28000 fontért és ez az épület lett később a Buckingham-palota palota az uralkodok hivatalos londoni rezidenciája. A felfedezések és gyarmatosítások folyamatosan gazdagítják Angliát. London lakosságának létszáma folyamatosan nő. A város terjeszkedik sorba kebelezi be a kisebb közeli településeket, hogy betudja fogadni az egyre több embert. Szellemi, kulturális, pénzügyi, közlekedési, kereskedelmi és tudományos központtá fejlődik London.
“You find no man, at all intellectual, who is willing to leave London. No, Sir, when a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can afford.”   : Samuel Johnson 1777-ben mondta.   

London térségében 1800 – ra 1,1 millióra növekedett a lakosság létszáma. Ipari forradalom roham léptekkel halad. Szövőgépék, gőzgépek jelennek meg az iparban. A német Friedrich Koenig könyvnyomdász Londonban nyomdagép gyártó üzemet hoz létre, gyorssajtót 1812-ben szabadalmaztatta és Andreas Baure mérnökkel közösen építette meg. Mi sem bizonyítja jobban az ország és a főváros hatalmas fejlődését, mint az, hogy az elkövetkezendő időkben egyre több és több nemzetközi szerződéskötés helyszíne London.  A londoni jegyzőkönyvben Görögországot független monarchiának ismeri el a három nagyhatalom Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország 1830-ben. 1831-ben egy újabb konferencián Londonban, ahol már Poroszország is részt vesz, megerősítik Belgium függetlenségét és semlegességét, 1839-ben írják alá a londoni jegyzőkönyvet. London volt a legnépesebb város a világon 1831-1925 közt.

1833-ban London térségében 2,6 millió ember él, kiéleződnek a szociális problémák, rosszak a higiéniai viszonyok, magas a gyermekhalandóság, kolera és más járványok pusztítanak. Ebben az évben hozzák meg az első gyermekmunka ellenes törvényt, amely megtiltja a 9 évnél fiatalabb gyermekek foglalkoztatását, malomüzemekben a 9-13 éves gyermekek részére a heti munkaidőt 48 órára korlátozzák, míg a 14-18 éves gyermekek maximális heti munkaidejét 68 órában állapítják meg.

1837-ben Viktória királynő kerül hatalomra, aki 1840-ben szerelmi házasságot köt Albert herceggel. Még ebben az évben kiadják a fekete egypennys postabélyeget Viktória királynő portréjával, ezzel a postai levelezés megváltozik, míg eddig az átvevő fizette a posta díjat most levél feladója fizeti a posta díjat azzal, hogy bélyeget ragaszt a levélre.

1850-ben ismét Londoni jegyzőkönyv készül, mely garantálja a berlini békét.

1851-ben a Juseph Paxton által épített londoni Kristály palotában megrendezésre került az első Világkiállítás, mely lehetőséget ad bel- és külföldi kiállítóknak, hogy gazdasági és nemzeti érdekeiket követve bemutassák termékeiket. Albert herceg volt az kezdeményezője e kiállításnak és Viktória királynő nyitotta meg a nagyközönség számára. Számtalan technikai találmányt tekinthettek meg a nézők.  Ma már a világ városai versengenek e rendezvény megszervezésének lehetőségéért. Mikor Viktória királynő férje meghal vigasztalhatatlan gyász hatalmasodott el a királynőn, mely tíz évi dermedtséget eredményezett és ennyi idő kellett, hogy újra megtudjon jelenni nyilvánosság előtt a királynő.  1876-ban “India császárnője” lett, a gyarmatosítások következtében birodalma nagyhatalommá vált. “Európa nagymamája” nevet azért kapta, mert ügyesen házasította ki gyermekeit és unokáit és szinte valamennyi európai uralkodóházzal rokonságba került ezáltal.

Londonban a St. Martins Hallban a nemzetközi munkásgyűlésen kiadják az I- Internacionálét és a Nemzetközi Munkásszövetség központi tanácsába bekerül Karl Marx. Az angol munkások kezdeményezésére összeült konferencia célja a munkások helyzetének javítása nemzetközi összefogással.

1867-ben a londoni konferencián az európai nagyhatalmak  garantálják a Luxemburgi Nagyhercegség önállóságát és semlegességét.

1870-ben üzembe helyezik az első földalatti gőzmeghajtású vasutat, amelyet a világon elsőként 1890-ben elektromos meghajtásúra építenek át.

1878-ban William Booth metodista prédikátor London keleti nyomornegyedében megalapítja az Üdvhadseregét, melyet katonai mintára állít fel. Az üdvhadsereg küldetése a szegények részére élelem, szállás és munka szerzés.

1883-ban Sydney és Beatrice Webb, George Bernard Shaw és más bal oldali értelmiségiek megalapítják Londonban Fabiánus Társaságot és harcolnak a gazdasági demokráciáért, társadalmi reformokért.

1888-ban Londonban megalakult Hermatic Order of the Golden Dawn ( Arany Hajnal Hermetikus rendje) okkultista társaság a század legbefolyásosabb angol klubja. Tagja közt W.B. Yeats költő, Aleister Crowley sátánista.  A.E. Waite klubtag 1910-ben megjelent P. C. Smith készített új kártyarajzokat ez lett később a ” Rider- csomag” néven ismert angol tarot-kártyasor.

1889-ben Londonban megalapítják a II. Internacionálét 20 ország szocialista pártjának képviselőivel. Általános követeléseik: a nép általános felfegyverzése, a nép végleges döntése a háborúról és a békéről, nemzetközi munkavédelem létrehozása.

1914-ben Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország a londoni szerződésben kötelezi magát, hogy nem köt különbékét a Központi Hatalmakkal. 1924-ben Londonban elfogadják a Dawes-terv-et, amely szabályozza Németország által teljesítendő jóvátételi részletfizetést.

London volt a világ legnagyobb városa 1831-1925-ig.

1928-ban meghal Londonban Emmeline Pankhurst a Nők Politikai és Társadalmi Szövetségének társalapítója és ez évben kerülnek a nők a férfiakkal azonos jogi helyzetbe.

1931-ben A brit parlament elfogadja a Westminster -statútum, amely alapján a korona számos önkormányzattal rendelkező állama szuverén állammá válik.  Ebben az évben Hoover- moratóriumot írnak alá, melyben rögzítik, hogy Németország valamennyi háborús adóssága és jóvátételi kötelezettsége fizetésére egyévi haladékot kap. összehívásra kerül a londoni kerekasztal konferencia is, melyen  az indiai  Mahátma Gandhi is részt vett és itt  kompromisszumos tervet javasolt.

1936 A londoni haditengerészeti konferencia kudarcba fullad, Japán elhagyja a konferenciát, mert hiába követeli, hogy hadiflottája ugyan  olyan erős lehessen , mint az Egyesült Államoké.

1940-től folyamatosan nagyszámú bevándorlok telepednek le Londonban, főleg Jamaica, India, Banglades és Pakisztán területéről, így  Európa legváltozatosabb városává vált.

1940-ben Charles de Gaulle francia tábornok a londoni rádióban a franciákat a németek elleni harc folytatására hívja fel. Londonban létrehívja a Francia Nemzeti Felszabadító Bizottságot, felszólítja a franciákat, hogy a britek oldalán az USA anyagi támogatásával folytassák a harcot a németek ellen. Ebben az évben London fölötti légi csatában a németek súlyos kudarcot szenvedtek, de nem adták fel, folytatták bomba támadásukat London ellen és 684 tonna robbanó bombát és 1019 gyújtószerkezetet dobta le a világváros utcáira. 1941-ben a Londonban székelő ideiglenes lengyel kormány megállapodást köt a Szovjetunióval egy lengyel hadsereg felállításáról. A lengyel hadsereget hadviselő félnek ismerik el a szövetségesek és semmilyen jogi problémát nem okoz az ideiglenes londoni tartózkodása, hisz 1939 óta Lengyelországot független államként ismerik el Nagy- Britanniában.  1944-ben a német kötelékek megtámadják Londont és január 21/22 éjszakájától  egész április 27-ig folyamatosak a bombázások, április 12/13 -tól  irányított robotrepülőkkel azaz “V-Waffe”( megtorló fegyver). A bombák nagy kiterjedésű kárt okoztak. Sok lakó épület és  más középület állt romokban. A londoni lakosságból  Luftwaffe meggyilkolt több mint 30000 főt. A háborús károk után helyreállítási munkálatok épphogy befejeződtek 1948-ra. 1948 Londoni konferencia hat állam részvételével, ahol a záródokumentum Németország nyugati felén közös állam kialakításáról szól. Ez a konferencia feloszlott, mivel a Szovjetunió képviselője elhagyja a konferenciát.

1968-ban Londonban 100 államnál többen írják alá az Atomsorompó-szerződést a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében.1984 Londonban rendezik meg a nyugati államok csúcstalálkozóját, ahol elfogadják azt a programot, amely szerint a legjobban eladósodott fejlődő országok megsegítéséről szól.1988-ban Londonban a Wembley Stadionban 72000 ember tisztelgett Nelson Mandela 70. születésnapja  és szellemisége előtt. Ez alkalomból tizenegy és fél órás koncertet rendeztek, világhírű rock- és popsztárok léptek fel. Még ugyan ebben az évben a Nyugat-európai Unió londoni ülésén Portugáliát felvette tagjai sorába.

Az 1980-as években gát építése befejeződött Thames Barrier -ben, amelyet azért építettek, hogy megvédje Londont az árapály hullámok ellen az Északi-tenger felöl. A Nagy-London Tanács megszűnt 1986-ban, ezzel az egyetlen nagy metropolisz lett a világon, amely központi közigazgatás nélkül működik. 2000-ben London különböző részein a  kormány felújítási munkálatokat végzett, így jött létre a Greater London Authority. Azzal megünnepelték a  21. század kezdete kezdetét, felépítették a Millennium Dome-t , London Eye-t és a Millennium Bridge-t .

City of London ma is  London ősi közepe,tartja 2,9 km2 középkori határokat. A világ ötödik vagy a hatodik legnagyobb nagyvárosi területe van. A londoni régió  Nagy- London közigazgatási területén irányadó londoni polgármester és a londoni közgyűlés.London a világ egyik vezető globális városa , melynek erejét a művészetek, a kereskedelem, az oktatás, a szórakozás, a divat, a vezető pénzügyi központ, az egészségügy, a média, a szakmai szolgáltatások, a kutatás és fejlesztés, a turizmus és a közlekedés alkotja. London a világ kulturális fővárosa. Ez a világ leglátogatottabb városa a mért nemzetközi érkezések, és a világ legnagyobb városa repülőtér-rendszer által mért utasforgalom szerint. London 43 egyeteme alkotja legnagyobb koncentrációban a felsőoktatási képzést Európában. 2012-ben London volt az első olyan város, amely otthont adott modern nyári olimpiai játékoknak már háromszor.
London sokféle nép és kultúra találkozási helye, több mint 300 nyelvet beszélnek a határain belül. London hivatalos lakosságának száma 2012-ben 8.308.369, így a legnépesebb város az Európai Unióban , és Egyesült Királyság lakosságának 12,5 %-a  él itt.  The Greater London városi területe a második legnagyobb az EU-ban, lakosság száma 9.787.426fő a 2011-es népszámlálás szerint. A londoni nagyvárosi terület a legnagyobb a EU-ban, teljes lakossága 13.614.409. míg a Greater London Authority a londoni nagyvárosi régió lakosságának számát 21 millióra becsüli. Időzónában található: GMT ( UTC ± 0). Irányítószám területek: E, EC , N , K, DK, D, W , WC , BR , CM , CR , DA , EN, HA , IG , KT , RM , SM , TN , TW , UB , WD. Terület kódok: 020 , 01322 , 01689 , 01708 , 01737 , 01895 , 01923 , 01959 , 01992

London kerületei: City of London; City of Westminster; Kensington és Chelsea; Hammersmith és Fulham; Wandsworth; Lambeth;
Southwark; Tower Hamlets; Hackney; Islington; Camden; Brent; Ealing; Hounslow; Richmond; Kingston; Merton; Sutton; Croydon;
Bromley; Lewisham; Greenwich; Bexley; Havering; Barking és Dagenham; Redbridge; Newham; Waltham Forest; Haringey; Enfield;
Barnet; Harrow; Hillingdon. A kerületek nevei tükrözik, mely településeket ” kebelezett” már be London.
1965 óta Greater Londont  32 londoni kerületre osztották  a régi City of London mellett.A City of Londonban található a fő pénzügyi negyed, mely bővítésre került és a Canary Wharf a közelmúltban egy új pénzügyi és kereskedelmi központot hoztak létre , a Docklandstól keletre.A West End London fő szórakoztató és bevásárló negyed, mely vonzza a turistákat. A nyugat-londoni rész lakott területeket tartalmaz, hol az ingatlan árak igen-igen magasak. Az átlagos ingatlan árak Kensington és Chelsea £ 894,000, ehhez hasonlóak az ingatlan árak London központjának legtöbb részén. Az East End az a terület áll a legközelebb az eredeti Port of Londonhoz, híres a magas bevándorlói létszámról, valamint arról, hogy ez London egyik legszegényebb területe. A környező kelet- londoni terület sokat látott London korai ipari fejlődéséből, most ezek a területek Thames Gateway részeként fejlesztésre kerülnek, beleértve a londoni Riverside és Alsó Lea Valley, amely olimpia és a paralimpia játékok helyszínéül épített 2012-es Olimpiai park részei.
London épületek túlságosan sokfélék ahhoz, hogy egy adott építészeti stílus jellemezhetné őket. Részben azért, mert a különböző korban építették őket. Nagy házak és  a középületek Portland kőből épültek, például a Nemzeti Galéria. A város egyes területein különösen a központtól nyugatra, jellemző a fehér stukkó vagy a fehérre meszelt épület. Az 1666-os nagy tűzvész miatt kevés római kori emlék maradt fenn, mint a Tower of London és néhány Tudor kori elszórt „túlélő” a városban. Például a Tudor időszakban épült Hampton Court Palace , Anglia legrégebben fennmaradt Tudor palotája, melyet bíboros Thomas Wolsey épített 1515 , Wren késő 17. századi temploma és néhány pénzügyi intézmény a 18. és a 19. századból, mint például a Royal Exchange valamint a Bank of England, a 20. század elején Old Bailey , a 1960-as Barbican Estate a különböző építészeti örökség részét képezik.A használaton kívüli , de hamarosan megfiatalodik 1939 Battersea Power Station a folyó dél-nyugati látványossága. Néhány vasúti végállomás kiváló példája a viktoriánus építészetnek, leginkább a St. Pancras és a Paddington . Marble Arch és Wellington Arch , az északi és déli végén Park Lane -kal , Albert Memorial és a Royal Albert Hall-ban, Kensington, Nelson- oszlop egy országosan elismert emlékmű Trafalgar Square egyik fókuszpontja a város központjának. Az idősebb épületek többnyire téglából épült, leggyakrabban a sárga, meleg narancs és vörös fajta, faragásokkal, fehér gipsz díszlécekkel díszítve. A Buckingham-palota a hivatalos rezidenciája a brit uralkodóknak. A sűrűn lakott területeken közép-és magas épületek vannak. Felhőkarcolók , mint például a 30 St Mary Axe , a Tower 42 , a Broadgate torony többnyire a két pénzügyi negyedben , a City of London és a Canary Wharf található. Korlátozott bizonyos oldalakon a magas épületek építése, mert nem akadályozhatják a kilátást Szent Pál székesegyházra és más történelmi épületekre. Ennek ellenére van néhány nagyon magas felhőkarcoló London központjában beleértve a 72 emeletes Shard London Bridge , ez a legmagasabb épület az Európai Unióba. Más említésre méltó modern épületek közé tartozik a Városháza Southwark és jellegzetes ovális alakú és a British Library -ben Somers Town / Kings Cross. Ami korábban a Millennium Dome volt, a Temze a keleti Canary Wharf, most egy szórakoztató központ, a The O2 Arena.
A legnagyobb parkok  a központ területén a Royal Parks, nevezetesen a Hyde Park és a szomszédos Kensington Gardens a nyugati szélén központnak, és a Regent Park az északi peremén. Regent Park ad otthont a  londoni állatkertnek, amely a világ legrégebbi tudományos állatkertje, és közel van a Madame Tussauds Wax Múzeumhoz. A város központján kívül is számos nagy park helyezkedik el. Ilyen a  Royal Parks of Greenwich Park délkeleten, a Bushy Park, a Richmond Park (a legnagyobb) dél-nyugaton, Victoria Park keleten, Primrose Hill északra, valamint Regent Park ahonnan remek kilátás nyílik a városra.
Természetközeli nyílt terek is vannak, többek között a 320 hektáros ( 790 hektár ) Hampstead Heath Észak-Londonban . Ez magában Kenwood House  egykor kastély és ma a nyári hónapok népszerű helye, ami a tó mellett rendezett klasszikus zenei koncertek vonzzák az embereket minden hétvégén, hogy élvezzék a zenét, a táj szépségét és gyönyörködhessenek a tűzijátékokban

2011 Egyesült Királyság Népszámlálási adatai szerint a születési ország szerinti népesség a következő:
Egyesült Királyság Egyesült Királyság 5175677
India 262247
Lengyelország  158300
Köztársaság, Írország 129807
Nigéria  114718
Pakisztán 112457
Banglades 109948
Jamaica  87467
Sri Lanka  84542
Franciaország  66654
Dél- Afrika  66654
Kenya  66311
Szomália 65333
Amerikai Egyesült Államok 63920
Olaszország 62050
Ghána 62896
Törökország 59596
Németország 55476
Ausztrália 53959
Románia 44848
Fülöp- 44199
Portugália 41041
Litvánia 39817
Kína 39452
Irán 37339
Spanyolország 35880
Hong Kong 26435
Zimbabwe 21039
London a 4. helyen áll a világ ranglistáján a városban élő milliomosok számát tekintve és Tokió és Moszkva mellett a világ legdrágább városa.
1991-2001 közt nettó 726.000 bevándorló érkezett Londonba. A 2011 -es népszámlálás azt mutatta, hogy Greater London lakosságának 36,7 százaléka az Egyesült Királyságon kívül született.Napjainkban egyre több orosz milliomos él Londonban.

Az egész városra kiterjedő két adminisztrációs csoport alakult Londonban, amely kezeli stratégiai lépéseket és a helyi szintű intézkedéseket hoz, a neve Greater London Authority ( GLA). Helyi közigazgatást 33 kisebb hatóság végzi . A GLA két komponensből áll, a londoni polgármesterből, aki a végrehajtó hatalmat gyakorolja, valamint a London Assembly , aki megvizsgálja a polgármester döntéseit, és elfogadja vagy elutasítja a költségvetési javaslatok minden évben. A cég székhelye a GLA Városháza, Southwark. A polgármester törvényes tervezési stratégia közzé tartozik a londoni tervezett , amelyet legutóbb 2011-ben módosított. A helyi hatóságok azaz a tanácsok, City of London Corporation. Felelősek a legtöbb helyi szolgáltatásért , mint például a helyi tervezés, az iskolák, a szociális szolgáltatások, a helyi közutak és a szemétszállítást. Bizonyos funkciókat, mint például a hulladékgazdálkodást közösen szabályozzák. A London tanácsok és a GLA elérte 2009-2010 kombinált bevételi kiadásokat a több mint £ 22000000000 ( 14700000000 £ a városok és a 7400000000 £ a GLA) .
Greater London rendészeti szerve, kivéve a City of London, Metropolitan Police Force, melyet a polgármester a Polgármesteri Hivatal felügyeli a rendfenntartást és a bűnözést ( Mopac). A City of London megvan a saját rendőrség – a City of London Police. A brit közlekedési rendőrség felelős rendőri szerv a nemzeti vasúti és londoni metró szolgáltatásokért.

Telefonfülke fotó Bárd Noémi Polli

Telefonfülke


A londoni tűzoltóság a törvényes tűzoltó és mentő szolgáltató Greater Londonban. A londoni tűzoltóság működteti a Tűz és vészhelyzeti Hatóságot, ez a harmadik legnagyobb tűzoltóság a világban. National Health Service mentő szolgáltatásokat a londoni Mentőszolgálat ( LAS) NHS Trust , a legnagyobb sürgősségi mentőszolgálat a világon.  A londoni Légi mentők jótékonysági alapon jogszerűen együtt működnek ahol szükséges. Őfelsége parti őrsége és a Royal National Mentőcsónak Intézet működik a Temzén, amely joghatósága alatt a Port of London Hatóság Teddington Lock a tengerbe.
London a székhelye az Egyesült Királyság Kormányának. Kormányzati szervek közel a Palace of Westminster épültek, különösen Whitehall mentén. Például a Miniszterelnök rezidenciája 10 Downing Street . A brit parlament gyakran nevezi az “Anya parlamentek ” ( bár ez gúnynév először Angliába alkalmazták magára John Bright-re ), mert ez lett a modell legtöbb parlamentáris rendszernek, és létrehozott sok más parlamenteknek. 73 Országgyűlési képviselő ( parlamenti képviselő)  van Londonban. A város terjeszkedése nem csak  Fővárosi Zöldövezetre vonatkozik, egyes helyeken már túl lépték a határokat a beépített területek, így a Greater London Városi terve is bővült. Belső-London és Külső- London, a Temze Észak és Dél és belső területekre osztódott a város. A koordinálás névleges London központjában zajlik, határvonalak hagyományosan az  eredeti Eleanor kereszt mentén a Charing Cross közelében a Trafalgar Square elágazásnál és a Whitehall  van. Londonon, mind a City of London és a City of Westminster városi rangot kapott. A Greater London beépítette területei , amelyek egykor történelmi megyék részét képezték, mint  Middlesex, Kent , Surrey , Essex és Hertfordshire . London státuszát, mint a főváros, Anglia, majd az Egyesült Királyság, soha nem kapta meg hivatalosan, törvényben vagy írásban. Ez a helyzet úgy jött létre, hogy állandó tartózkodási helye lett a királyi udvarnak és az udvar köré összpontosult a politika, a tőke, nemzet, így  brit íratlan alkotmány beleegyezésével lett főváros.
Greater London teljes területe 1583 négyzetkilométer, egy olyan területen, amelynek lakossága 7.172.036 volt 2001-ben , és a népsűrűség 4542 lakos négyzetkilométerenként. A kiterjesztett néven ismert területen a London Metropolitan régió vagy a London Metropolitan Agglomerációs tartalmaz egy teljes területe 8382 négyzetkilométer lakossága 13709000 és a népsűrűség 1510 lakos négyzetkilométerenként.

Vallás gyakorlás szempontjából a város lakosságának 48,4% Keresztény; 20,7% egyetlen vallást gyakorol; 12,4% Muzulmán; 5,0% Hindu; 1,8% Zsidó; 1,5% Indiai felekezet; 1,0 % Buddhista;0,6% Más vallást gyakorol.
London hagyományosan keresztény város, de sok egyház található különösen a City of Londonban . A jól ismert Szent Pál székesegyház a város és a Southwark katedrális, folyótól délre az anglikán közigazgatási központokat találjuk, míg a canterburyi érsek , fő püspöke az anglikán egyháznak és a világ Anglikán Közösségnek, székhelye Lambeth Palace a London Borough of Lambeth .
A nemzeti és a királyi szertartások  megoszlanak a Szent Pál és a Westminster Abbey közt. The Abbey nem tévesztendő össze a közeli Westminster-székesegyházzal , amely a legnagyobb római katolikus székesegyház Angliában és Wales-ben. Annak ellenére, hogy a pervalenciája anglikán, igen alacsony az anglikán felekezet létszáma, folyamatos csökkenést mutat az egyházi statisztika.

 London otthont ad a nagyléptékű muzulmán, hindu, szikh, és a zsidó közösségeknek . Sok muszlim él Tower Hamlets és Newham, a legfontosabb muzulmán építmény London Central Mosque Regent Park szélén. Az olajár-robbanásból egyre több a gazdag közel-keleti muszlim költözik Mayfair és Knightsbridge Nyugat-Londonba. London ad otthont a legnagyobb Nyugat-Európa mecsetének, a Baitul Futuh mecsetnek a Ahmadiyya muszlim közösség. London hatalmas hindu közösség él a Harrow és Brent észak -nyugati városrészében, melyek közül az utóbbi ad otthont Európa legnagyobb hindu templomának a Neasden Temple – nak , de a városban 42 hindu templom van. Szikh közösség Kelet-és Nyugat-Londonban él, a Southall-ban található a legnagyobb szikh templomban Indián kívül.

A legtöbb brit zsidó Londonban él, közösségek Stamford Hill , Stanmore , Golders Green, Finchley , Hampstead , Hendon és Edgware Észak-Londonban találhatok . Bevis Marks Zsinagóga a City of London a történelmi szefárd zsidó közösséghez kapcsolodik. Ez az egyetlen zsinagóga Európában, amely folyamatosan rendszeres szolgáltatásokat nyújt több mint 300 éve . Stanmore és Canon Park Zsinagóga tagsága a legnagyobb ortodox zsinagóga egész Európában, megelőzve Ilford zsinagógát 1998-ban.

 A londoni City egyik legnagyobb pénzügyi központ a világon.
London generálja mintegy 20 százalékát az Egyesült Királyság GDP-jének. Európa legnagyobb gazdasági nagyváros. Ez a terület generálja mintegy 30 százalékát az Egyesült Királyság GDP-jének. Kiemelkedő pénzügyi központja a világnak. Legnagyobb iparága finanszírozási és pénzügyi export , ez nagy mértékben hozzá járul a brit fizetési mérleghez. Mintegy 325.000 embert foglalkoztat ez az iparág 2007 közepéig . Több mint 480 külföldi bank található itt, több, mint bármely más városban a világon. Több mint 85%-os a népesség foglalkoztatottsága a szolgáltató iparágakban. Mivel a kiemelkedő globális szerepét  tölt be a város, pénzügyi válság London gazdaságát is érinti a késő 2000-es években. A City of London becslése szerint 70.000 munkahely szűnik meg egy éven belül . A City of London ad otthont a Bank of England , London Stock Exchange, valamint a londoni Lloyd biztosítási piac. London központjában található Európa 500 legnagyobb vállalatának székhelye és az Egyesült Királyság legjobb 100 jegyzett társaságnak ( a FTSE 100) több, mint fele. Canary Wharf egyik legfontosabb üzleti és pénzügyi központjának otthont ad az Egyesült Királyság legmagasabb épülete.

Ezen kívül szakmai szolgáltatások, médiavállalatok koncentrálódnak itt.  A versenyszférában  második legnagyobb a média elosztó ipar. A BBC jelentős munkaadó, de más műsorszolgáltatóknak is van székhelye a város körül . Számos nemzeti újságok szerkesztenek itt. Továbbá az itt található kiskereskedelmi központ, amelynek 2010-ben volt a világon a   legmagasabb a nem élelmiszer- kiskereskedelemi értékesítése. A Port of London a második legnagyobb forgalmat bonyolította az Egyesült Királyságban , kezelésében 45 millió tonna árut szállítottak.

London öt fő üzleti negyede: a város , Westminster , Canary Wharf , Camden & Islington és Lambeth & Southwark. Itt a világon a legmagasabbak az ingatlan árak. Egyre több technológiai vállalat székhelye bukkan fel a városban, különösen East London Tech City, más néven a Silicon Roundabout . A város az elsők között kap geoTLD , tavasszal vagy nyáron 2014-ben.

 Kedvelt turisztikai központ ,  350.000 teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló dolgozik 2003-ban ebben az iparágban., Több mint 14 millió nemzetközi turista évente , ami Európa egyik leglátogatottabb városának számít .  2010-ben a tíz leglátogatottabb látnivalók London volt :

British Museum
Tate Modern
Nemzeti Galéria
Természettudományi Múzeum
London Eye
Science Museum
Victoria and Albert Museum
Madame Tussauds
National Maritime Museum
Tower of London

 Közlekedés

Londonban és egész Nagy-Britanniában a közutakon baloldalon folyik a közlekedés, tehát itt a balra tarts van érvényben. Eleinte mindenki az út közepén haladt és balra kerülték ki a szembejövőket, a karddal felfegyverzett lovasoknak is ez a közlekedés volt előnyös, mert így a jobb kezük szabad volt és szükség esetén megtudták védeni magukat. A római katonák és járműveik is így közlekedtek és a középkorban is fennmaradt ez a szokás, majd változni kezdtek a közlekedési eszközök,  ezért tért át sok ország a jobb oldali közlekedésre, mert a fuvarosoknak sokkal jobb volt így közlekedni, mert bal oldalt ültek a bakon és jobb kezükben tartották az ostort és a szemeben jövő forgalom elől történő kitéréskor így tudták ellenőrizni, hogy nem akadnak e össze a kerekek. Londonban, az Egyesült Királyság területén és annak egyes gyarmatain mai napig a balra tarts van érvényben. 1835-ben törvényben rögzítették a baloldali közlekedést az Egyesült Királyságban.A közlekedés az egyik a négy fő szakpolitikai területnek, igazgatója a London polgármestere. Azonban a polgármester pénzügyi ellenőrzés nem terjed ki a hosszabb távolságú vasúti hálózatra , amely belép Londonba. 2007-ben felelősséget vállalt néhány helyi vonal , amely most alkotja a londoni Overground hálózatot és a már létező a londoni metró, villamos és busz közlekedés felelősségén felül. A tömegközlekedési hálózat Transport for London ( TfL ) által irányított az egyik legnagyobb kiterjedésű a világon. A kerékpározás egyre népszerűbb, a Kerékpáros kampány lobbizik jobb lehetőségek elérése érdekében.

Londonban a St.James utcában készítették el a világ  első járdaszigetet  Pierpoint ezredes jóvoltából, aki  Pall Mall klub tagjaként rendszeresen sétált át az úton a hintó közlekedés zavarása mellett. Miután elkészítette a járdaszigetet átment az úton, hogy megszemlélje azt, de egy arra haladó bérkocsi elgázolta.

A londoni metró a legrégebbi földalatti vasúti hálózat a világon, eleinte gőz vontatásúak voltak a föld alatti szerelvények, majd 1890-ben itt helyezik  üzembe  a világ első földalatti villamos vasútját. A londoni metró területe 8,382.00 km2. A londoni metró valamint a villamos-és buszjáratok egy integrált közlekedési rendszeré váltak 1933-ban, amikor a London Passenger Transport Board ( LPTB ) vagy a London Transport jött létre . Transport for London ( TfL )  vállalat felelős a legtöbb szempontból a közlekedési rendszerért Greater Londonban és a londoni polgármester irányítása alá tartoznak. A londoni metró a világ legrégebbi és második leghosszabb gyorsvasútja. Épült 1863-ban. 270 állomása van.Több mint három millió utas naponta. A 2012-es nyári olimpiai játékra új beruházási programmal megpróbálták csökkenteni a zsúfoltságot és növelni megbízhatóságot. A város a legjobb tömegközlekedéssel rendelkezőként, dicséretet kapott. A  Docklands Light Railway 1987-ben nyílt meg, a második helyi metró rendszer segítségével kisebb és könnyebb, villamos típusú járművekkel szolgálják Docklands és Greenwich  közlekedési igényeket.

London egy nagy nemzetközi légi közlekedési csomópont és a legnagyobb városi légterű a világon. Nyolc repülőtér nevében található a London szó, de a legnagyobb forgalmat hat bonyolítja le. London Heathrow Airport, Hillingdon, Nyugat-Londonban , a legforgalmasabb repülőtér a világon, és a központja a nemzeti légitársaságnak, a British Airways -nek. 2008 márciusában nyitottak az ötödik terminált. Voltak tervek egy harmadik kifutópálya és egy hatodik terminál megépítésére, azonban ezeket a koalíciós kormány 2010 május 12-én törölte. 2011 szeptemberében gyorsvasúti közlekedés indult a Heathrow és a közeli parkoló összeköttetéseként. Hasonló rövid távú járatot kezel a Gatwick Airport, Dél- London West Sussex . Stansted Airport, North East London Essex, a helyi brit hub és Luton repülőtérről a Londontól északra  fekvő Bedfordshire , igényli az olcsó, rövidtávú járatokat. London City Airport, a legkisebb és a legnagyobb központi repülőteréről, Newham , East London , középpontjába az üzleti utazók részére teljes körű szolgáltatást a rövid távú menetrend szerinti járatok jelentik, és ezek a járatok jelentős üzleti forgalmat bonyolítanak le. London Southend Airport, London keleti részén Essex , egy kisebb , regionális repülőtér , amely elsősorban igényli az olcsó rövid távú járatokat. Ez rész a közelmúltban esett át egy nagy felújításon, beleértve egy új terminált, meghosszabbított kifutópályát és egy új vasútállomást ahonnan pillanatok alatt eljuthat az utas a fővárosba.

A londoni buszhálózat az egyik legnagyobb a világon, amely a nap 24 órájában üzemel, mintegy 8500 autóbusz, több mint 700 buszjárat és 19.500 buszmegálló. 2013-ban a hálózat már több mint 2 milliárd ingázó utast szállít évente több, mintegy 850.000.000 £ bevételt hoz minden évben. London a legnagyobb kerekesszékkel megközelíthető hálózat a világon, és 2007-ben a  harmadik negyedévben, vált elérhetővé a hallás és látássérült utasok részére is az audiovizuális bejelentő eszközöket vezettek be. A jellegzetes piros emeletes busz a nemzetközileg elismert védjegye londoni személyszállításnak  a fekete taxi és a metró mellett.
Modern villamos hálózat, az úgynevezett Tramlink székhelyű Croydon Dél-Londonban . A hálózat 28 millió embert szállított 2013-ban. 2008 júniusa óta a Transport for London teljesen tulajdonosa Tramlink és 2015-ig £ 54m  tervez karbantartási, felújítási és egyéb fejlesztésekre. 2009 áprilisa óta az összes villamos felújításra került .

London első és egyetlen felvonója az úgynevezett Emirates Air vonal megnyílt 2012 júniusában. Összeköti Greenwich félszigetet a Royal Docks keleti részével, ezzel egy átkelési lehetőséget biztosít a Temze felett.  A sikló integrált londoni Oyster Card jegyrendszert használ.

A kerékpár közlekedés nagy múltra tekint vissza és általában gyorsabb, mint a tömegközlekedés vagy az autok és persze olcsóbb is. A Barclays Cycle Hire rendszer 2010 júliusában sikeres volt és általában jól fogadták.

A legnagyobb kikötő a világon, a Port of London már csak a második legnagyobb az Egyesült Királyságban, mert a legtöbb áru valójában áthalad a Port of Tilbury –in Greater London határán . 45millió tonna árut kezelnek itt. A Temze ismert Thames Clippers. Embankment Pier és a North Greenwich Pier közt 20 percenként közlekednek a folyami hajók. A Woolwich Ferry , 2,5 millió utast szállít évente. Ez az útvonalat gyakori összekötő szolgáltatásként használják az Észak -és Dél- Circular Roads közt. Más elővárosi és turisztikai hajójáratok  vannak Londonban.

A londoni Travelcard zónák kiterjedt föld feletti elővárosi vasúti hálózat 366 vasútállomás van. Dél-Londonban különösen magas koncentrációban van jelen a vasút, mert itt kevesebb metróvonal. A legforgalmasabb állomás – Waterloo , több mint 184 millió ember használja a váltási hely komplexumot minden évben. Bár a Clapham Junction a legforgalmasabb állomás Európában a vonatok száma miatt. A legtöbb vasútvonalat megszüntették London központjában a tizennyolc terminál állomás kivételével. A Thameslink vonatok összekötő Bedford az északi és Brighton délen keresztül, Luton és Gatwick repülőterekre.A szükség több vasúti kapacitás Crossrail-nek köszönhető 2018  nyitása végett. Ez lesz az új vasútvonal, mely  keletről nyugatra fut  összekötve a Londont és a megyéket egy ággá a Heathrow repülőtérrel. Ez Európa legnagyobb építési projektje. St Pancras főpályaudvar a nagysebességű Eurostar és HS1, valamint a külvárosi Thameslink és az East Midlands vasúti szolgáltatások központja. London a vasúti közlekedés induló és célállomása az utazások 70%-ban. Elővárosi, regionális, repülőtéri és az InterCity forgalom csomópontja. Innen indulnak vonatok a különboző városokba: Cambridge, Bristol, Cardiff, Birmingham, Sheffield, Leeds, Manchester, Newcastle -upon- Tyne, Edinburgh és Glasgow stb. 2007 óta a nagysebességű Eurostar vonatok is St. Pancras International a Lille, Párizs és Brüsszel. Utazás alkalmanként Párizsba és Brüsszelbe a két és egynegyed óra és egy óra 50 perc időtartam volt. London közelebb van a kontinentális Európához, mint Nagy-Britannia többi része a High Speed ​​1 vasúti összeköttetés a Csatorna-alagút alapján, míg a első nagy sebességű belföldi vonatok 2009 júniusában indultak összekötve Kentet és Londont. A tervek szerint egy másik nagy sebességű vonalon a Londont  a West Midlands-t kötik össze.

Igaz leggyakrabban tömegközlekedéssel utaznak az emberek, de a külvárosba sokan használnak autót. Az A102 autópálya Greenwich közelében egyike volt, azon kevés útvonalnak, melyet Ringways terv keretében London építeni javasolt. Nagyon kevés autópálya vezet be a városba. Több körgyűrű található itt. A belső körgyűrű ( a belvárosban ), az Észak-és Dél Circular utak ( a külvárosban ) és a külső hatalmas autópálya ( az M25 a beépített területen kívül ) veszi körül a várost és metszi a több forgalmas utakat. Az M25 a leghosszabb körgyűrű autópálya a világon, 195,5 km hosszú . Az A1-es és az M1-es csatlakozáshoz London a Leeds és a Newcastle és Edinburgh . A Ringways terv 1960-as években készült egy átfogó autópálya hálózatot tartalmazott, de 1970-es évekre nagy részét törölték. 2003-ban autópályadíj került bevezetésre, hogy csökkentsék a belváros forgalmát. Meghatározott zónákban napidíjat kell fizetni, kivéve az ott lakoknak, ők a busz viteldíjánál is kevesebb havidíjat fizetnek. Az M25-ös a legforgalmasabb szakasz az országban. Torlódások, dugók rendszeresen alakulnak ki. Csúcsforgalomban egy autó átlag sebessége 17,1 km/h

A londoni taxi fotó Bárd Noémi Polli

A londoni taxi

 

Jegyek vásárolhatók zónák szerint.

Földrajz

Anglia területén, Greater  megyében található. A város koordinátái : 51 ° 30’26 “N 0 ° 7’39 ” és 32 kerületre van osztva. 74. választó kerület Angliában, és a 14. választó kerület az Európai Unióban.Területe: Város 1,572.00 km2 ;Városi 1,737.9 km2. Tengerszint feletti magassága: 24m. Modern Londonnak a Temze az elsődleges földrajzi jellemzője. Hajózható folyó, amely átszeli a várost délről, nyugatról keletre. A Thames Valley egy ártéri körül lankás dombok, beleértve a Parliament Hill, Addington Hills, és a Primrose Hill. A Temze sokkal szélesebb volt egykor, laposabb, kiterjedt mocsárral a dagály miatt. A viktoriánus korban a Temze alaposan feltöltődött, és mellékfolyói már a föld alatt folynak. A Thames egy árapály folyó, és a Londont ezzel kitéve az árvíz veszélynek. A veszély folyamatosan nő a lassú, de folyamatos magas vízállás miatt. 1974-ben kezdték építeni a Thames Barrier át a Temze Woolwich , hogy kivédjék az árvíz fenyegetését. A gát felépült és már tervezik a bővítését. London időjárását a mérsékelt óceáni éghajlat befolyásolja. A téli hőmérséklet ritkán süllyed -4° alá, de a  nyári átlag 24° fölé. Előfordulnak itt is kimagasló hideg és meleg rekordok. A városi hősziget hatás miatt a központi részen sokkal melegebb lehet, mint a külvárosi részeken.1956-ban Clean Air Act ( Tiszta Levegő Akció) megszüntette az  1952 évtől állandósuló nagy szmogot és “borsóleves” ködöt, amiről már elhíresült London.

Kultúra

Európa egyik fő felsőoktatási és kutatási központja. 43 egyetem található itt és a hallgatok létszámát növeli a sok külföldi diák. A világ számos vezető oktatási intézményének székhelye található itt. Pl: A 2013 QS World University Rankings; a University College London ( UCL ); Imperial Colleg; King ‘s College London; London School of Economics; a Queen Mary; a Royal Holloway; Birkbeck; a Courtauld Institute of Art ; a Goldsmith ; Guildhall School of Music and Drama; a Pedagógiai Intézet ; a London Business School; a London School of Economics; a London School of Hygiene & Tropical Medicine; a Royal Academy of Music; a Central School of Speech and Drama; a Royal Veterinary College és a School of Keleti és Afrikai Tanulmányok.
Számos egyetem kívül esik a University of London, beleértve Brunel University , City University London, a londoni Imperial College , Kingston University, London Metropolitan University, London South Bank University , Middlesex University, University of East London, a University of West London és a University of Westminster. Az University of the Arts London a legnagyobb egyetem a művészet, a design, a divat, a kommunikáció és az előadóművészetek terén Európában. Ezen kívül van három nemzetközi egyetemek London – Regent College , Richmond Egyetem és a Schiller International University .
A homlokzatán a Royal College of Music. A város otthona öt nagy orvosi iskolának – Barts és a London School of Medicine és fogorvosi ( részét Queen Mary ) , King ‘s College London School of Medicine (a legnagyobb orvosi egyetem Európában) , Imperial College School of Medicine , UCL Medical School és a Szent György , University of London – , és számos gyakorló kórház. Az orvosbiológiai kutatások központja.
Üzleti iskolák Cass Business School, Hult International Business School, ESCP Europe, European Business School London Imperial College Business School és a London Business School . Speciális művészeti oktatási intézmények, köztük az Akadémia élő és rögzített Arts , a londoni Kortárs Dance School, Rada, a Royal College of Art , a Royal College of Music és a Trinity Laban .
A legtöbb általános és középiskola állami iskola, bár taálható itt számos magániskola is. Régi és híres iskolák , mint a City of London School , Harrow , Szent Pál Iskola , University College Iskola , Highgate Iskola és Westminster Schoolban .

A londoni akcentussal régen megszerezte a cockney címkét, ami hallható Londonban és az egész a szélesebb délkelet- angliai régióban . A hangsúly a 21. századi ” londoni ” széles skálán mozog, amit egyre gyakrabban hallani a 30 év alattiak körében, azonban néhány fúziója cockney egy egész sor “etnikai” díszítéssel , különösen a Karib-térségében , hangsúlyos multikulturális London English ( MLE) formában.

London Eye és a jellegzetes londoni idő fotó Bárd Noémi Polli

London Eye és a jellegzetes londoni idő

London területén négy Világörökség részét képező látnivaló is van: a Tower of London; Kew Gardens; az oldal tartalmazza a Palace of Westminster, Westminster Apátság, és a Szent Margit – templom; és a történelmi település Greenwich (amelyben a Royal Observatory , Greenwich jelzi a Prime Meridian, 0 ° hosszúsági , és a GMT). Más híres látnivalói közé tartozik a Buckingham -palota, a London Eye, Piccadilly Circus, Szent Pál Katedrális, Tower Bridge, a Trafalgar Square. London ad otthont mintegy száz múzeumnak, galériák, könyvtárak, sportesemények és egyéb kulturális intézmények, köztük a British Museum, a National Gallery, a Tate Modern, a British Library és a  West End 40 színházának. A British Museum Bloomsbury 1753-ban lett alapítva. Eredetileg régiségek, természetrajzi minták gyűjteménye és a nemzeti könyvtár volt , ma már 7 millió lelet található itt a világ minden tájáról. 1824-ben a National Gallery -ben alakult, hogy a brit nemzeti nyugati festmények gyűjteménynek helye legyen, most kiemelt helyet foglal el a Trafalgar Square-en. A19. század második felében a locale a South Kensington alakult, mint ” Albertopolis ” , a kultúra és a tudomány negyedében. A National Portrait Gallery -ben 1856-ban alakult, ma a világ legkiterjedtebb portré gyűjteménye található itt. A Nemzeti Galéria a brit művészet a Tate Britain , eredetileg egy melléképületben jött létre 1897-ben. A Tate Galéria, ismert fő központja a modern művészeteknek, 2000-ben ez a gyűjtemény elköltözött Tate Modern , új galériának otthont ad az egykori Bankside Power Station.

Belépőjegyek a múzeumokba, kirándulások időpontjai és helyfoglalás, Városnéző körutak időpontjai és helyfoglalás a túrákra.

A London központjában a kisebb Royal Parks a Green Park és a St. James Park  Hyde Park, különösen népszerű a sport kedvelőinek, és néha otthont adnak szabadtéri koncerteknek is.

London az egyik legnagyobb klasszikus és a populáris zenei főváros a világon. Otthont ad nagyszabású zenei vállalatoknak, mint például az EMI és a Warner Music Group , valamint számtalan zenekarnak, zenészeknek és más zenei szakembereknek. Például a Barbican Arts Centre, Cadogan Hall és a Royal Albert Hall. A város két legnagyobb operaháza a Royal Opera House és a Coliseum Theatre-ben. Az Egyesült Királyság legnagyobb orgonája Royal Albert Hall-ban található. Több konzervatórium is található a városon belül: Royal Academy of Music , a Royal College of Music , Guildhall School of Music and Drama és a Trinity College of Music .
Számos rock-és könnyűzenei koncert helyszíne található itt, Earls Court , Wembley Arena, O2 Aréna, Brixton Academy, Hammersmith Apollo, Shepherd Bush Empire. Az első és eredeti Hard Rock Cafe és az Abbey Road stúdió, ahol a Beatles rögzítette sok dalát. Az 1960-as , 1970-es és 1980-as , zenészek mint Elton John , David Bowie , a Queen , Elvis Costello , Cat Stevens , Ian Dury és Blockheads , The Kinks , a The Rolling Stones , a The Who, Electric Light Orchestra , Madness , The Jam , The Small Faces , a Led Zeppelin , Iron Maiden , a Fleetwood Mac , a rendőrség, a Cure , Cream , Dusty Springfield , Phil Collins és Sade , nagy vihart kavartak, amely átjárta egész Londont.
Az újabb művészek jelennek meg a zenei életben George Michael , Bananarama , Bush , Seal , Siouxsie and the Banshees , a Spice Girls , Jamiroquai , a Blur , a The Prodigy , Gorillaz , Mumford & Sons , Coldplay , Amy Winehouse és Adele . Műfajok UK garázs , drum and bass , dubstep és a grime alakult ki a várost a külföldi műfajok a hip hop és a reggae mellett a helyi drum and bass . Fekete zenei állomás BBC Radio 1Xtra jött létre. hogy támogassa a hazai városi zenét.

Az irodalmi központ hagyományosan dombos Hampstead és Bloomsbury . A naplóíró Samuel Pepys megjegyezte, hogy ő szemtanúja volt a nagy tűzvésznek. Charles Dickens kinek ábrázolásában megismerkedhettünk a ködös, havas, koszos, utcai seprők és zsebtolvajok világával a korai viktoriánus korból., Virginia Woolf egyik legfontosabb modernista irodalmi alak a 20. században. Sherlock Holmes Múzeum, Baker Street , London , 221B számot viseli. A zarándokok a Geoffrey Chaucer 14. század végén Canterbury meséket inditotta utnak. William Shakespeare itt élt és dolgozott életének nagy részében. A kortárs Ben Jonson néhány munkája, leginkább játéka Az alkimista – ben hozta a városba. A Journal of the Plague Year ( 1722 ) , Daniel Defoe egy fictionalisation az események az 1665 Nagy Pestis. Később London fontos ábrázolásait a 19. és a 20. század elején a Dickens regények , és Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes történetek mutatták be. Modern írók Peter Ackroyd a életrajz író, Iain Sinclair psychogeography műfaj képviselője.

London kulturájához tartozó és építőkövenként egységbe  kovácsoló művészek az idő múlásában:

597-ben Canterbury  katedrális érseki székhely épül, amely később Anglia prímásáé lesz.

735-ben meghall Beda Venerabilis egyháztanító művei: Angol egyháztörténet és kronológiai kézikönyvek.

1061-ben meghal Hitvalló Edward Anglia királya  Westminsterben, amit Ő alapított. A világörökség részét képezi. Itt található a Scone-i Kő, melyet a a koronázási trónszék alá építettek be. Ez a 200kg homokkő szikla a legmonumentálisabb talizmán jellegű tárgy Angliában. 1296-ig a Skót királyokat koronázták meg rajta aztán Angliába került, igaz 1324-ben visszakérték a skótok, de nem kapták vissza. A hagyományok szerint több országban is fontos volt, hogy egy kövön vagy emelkedésen koronázták a királyokat. A szász koronázási kő is Londonban található a Kongston- upon-  Thamesben található egy ráccsal körülvett helyen. Ám a brit uralkodókat most is a Scone-i Kő fölött koronázzák meg.

Scone-i kő a koronázási székben

Scone-i kő a koronázási székben

1516-ban Morus Tamás “Utópia” című műve, mely elgondolás és a kor kritikája. Ez a mű lesz a későbbi utópista irodalom alapműve.

A 16. században William Shakespeare és kortársai Londonban éltek egy időben, a színház fejlődéséhez vezetett.

1543-ban Londonban temetik el VIII. Henrik festőjét Ifj. Hans Holbeint. Főbb művei: Rotterdami Erasmus;Meyer polgármester Madonnája;Jane Seymour angol királynő.VIII. Henrik festők, költők mecénása volt, de maga is ismert zeneszerzőként.

1593-ban meghal Christopher Marlowe drámaíró . Művei: Doktor Faustus tragikus története; II Edward király nyugtalan uralkodása és nyomorúságos halála; A máltai gazdag zsidó híres tragédiája.

1599-ben Edmund Spenser költő meghal. Fő műve: A tündérkirálynő öt éneke (eposz)

1618-ban Sir Walter Raeligh-et angol tengeri utazó és felfedezőt, kivégzik a Towerben I Jakab rendelkezésére, aki a spanyolok kérésének tett eleget.

1621-ben meghal Thomas  Horriot matematikus és természet kutató.

1626-ban meghal Sir Francis Bacon filozófus és államférfi, legjelentősebb műve az ” Új Atlantis”, melyben az emberi tudás gyarapodásában látja a békés társadalom kialakulásának lehetőségét.

1641-ben meghal Anthonis van Dyck I. Károly udvari festője. Fő művei: A művész műterme, Pihenés menekülés közben, Önarckép.

1666-ben Isaac Newton tömegvonzás törvénye és megalapítja az égitestek mozgásával foglalkozó tudományt. Arcképe a Nemzeti Arcképtár gyűjteményében található Londonban. 1726-ban tiszteletére érmét vertek melynek egyik oldalán Newton arcképe a másikon  allegorikus figura látható. “Principia Mathematica” írásának címe.

1608-1674 -ig élt John Milton költő Londonban. Fő műve: Elveszett Paradicsom.

1700-ban Londonban hal meg “az angol próza atyja” John Dryden

1723-ban Meghalt Christoph Wern építész, matematikus és csillagász, Ő irányította London újjáépítését. Ekkor hal meg Hampton  Courtban is, kinek fő műve a londoni Szent Pál katedrális.

1731-ben Londonban hal meg Daniel Defoe iró. Fő művei: Robinson Crusoe, Moll Flanders.

1732 -ben John Gay költő hal meg Londonban. Fő műve: “The beggers opera”( ” Koldusopera”, melyet 1928-ban Bertolt Brecht és Kurt Weil újított fel)

1688-1744 Alexander Pope költő a rokokó , klasszicizmus és a felvilágosodás irányzatának követője. Fő művei: Fürtrablás /eposz/, költemények.

1759-ben Georg Friedrich Handel Londonban hal meg. 1710-ben költözik Londonba,1718- tól zeneigazgató, 1727-ben megkapja az Angol állampolgárságot,1719-ben megbízzák az állami operaház megalapításával. Évente több operát komponált, 1728-tól elsősorban oratóriumokat komponált köztük a legismertebb a Messiás, mely Dublini ősbemutatója után a legkedveltebb egyházi zeneművek közé emelkedett.

1689-1761 Samuel Richardson író Londonban halt meg. Fő művei: Pamela, avagy az erény diadala; Clarissa.

1697-1764 William Hogarth festő, rézmetsző, aki humoros képeiről ismert meg London. Fő művei: A szajha útja, A léha útja, A divatos házasság.

1713-1768 Laurence Sterne angol elbeszélő a felvilágosodás és a romantika között meghal Londonban. Fő művei: Tristram Sandy, Yorick utazása Franciaországban és Itáliában.

1768-ban Philip Assley törzsőrmester rendszeresen tartott bemutatókat lovagló művészeti tudományából. III. György  hivatalosan engedélyezett neki egy ponyvával fedett aréna építését, ahol reggelente lovaglást tanított, de este a fizető vendég sereg vette birtokba az arénát.  Aztán a nagy érdeklődésre való tekintettel bővítette repertoárját akrobatákat, zsonglőröket, tűznyelőket, kötéltáncosokat, bohócokat és idomított kutyákat vitt a porondra. 1770-ben Assley felépítette Londonban az  Assley Amfiteátrumot, ahol kb.13 méter átmérőjű, kerek játékteret alakított ki, körben zsöllyéket és páholyokat helyezett el a közönség számára. Azért lett kör alakú, mert így a lovak folyamatosan tudnak galoppozni és a lovasok mutatványait segíti a centrifugális erő. Ez az intézmény lett az újabb cirkuszok modellje. 1782-ben Párizsban is nyitott egy cirkuszt, melyet később megvásárolt  Antonio Franconi nevű műlóvar, zsonglőr és bikaviadal- rendező.

1688-1772 Emanuel Swedenborg svéd természettudós és teozófus meghal Londonban. Misztikus látomásai őrzik meg az utókor számára.

1728-1774 Oliver Goldsmith ír származású író Londonban hal meg. Fő műve: A wakefieldi lelkész.

1776 Adam Smith skót nemzetgazdász Londonban jelenteti meg munkáját: A nemzetek gazdagsága, a gazdagság természetének és okainak vizsgálata címmel. “Smith az önszabályozó rendszer mellett a munkaérték elméletét is megfogalmazta, mely szerint az áru értékét az előállításához szükséges társadalmilag hasznos munka határozza meg.”

1779-ben Londonban temetik el a 61 éves korában elhunyt Thomas Chippendale műbútor asztalost. 1954-ben megjelent korabeli rokokó stílusú 160 bútor tervet tartalmazó könyve. 1759-ben épült fel saját bútorgyára. Bútorai többnyire mahagónifából, aranyozással és japán lakkal díszítve készültek. Két angol kastélyban ma is láthatóak eredeti elrendezésben.

1782-ben Johann Cristian Bach  zeneszerző, Johann Sebastian Bach  legkisebb fia és taítványa meghal Londonban.

1788-ban Thomas Gainsborough tájképfestő meghal Londonban. Fő művei: A kék ruhás fiú, Hajnali séta.

1791-ben Londonban meghal John Wesley teológus az anglikán egyház “ébredési” mozgalom megalapítója.

1806-ban meghal Londonban Ifj. William Pitt brit politikus, kinek miniszterelnöksége alatt erősödik meg a miniszterelnöki pozíció. Ő irányította a Nagy-Britannia politikáját a francia forradalmi háborúk idején, újjászervezte a pénzügyeket és a vámokat, helyre állította a gazdasági életet.

1814-ben “A The Times” először jelenik meg hengernyomdagépen.

1829-ben Thomas Young természettudós meg hal Londonban. Munkái: Három szín-látás, youngi interferenciaelv, a fény hullámelmélete.

1850-ben Marie Tussaud  meghal Londonban a francia viaszszobrásznő 1832-ban nyitotta meg Londonban a “Madame Tussaud panoptikumát”. 1802-ben költözött Londonba a szobrásznő és a hírhedt személyiségekről életnagyságú viaszöntvényeket készített.

1858-ban Robert Brown botanikus meghal Londonban. Felfedezései: sejtmag, Brown-féle molekulamozgás, tűlevelűek életmódjáról tett megállapítások.

1861-ben a Windsor kastélyban meghal Albert herceg, Viktória királynő szerelme és az első világkiállítás kezdeményezője. Albert herceg újra rendezte a windsori kastély könyvtárát, tájépítéssel foglalkozott, érdekelte a művészet és a természettudomány, de a társadalmi kérdések is érdekelték.

1804-1881 Benjamin Disraeli politikus és író. A imperializmus  és a “splendid isolation” / Anglia ne foglalkozzon Európa ügyeivel/ támogatója.

1818-1883 Karl Marx filozófus Londonban hal meg. Fő művei: A tőke, A politikai gazdaságtan kritikájához.

1889 James Prescott Joule  fizikus halála.

1895 Henry Creswicke Rawlinson  asztrológus és az akkád ékírás megfejtője és Friedrich Engels filozófus és politikus meghal Londonban.

1911-ben meghal Londonban Francis Galton orvos, természettudós, antropológus, író,  genetika megalapozója és a ikerkutatás  úttörője.

1912-ben meghal Londonban William Booth angol prédikátor és az Üdvhadsereg megalapítója.

1914-ben Joseph Chamberlain politikus, gyarmatügyi miniszter, és a liberális imperializmus vezető képviselője meghal Londonban.

1916-ban Londonban meghal Henry James író. Művei: Egy hölgy képmása, Az amerikai, Cassamassima hercegnő, A nagykövetek.

1933-ban meghal Londonban Juhn Galsworthy Nobel – díjas (1932) író. Fő műve: A Forsyte Saga.

1936-ban Londonban hal meg Rudyard Kipling  Nobel- díjas(1907)  író. Fő művei: A dzsungel könyve, Kim.

1939-ben Londonban meghal Sigmund Freud osztrák orvos, pszichológus, a pszichoanalízis megalapítója.

1942-ben londonban hal meg William Henry Bragg fizikus, aki fiával megosztva kapta a fizikai Nobel-díjat(1915) a monokromatikus röntgensugarak kristályokon való elhajlásának Bragg-féle alapegyenletéért.

1950-ben Vaclav Fomics Nizsinszkij orosz táncművész, Orosz balett sztárja Londonban hal meg.

1951-ben megrendezésre kerül a Festival of Britain ( Britannia Fesztivál) London déli partján.

1955-ben Alexander Fleming bakteriológus a penicillin felfedezője meghal Londonban.

1960-as években a világ  ifjúság kulturális központjává válik London ezt példázza Swinging London szubkultúrában King’s Road, Chelsea and Carnaby Street. Nő a szerepe a divat diktálása területén és a punk korszakban.

1979-ben Gábor Dénes Nobel-díjas (1971) fizikus a holográfia felfedezője meghal Londonban.

Nem csoda hát, hogy a  város jelentős szerepet játszik a filmiparban is, stúdiói Ealing és a speciális effektek és utómunka közösség központja Soho . Working Title Films székhelye Londonban van. Több film helyszínét adta a város többek között Oliver Twist ( 1948 ) , Pán Péter ( 1953 ) , The Ladykillers ( 1955 ) , a 101 kiskutya ( 1961 ) , Mary Poppins ( 1964 ) , Blowup ( 1966 ) , The Long Good Friday ( 1980 ) , Secrets & Lies ( 1996 ) , Notting Hill ( 1999 ) , Match Point ( 2005 ) , V For Vendetta ( 2005) és a Sweeney Todd : The Demon Barber of Fleet Street ( 2008) . Híres színészek és filmesek közé tartozik; Charlie Chaplin , Alfred Hitchcock , Michael Caine , Helen Mirren , Gary Oldman , Christopher Nolan , Jude Law , Tom Hardy , Keira Knightley és Daniel Day- Lewis . 2008-tól , a British Academy Film Awards került sor , a Royal Opera House . London egyik fő központja a televíziós produkció , a stúdiók a BBC Television Centre , The Fountain Studios és a London Studios . Számos televíziós programokat a londoni , többek között a népszerű televíziós szappanoperában EastEnders , sugárzott a BBC 1985 óta.  City of Westminster belül található a szórakoztató negyed, a West End, Leicester Square ahol London és a világ film premiereit tartatják, Piccadilly Circus a maga hatalmas elektronikus hirdetésével, a londoni színházi negyed is itt van, csak úgy, mint sok mozi, bár, klub és étterem. Többek között a város Chinatown negyedében található a Soho, mely sok filmben és könyvben kerül említésre. Kezdő művészek lakhelye, műterme található a Soho –ban. A város ad otthont az Andrew Lloyd Webber-nek, kinek a musicaléi uralták egykor a West End színházait. Az Egyesült Királyság Királyi Balett , az Angol Nemzeti Balett , a Royal Opera, Angol Nemzeti Opera Londonban, a Royal Opera House , a Coliseum , Sadler Wells Theatre, Royal Albert Hall is itt található. Islington 1,6 km hosszú utcában több bár és étterem van, mint bármely más utcában az Egyesült Királyság területén. Európa legforgalmasabb bevásárlóközpontja Oxford Street, 1,6 km hosszú , így a leghosszabb bevásárló utcája az Egyesült Királyságnak . Oxford Street otthont ad a hatalmas számú kiskereskedőnek és áruháznak, köztük a világhírű Selfridges, Knightsbridge, szintén híres Harrods áruháznak. Híres tervezők, mint Vivienne Westwood , Galliano , Stella McCartney , Manolo Blahnik és Jimmy Choo tevékenykednek itt. A művészet és a divat iskolák nemzetközi központja a divat világának Párizs, Milánó és New York City mellett. Sokféle konyhát vezetnek itt, az etnikailag sokszínű népesség eredményeként. Gasztronómiai központok közé tartozik a bangladesi étterem a Brick Lane és a kínai éttermek a Chinatown. Számos esemény van itt évente, kezdve az új Újév Parade, tűzijáték, London Eye – en , a világ második legnagyobb utcabálja a Notting Hill Karnevál kerül megrendezésre a késő augusztusban Bank Holiday . A hagyományos felvonulások közé tartozik még novemberi Főpolgármesteri Show és a júniusi hivatalos katonai felvonulás a Commonwealth ezred és a brit hadsereg a királynő hivatalos születésnapjának megünneplésére.

 

Sport

A londoni Arsenal futballklubot a királyi fegyvergyár munkásai alapították 1886-ban. Észak kelet -London sikeres csapataként indult a Forest Football Club 1864-ben vándorolt át a Temze déli oldalára Wandsworthbe. A 19. század közepén Angliában számos krikettklub téli sportként űzte a futballt, gyakran ugyan azon a pályán a játékosok erőnlétének megőrzése érdekében. A leghíresebb futball csapatok ennek a kapcsolatnak köszönhetően jöttek létre például a Sheffield Wednesday. A legnépszerűbb sport a futball , és tizennégy League labdarúgó klubok , köztük hat a Premier League : Arsenal , Chelsea , Fulham , a Crystal Palace , a Tottenham Hotspur és a West Ham United . 2012 májusában , a Chelsea lett az első London klub, amely megnyerjük a Bajnokok Ligáját .

1908-ban Londonban kerülne megrendezésre a IV. Olimpia játékok. Legnagyobb szenzációja az volt, amikor a Dorando Pietri olasz maratoni futó célja előtt összeesik és a Sir Arthur Conan Doyle angol krimiszerző segíti át a teljesen kimerült Pietrit a célon. Bár az amerikai Haynest hirdetik ki győztesnek az újjáépített White-City stadion 90 ezer nézője őt tekinti igazi győztesnek. 1948-ban  a XIV. nyári olimpiai játékok kerülnek megrendezésre ismét Londonban, de Németország és Japán nem vehet részt. Az eredeti Wembley Stadionban rendezték a játékokat. A 2012-es olimpia és a paralimpia is itt került megrendezésre, ami azt jelenti, hogy London az első város, amely a modern játékoknak háromszor adott otthont London volt a házigazdája a brit Birodalom Games 1934-ben. 2017 atlétikai világbajnokságot is itt lesz megrendezve.

1924-től , az eredeti Wembley stadion ad otthont az angol labdarúgó-válogatottnak, és szolgált a helyszínéül az FA Kupa döntőjének, valamint a rögbi liga Challenge -kupa döntőjének. Az új Wembley Stadion ugyanezt a célt szolgálja, csak nagyobb a kapacitása. Twickenham Stadium az angol nemzeti rugby csapat otthona, 82,000 kapacitással , a legnagyobb stadion a világon, amely kizárólag a rugby játéknak szolgál. Öt rugby csapat a Aviva Premiership: London Irish , szaracénok , Darazsak , London walesi és Harlekinek, de csak Harlekinek és szaracénok játszanak Londonban.

Centre Court Wimbledonban 1877-ben játszott először. A wimbledoni bajnokság a legrégebbi és legrangosabb tenisz torna a világon.

Cricket játék kedvelőinek örömét szolgája a városban lévő két pálya a Szent János Wood és az ovális Kennington . Cricket World Cup négy döntőjének adott otthont. További fontos rendezvény a London Marathon , amelyen néha 35.000 futó is részt vesz, a 42,2 km pálya természetesen a város körül található. Másik fontos sport esemény az Oxford és a Cambridge Boat Race a Temzén Putney és Mortlake közt.

Forrás:

Emberiség Kóronikája

Meghökkentő történetek a régmúltból

Misztikustörténetek gyűjteménye

Wikipedia

Képek

Kérdés/válasz

1. Mikor építették a Tower of London-t?

válasz:  1097-ben.

2. Ki írta a Utópia című művet?

válasz: Morus Tamás

3. Milyen járdát építettek itt először a világon?

Válasz: Járda szigetet.

4. Mi a neve a világ leghosszabb körgyűrűjének?

Válasz: M25.

5. Eddig hányszor rendezték a Olimpiai játékokat itt?

Válasz: Háromszor.

Szerkesztői ajánlások:

Papagáj

Kertészet

Magnet

Nyulak

Military

Reméljük tudtunk segíteni.
Kellemes napot!
fk-tudas.hu szerkesztősége

Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel:

Könyvek legjobb barátaim.

Advertisement

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.